Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia obejmującego wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Hali Widowiskowo-Sportowej w Jastarni z możliwością składania ofert częściowych

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 177KB) 2018-01-24 15:50:29 177KB 184 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 239KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-24 15:51:06 239KB 64 razy
2 Załącznik nr 1 do SIWZ-Formularz ofertowy.doc (DOC, 114KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-24 15:51:17 114KB 32 razy
3 Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie wstepne dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.doc (DOC, 90.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-24 15:51:30 90.KB 47 razy
4 Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie wstępne dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc (DOC, 94.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-24 15:51:40 94.KB 70 razy
5 Załącznik nr 4.I do SIWZ - Projekt umowy.doc (DOC, 270KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-24 15:51:57 270KB 32 razy
6 Załącznik nr 4.II do SIWZ - Projekt umowy.doc (DOC, 269KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-24 15:52:10 269KB 54 razy
7 Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz usług.doc (DOC, 93.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-24 15:52:23 93.KB 55 razy
8 Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób.doc (DOC, 91KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-24 15:52:41 91KB 40 razy
9 Załącznik nr 7 do SIWZ - Informacja o podwykonawcach.doc (DOC, 92KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-24 15:52:53 92KB 40 razy
10 Załącznik nr 8 do SIWZ -Grupa kapitałowa.doc (DOC, 85KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-24 15:53:05 85KB 38 razy
11 Załącznik nr 9 do SIWZ.rar (RAR, 47.MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-24 16:00:12 47.MB 30 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z otwarcia ofert 271.4.2018.pdf (PDF, 204KB) 2018-02-01 13:56:00 204KB 189 razy
Wynik postępowania
1 Unieważnienie postępowania 271.4.2018.pdf (PDF, 205KB) 2018-02-01 13:56:00 205KB 160 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Konkel 24-01-2018 15:50:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Konkel 24-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Helena Dahl 01-02-2018 13:56:00