Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia" obejmującego wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku OSP w Jastarni oraz remoncie i przebudowie budynku OSP w Jastarni z możliwością składania ofert częściowych

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 186KB) 2017-12-22 10:50:10 186KB 160 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 248KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-12-22 10:50:10 248KB 351 razy
2 Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf (PDF, 99.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-12-22 10:50:57 99.KB 200 razy
3 Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie wstepne dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf (PDF, 106KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-12-22 10:51:10 106KB 94 razy
4 Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie wstępne dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania bz.pdf (PDF, 108KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-12-22 10:51:41 108KB 62 razy
5 Załącznik nr 4.1 do SIWZ - Projekt umowy dla części 1 zamówienia.pdf (PDF, 129KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-12-22 10:51:52 129KB 35 razy
6 Załącznik nr 4.2 do SIWZ - Projekt umowy dla częsci 2 zamówienia.pdf (PDF, 123KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-12-22 10:52:01 123KB 76 razy
7 Załącznik nr 4.3 do SIWZ - Projekt umowy dla części 3 zamówienia.pdf (PDF, 123KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-12-22 10:52:14 123KB 100 razy
8 Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz usług.pdf (PDF, 88.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-12-22 10:52:23 88.KB 72 razy
9 Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób.pdf (PDF, 87.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-12-22 10:52:33 87.KB 101 razy
10 Załącznik nr 7 do SIWZ - Informacja o podwykonawcach.pdf (PDF, 86.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-12-22 10:52:45 86.KB 87 razy
11 Załącznik nr 8 do SIWZ - Grupa kapitałowa.pdf (PDF, 101KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-12-22 10:52:55 101KB 91 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z otwarcia ofert 271.19.2017.pdf (PDF, 440KB) 2018-01-03 11:59:17 440KB 197 razy
Wynik postępowania
1 Informacja o unieważnieniu II i III części zamówienia.pdf (PDF, 490KB) 2018-01-12 11:56:23 490KB 184 razy
2 Informacja o unieważnieniu cz. I postępowania.pdf (PDF, 237KB) 2018-01-30 13:45:28 237KB 172 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Helena Dahl 22-12-2017 10:50:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Konkel 22-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Helena Dahl 30-01-2018 13:45:28