Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia obejmująca zadania: I. Termomodernizację budynku OSP w Jastarni oraz Remont i przebudowę budynku OSP w Jastarni, II. Termomodernizację budynku Hali Widowiskowo-Sportowej w Jastarni

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 152KB) 2017-11-21 12:50:11 152KB 660 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 271.17.2017 SIWZ Termomodernizacja.pdf (PDF, 283KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-11-21 12:50:58 283KB 200 razy
2 Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf (PDF, 132KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-11-21 12:51:13 132KB 239 razy
3 Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie wstepne dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf (PDF, 125KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-11-21 12:51:26 125KB 39 razy
4 21_11_2017_12_51_39_Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie wstepne dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf (PDF, 125KB) 2017-11-21 12:51:39 125KB 0 razy
5 Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie wstępne dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania bz.pdf (PDF, 146KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-11-21 12:52:21 146KB 32 razy
6 Załącznik nr 4.I do SIWZ - Projekt umowy Zadanie I.pdf (PDF, 185KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-11-21 12:52:42 185KB 52 razy
7 Załącznik nr 4.II do SIWZ - Projekt umowy Zadanie II.pdf (PDF, 166KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-11-21 12:52:58 166KB 39 razy
8 Załącznik nr 5.Ia do SIWZ - Wykaz robót budowlanych - termo OSP.pdf (PDF, 144KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-11-21 12:53:25 144KB 40 razy
9 Załącznik nr 5.Ib do SIWZ - Wykaz robót budowlanych - remont OSP.pdf (PDF, 144KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-11-21 12:53:43 144KB 38 razy
10 Załacznik nr 5.II do SIWZ - Wykaz robót budowlanych - termomodernizacja hali.pdf (PDF, 144KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-11-21 12:54:01 144KB 29 razy
11 Załącznik nr 6.I do SIWZ - Wykaz osób - temo i remont OSP.pdf (PDF, 134KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-11-21 12:54:31 134KB 55 razy
12 Załacznik nr 6.II do SIWZ - Wykaz osób - termomodernizacja hali.pdf (PDF, 134KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-11-21 12:55:04 134KB 29 razy
13 Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz osób.pdf (PDF, 113KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-11-21 12:55:36 113KB 35 razy
14 Załącznik nr 8 do SIWZ - Informacja o podwykonawcach.pdf (PDF, 113KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-11-21 12:55:56 113KB 33 razy
15 Załącznik nr 9 do SIWZ - grupa kapitałowa.pdf (PDF, 140KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-11-21 12:56:14 140KB 116 razy
16 Załącznik nr 10 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU_OSP_PBW.zip (ZIP, 13.MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-11-21 12:59:23 13.MB 39 razy
17 Załącznik nr 10 do SIWZ - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU HALA.zip (ZIP, 12.MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-11-21 13:01:39 12.MB 34 razy
18 Załącznik nr 11 - ARCHITEKTURA.zip (ZIP, 53.MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-11-21 13:19:17 53.MB 33 razy
19 Załącznik nr 11 do SIWZ - ARCHITEKTURA_HALA.zip (ZIP, 18.MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-11-21 13:26:40 18.MB 32 razy
20 Załącznik nr 12 do SIWZ - KONSTRUKCJA.zip (ZIP, 622KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-11-21 13:40:07 622KB 35 razy
21 Załącznik nr 12 do SIWZ - KONSTRUKCJA_HALA.zip (ZIP, 204KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-11-21 13:40:38 204KB 34 razy
22 Załącznik nr 13 do SIWZ - INSTALACJE ELEKTRYCZNE.zip (ZIP, 4.2MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-11-21 13:42:14 4.2MB 38 razy
23 Załącznik nr 13 do SIWZ - INSTALACJE ELEKTRYCZNE_HALA.zip (ZIP, 7.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-11-21 13:51:37 7.0MB 33 razy
24 Załącznik nr 14 do SIWZ - INSTALACJE SANITARNE.zip (ZIP, 6.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-11-21 13:53:34 6.0MB 37 razy
25 Załącznik nr 14 do SIWZ - INSTALACJE SANITARNE_HALA.zip (ZIP, 3.2MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-11-21 13:54:44 3.2MB 35 razy
26 Załącznik nr 15 do SIWZ - SPECYFIKACJE TECHNICZNE OSP.zip (ZIP, 746KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-11-21 13:55:40 746KB 32 razy
27 Załącznik nr 15 do SIWZ - SPECYFIKACJE TECHNICZNE HALA.zip (ZIP, 1.2MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-11-21 13:56:16 1.2MB 35 razy
28 Załącznik nr 16 - Informacja do PLANU BIOZ_Jastarnia OSP.pdf (PDF, 74.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-11-21 13:56:48 74.KB 32 razy
29 Załącznik nr 16 do SIWZ - INFORMACJA DO PLANU BIOZ_HALA.pdf (PDF, 59.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-11-21 13:57:06 59.KB 33 razy
30 Załącznik nr 17.Ia do SIWZ - PRZEDMIARY ROBÓT.zip (ZIP, 529KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-11-21 13:58:03 529KB 59 razy
31 Załącznik nr 17.Ib do SIWZ - PRZEDMIARY ROBÓT.zip (ZIP, 523KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-11-21 13:58:22 523KB 46 razy
32 Załącznik nr 17.II do SIWZ - PRZEDMIARY ROBÓT HALA.zip (ZIP, 7.2MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-11-21 14:13:31 7.2MB 41 razy
33 Załącznik nr 18 - Pozwolenie na budowę remiza OSP.pdf (PDF, 2.6MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-11-21 14:14:23 2.6MB 350 razy
34 Załącznik nr 18 - Pozwolenie na budowe Hala.pdf (PDF, 2.9MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-11-21 14:15:26 2.9MB 463 razy
Wynik postępowania
1 UNIEWAŻNIENIE.pdf (PDF, 283KB) 2017-12-07 11:19:51 283KB 271 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Konkel 21-11-2017 12:50:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Konkel 21-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Konkel 07-12-2017 11:19:51