Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia obejmująca zadania: I. Termomodernizację budynku OSP w Jastarni oraz Remont i przebudowę budynku OSP w Jastarni, II. Termomodernizację budynku Hali Widowiskowo-Sportowej w Jastarni

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 191KB) 2018-01-17 13:07:44 191KB 205 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ 271.1.2018.pdf (PDF, 281KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-17 13:08:48 281KB 82 razy
2 Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf (PDF, 132KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-17 13:09:02 132KB 107 razy
3 Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie wstepne dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf (PDF, 125KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-17 13:09:17 125KB 61 razy
4 Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie wstępne dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania bz.pdf (PDF, 139KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-17 13:09:32 139KB 106 razy
5 Załącznik nr 4.I do SIWZ - Projekt umowy Zadanie Iryczałt.pdf (PDF, 184KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-17 13:10:14 184KB 203 razy
6 Załącznik nr 4.II do SIWZ - Projekt umowy Zadanie II ryczałt.pdf (PDF, 165KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-17 13:10:29 165KB 149 razy
7 Załącznik nr 5.Ia do SIWZ - Wykaz robót budowlanych - termo OSP.pdf (PDF, 144KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-17 13:10:45 144KB 98 razy
8 Załącznik nr 5.Ib do SIWZ - Wykaz robót budowlanych - remont OSP.pdf (PDF, 144KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-17 13:11:00 144KB 51 razy
9 Załącznik nr 5.II do SIWZ - Wykaz robót budowlanych - termomodernizacja hali.pdf (PDF, 144KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-17 13:11:16 144KB 94 razy
10 Załącznik nr 6.I do SIWZ - Wykaz osób - temo i remont OSP.pdf (PDF, 134KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-17 13:11:34 134KB 77 razy
11 Załącznik nr 6.II do SIWZ - Wykaz osób - termomodernizacja hali.pdf (PDF, 134KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-17 13:11:47 134KB 85 razy
12 Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz osób.pdf (PDF, 113KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-17 13:12:12 113KB 134 razy
13 Załącznik nr 8 do SIWZ - Informacja o podwykonawcach.pdf (PDF, 113KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-17 13:12:26 113KB 118 razy
14 Załącznik nr 9 do SIWZ - grupa kapitałowa.pdf (PDF, 140KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-17 13:12:39 140KB 170 razy
15 Załącznik nr 10 do SIWZ - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU_OSP_PBW.zip (ZIP, 13.MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-17 13:21:52 13.MB 57 razy
16 Załącznik nr 10 do SIWZ - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU HALA.zip (ZIP, 12.MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-17 13:25:57 12.MB 45 razy
17 Załącznik nr 11 - ARCHITEKTURA.zip (ZIP, 53.MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-17 13:35:51 53.MB 50 razy
18 Załącznik nr 11 do SIWZ - ARCHITEKTURA_HALA.zip (ZIP, 18.MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-17 13:39:56 18.MB 49 razy
19 Załącznik nr 12 do SIWZ - KONSTRUKCJA.zip (ZIP, 622KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-17 13:40:38 622KB 35 razy
20 Załącznik nr 12 do SIWZ - KONSTRUKCJA_HALA.zip (ZIP, 204KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-17 13:40:57 204KB 41 razy
21 Załącznik nr 13 do SIWZ - INSTALACJE ELEKTRYCZNE.zip (ZIP, 4.2MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-17 13:41:57 4.2MB 40 razy
22 Załącznik nr 13 do SIWZ - INSTALACJE ELEKTRYCZNE_HALA.zip (ZIP, 7.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-17 13:43:32 7.0MB 55 razy
