Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia? obejmującego wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku OSP w Jastarni oraz remoncie i przebudowie budynku OSP w Jastarni z możliwością składania ofert częściowych

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 6.2MB) 2018-01-24 14:43:38 6.2MB 200 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 240KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-24 14:44:33 240KB 42 razy
2 Załącznik nr 1 do SIWZ-Formularz ofertowy.doc (DOC, 118KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-24 14:45:12 118KB 115 razy
3 Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie wstepne dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.doc (DOC, 89.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-24 14:45:22 89.KB 261 razy
4 Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie wstępne dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc (DOC, 93.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-24 14:45:35 93.KB 42 razy
5 Załącznik nr 4.I do SIWZ - Projekt umowy.doc (DOC, 588KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-24 14:45:51 588KB 76 razy
6 Załącznik nr 4.II do SIWZ - Projekt umowy.doc (DOC, 588KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-24 14:46:14 588KB 52 razy
7 Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz usług.doc (DOC, 92KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-24 14:46:28 92KB 50 razy
8 Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób.doc (DOC, 91KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-24 14:46:39 91KB 50 razy
9 Załącznik nr 7 do SIWZ - Informacja o podwykonawcach.doc (DOC, 92KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-24 14:46:52 92KB 55 razy
10 Załącznik nr 8 do SIWZ -Grupa kapitałowa.doc (DOC, 85KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-24 14:47:05 85KB 51 razy
11 Załącznik nr 9 - Dokumentacja techniczna.rar (RAR, 78.MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-24 15:02:28 78.MB 33 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z otwarcia ofert 271.3.2018.pdf (PDF, 207KB) 2018-02-01 13:50:02 207KB 185 razy
Wynik postępowania
1 Unieważnienie postępowania 271.3.2018.pdf (PDF, 208KB) 2018-02-01 13:50:02 208KB 159 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Konkel 24-01-2018 14:43:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Konkel 24-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Helena Dahl 01-02-2018 13:50:02