Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia obejmująca zadania: I. Termomodernizację budynku OSP w Jastarni oraz Remont i przebudowę budynku OSP w Jastarni, II. Termomodernizację budynku Hali Widowiskowo-Sportowej w Jastarni

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 7.1MB) 2017-12-12 12:44:12 7.1MB 193 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ termo.pdf (PDF, 281KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-12-12 12:44:53 281KB 245 razy
2 Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf (PDF, 132KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-12-12 12:45:07 132KB 118 razy
3 Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie wstepne dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf (PDF, 125KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-12-12 12:45:18 125KB 106 razy
4 Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie wstępne dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania bz.pdf (PDF, 139KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-12-12 12:45:31 139KB 132 razy
5 Załącznik nr 4.I do SIWZ - Projekt umowy Zadanie Iryczałt.pdf (PDF, 184KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-12-12 12:45:45 184KB 117 razy
6 Załącznik nr 4.II do SIWZ - Projekt umowy Zadanie II ryczałt.pdf (PDF, 165KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-12-12 12:45:58 165KB 194 razy
7 Załącznik nr 5.Ia do SIWZ - Wykaz robót budowlanych - termo OSP.pdf (PDF, 144KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-12-12 12:46:11 144KB 117 razy
8 Załącznik nr 5.Ib do SIWZ - Wykaz robót budowlanych - remont OSP.pdf (PDF, 144KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-12-12 12:46:31 144KB 116 razy
9 Załącznik nr 5.II do SIWZ - Wykaz robót budowlanych - termomodernizacja hali.pdf (PDF, 144KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-12-12 12:46:49 144KB 108 razy
10 Załącznik nr 6.I do SIWZ - Wykaz osób - temo i remont OSP.pdf (PDF, 134KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-12-12 12:47:06 134KB 126 razy
11 Załącznik nr 6.II do SIWZ - Wykaz osób - termomodernizacja hali.pdf (PDF, 134KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-12-12 12:47:22 134KB 114 razy
12 Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz osób.pdf (PDF, 113KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-12-12 12:47:43 113KB 300 razy
13 Załącznik nr 8 do SIWZ - Informacja o podwykonawcach.pdf (PDF, 113KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-12-12 12:48:00 113KB 107 razy
14 Załącznik nr 9 do SIWZ - grupa kapitałowa.pdf (PDF, 140KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-12-12 12:48:20 140KB 133 razy
15 Załącznik nr 10 do SIWZ - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU_OSP_PBW.zip (ZIP, 13.MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-12-12 12:51:29 13.MB 121 razy
16 Załącznik nr 10 do SIWZ - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU HALA.zip (ZIP, 12.MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-12-12 12:54:38 12.MB 114 razy
17 Załącznik nr 11 - ARCHITEKTURA.zip (ZIP, 53.MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-12-12 13:08:32 53.MB 118 razy
18 Załącznik nr 11 do SIWZ - ARCHITEKTURA_HALA.zip (ZIP, 18.MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-12-12 13:13:15 18.MB 84 razy
19 Załącznik nr 12 do SIWZ - KONSTRUKCJA.zip (ZIP, 622KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-12-12 13:16:38 622KB 106 razy
20 Załącznik nr 12 do SIWZ - KONSTRUKCJA_HALA.zip (ZIP, 204KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-12-12 13:17:40 204KB 101 razy
21 Załącznik nr 13 do SIWZ - INSTALACJE ELEKTRYCZNE.zip (ZIP, 4.2MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-12-12 13:20:18 4.2MB 127 razy
22 Załącznik nr 13 do SIWZ - INSTALACJE ELEKTRYCZNE_HALA.zip (ZIP, 7.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-12-12 13:22:40 7.0MB 131 razy
23 Załącznik nr 14 do SIWZ - INSTALACJE SANITARNE.zip (ZIP, 6.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-12-12 13:24:37 6.0MB 138 razy
24 Załącznik nr 14 do SIWZ - INSTALACJE SANITARNE_HALA.zip (ZIP, 3.2MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-12-12 13:25:41 3.2MB 110 razy
25 Załącznik nr 15 do SIWZ - SPECYFIKACJE TECHNICZNE OSP.zip (ZIP, 746KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-12-12 13:26:14 746KB 113 razy
26 Załącznik nr 15 do SIWZ - SPECYFIKACJE TECHNICZNE HALA.zip (ZIP, 1.2MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-12-12 13:27:11 1.2MB 108 razy
27 Załącznik nr 16 - Informacja do PLANU BIOZ_Jastarnia OSP.pdf (PDF, 74.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-12-12 13:27:32 74.KB 561 razy
28 Załącznik nr 16 do SIWZ - INFORMACJA DO PLANU BIOZ_HALA.pdf (PDF, 59.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-12-12 13:27:50 59.KB 623 razy
29 Załącznik nr 17.Ia do SIWZ - PRZEDMIARY ROBÓT.zip (ZIP, 529KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-12-12 13:28:17 529KB 105 razy
30 Załącznik nr 17.Ib do SIWZ - PRZEDMIARY ROBÓT.zip (ZIP, 523KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-12-12 13:28:38 523KB 118 razy
31 Załącznik nr 17.II do SIWZ - PRZEDMIARY ROBÓT HALA.zip (ZIP, 7.2MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-12-12 13:30:23 7.2MB 121 razy
32 Załącznik nr 18 - Pozwolenie na budowę remiza OSP.pdf (PDF, 2.6MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-12-12 13:31:16 2.6MB 175 razy
33 Załącznik nr 18 - Pozwolenie na budowe Hala.pdf (PDF, 2.9MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-12-12 13:32:03 2.9MB 149 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z otwarcia ofert.pdf (PDF, 387KB) 2018-01-04 12:45:21 387KB 551 razy
Wynik postępowania
1 Unieważnienie termomodernizacja.pdf (PDF, 288KB) 2018-01-11 13:13:46 288KB 142 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Konkel 12-12-2017 12:44:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Konkel 12-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Konkel 11-01-2018 13:13:46