23 Załącznik nr 14 do SIWZ - INSTALACJE SANITARNE.zip (ZIP, 6.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-17 13:44:50 6.0MB 42 razy
24 Załącznik nr 14 do SIWZ - INSTALACJE SANITARNE_HALA.zip (ZIP, 3.2MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-17 13:46:31 3.2MB 44 razy
25 Załącznik nr 15 do SIWZ - SPECYFIKACJE TECHNICZNE OSP.zip (ZIP, 746KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-17 13:47:29 746KB 34 razy
26 Załącznik nr 15 do SIWZ - SPECYFIKACJE TECHNICZNE HALA.zip (ZIP, 1.2MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-17 13:48:00 1.2MB 37 razy
27 Załącznik nr 16 - Informacja do PLANU BIOZ_Jastarnia OSP.pdf (PDF, 74.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-17 13:48:33 74.KB 152 razy
28 Załącznik nr 16 do SIWZ - INFORMACJA DO PLANU BIOZ_HALA.pdf (PDF, 59.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-17 13:48:51 59.KB 128 razy
29 Załącznik nr 17.Ia do SIWZ - PRZEDMIARY ROBÓT.zip (ZIP, 529KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-17 13:49:12 529KB 48 razy
30 Załącznik nr 17.Ib do SIWZ - PRZEDMIARY ROBÓT.zip (ZIP, 523KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-17 13:49:30 523KB 41 razy
31 Załącznik nr 17.II do SIWZ - PRZEDMIARY ROBÓT HALA.zip (ZIP, 7.2MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-17 13:51:11 7.2MB 40 razy
32 Załącznik nr 18 - Pozwolenie na budowę remiza OSP.pdf (PDF, 2.6MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-17 13:52:00 2.6MB 146 razy
33 Załącznik nr 18 - Pozwolenie na budowe Hala.pdf (PDF, 2.9MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-17 13:53:18 2.9MB 128 razy
34 Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc (DOC, 107KB) 2018-01-30 11:02:32 107KB 0 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Wyjaśnienia z 30.01.2018 r..pdf (PDF, 272KB) 2018-01-30 11:01:44 272KB 140 razy
2 30_01_2018_11_03_50_Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc (DOC, 107KB) 2018-01-30 11:03:50 107KB 141 razy
3 Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie wstepne dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.doc (DOC, 88.KB) 2018-01-30 11:04:03 88.KB 178 razy
4 Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie wstępne dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania bz.doc (DOC, 80.KB) 2018-01-30 11:04:23 80.KB 126 razy
5 Załącznik nr 4.I do SIWZ - Projekt umowy Zadanie Iryczałt.doc (DOC, 172KB) 2018-01-30 11:04:40 172KB 153 razy
6 Załącznik nr 4.II do SIWZ - Projekt umowy Zadanie II ryczałt.doc (DOC, 170KB) 2018-01-30 11:04:58 170KB 115 razy
7 Załącznik nr 5.Ia do SIWZ - Wykaz robót budowlanych - termo OSP.doc (DOC, 93KB) 2018-01-30 11:05:15 93KB 151 razy
8 Załącznik nr 5.Ib do SIWZ - Wykaz robót budowlanych - remont OSP.doc (DOC, 93KB) 2018-01-30 11:05:41 93KB 144 razy
9 Załącznik nr 5.II do SIWZ - Wykaz robót budowlanych - termomodernizacja hali.doc (DOC, 90KB) 2018-01-30 11:06:06 90KB 137 razy
10 Załącznik nr 6.I do SIWZ - Wykaz osób - temo i remont OSP.doc (DOC, 94.KB) 2018-01-30 11:06:26 94.KB 161 razy
11 Załącznik nr 6.II do SIWZ - Wykaz osób - termomodernizacja hali.doc (DOC, 90KB) 2018-01-30 11:06:51 90KB 155 razy
12 Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz osób.doc (DOC, 89.KB) 2018-01-30 11:07:14 89.KB 151 razy
13 Załącznik nr 8 do SIWZ - Informacja o podwykonawcach.doc (DOC, 86.KB) 2018-01-30 11:07:37 86.KB 164 razy
14 Załącznik nr 9 do SIWZ - grupa kapitałowa.doc (DOC, 88KB) 2018-01-30 11:08:29 88KB 161 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z otwarcia ofert 271.1.2018.pdf (PDF, 274KB) 2018-02-01 13:31:34 274KB 207 razy
Wynik postępowania
1 WYNIKI.pdf (PDF, 123KB) 2018-02-20 12:06:40 123KB 1 raz
2 20_02_2018_12_11_38_Wyniki.pdf (PDF, 124KB) 2018-02-20 12:11:38 124KB 187 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Konkel 17-01-2018 13:07:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Konkel 17-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Helena Dahl 20-02-2018 12:11:38