Budowa nadzatokowego ciągu spacerowego z elementami małej architektury w Kuźnicy

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 132KB) 2018-04-10 15:08:15 132KB 436 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 215KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-04-10 15:08:15 215KB 66 razy
2 Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf (PDF, 61.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-04-10 15:08:26 61.KB 165 razy
3 Załącznik nr 2 do SIWZ - Ośw. wstepne dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf (PDF, 69.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-04-10 15:08:37 69.KB 138 razy
4 Załącznik nr 3 do SIWZ - Ośw. wstępne dot. przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf (PDF, 73.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-04-10 15:08:46 73.KB 214 razy
5 Załącznik nr 4 do SIWZ - Projekt umowy.pdf (PDF, 107KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-04-10 15:09:00 107KB 120 razy
6 Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.pdf (PDF, 54.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-04-10 15:09:13 54.KB 155 razy
7 Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób.pdf (PDF, 53.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-04-10 15:09:43 53.KB 115 razy
8 Załącznik nr 7 do SIWZ - Informacja o podwykonawcach.pdf (PDF, 50.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-04-10 15:09:52 50.KB 143 razy
9 Załącznik nr 8 do SIWZ - Ośw. dot. przynależności do grupy kapitałowej.pdf (PDF, 66.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-04-10 15:10:02 66.KB 39 razy
10 Załącznik nr 9 do SIWZ - Wymagania dla siłowni terenowej.pdf (PDF, 53.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-04-10 15:10:14 53.KB 177 razy
11 Załącznik nr 10 do SIWZ - Dokumentacja techniczna.rar (RAR, 3.7MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-04-10 15:11:07 3.7MB 39 razy
12 Załącznik nr 11 do SIWZ - Przedmiar robót.pdf (PDF, 744KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-04-10 15:11:26 744KB 415 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z otwarcia ofert.pdf (PDF, 278KB) 2018-04-25 12:36:07 278KB 134 razy
Wynik postępowania
1 wyniki tablica.pdf (PDF, 398KB) 2018-05-11 15:17:31 398KB 90 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (PDF, 121KB) 2018-05-23 15:23:58 121KB 80 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Helena Dahl 10-04-2018 15:08:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Konkel 10-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Konkel 23-05-2018 15:23:58