Poprawa dostępności plaży nadzatokowej w rejonie mola spacerowego w Jastarni obejmująca zadanie: Budowa kładek pieszo-rowerowych wzdłuż wału wydmowego wraz z zejściami i zjazdem na plażę nadzatokową-etap I.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 160KB) 2018-04-25 16:03:31 160KB 155 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ kładki.pdf (PDF, 251KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-04-25 16:03:49 251KB 43 razy
2 Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf (PDF, 113KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-04-25 16:04:01 113KB 265 razy
3 Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie wstepne dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf (PDF, 116KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-04-25 16:04:14 116KB 157 razy
4 Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie wstępne dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf (PDF, 122KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-04-25 16:04:28 122KB 147 razy
5 Załącznik nr 4 do SIWZ - Projekt umowy.pdf (PDF, 127KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-04-25 16:04:51 127KB 68 razy
6 Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.pdf (PDF, 90.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-04-25 16:05:04 90.KB 154 razy
7 Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób.pdf (PDF, 93.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-04-25 16:05:19 93.KB 160 razy
8 Załącznik nr 7 do SIWZ - Informacja o podwykonawcach.pdf (PDF, 93.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-04-25 16:05:31 93.KB 156 razy
9 Załącznik nr 8 do SIWZ - Grupa kapitałowa.pdf (PDF, 123KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-04-25 16:05:47 123KB 134 razy
10 Załącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa.zip (ZIP, 45.MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-04-25 16:13:26 45.MB 44 razy
11 Załącznik nr 10 do SIWZ - Przedmiar robót.pdf (PDF, 125KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-04-25 16:13:45 125KB 349 razy
12 Załącznik nr 11 do SIWZ - Raport z inwentaryzacji.pdf (PDF, 3.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-04-25 16:14:27 3.0MB 52 razy
13 Załącznik nr 12 do SIWZ - Geotechniczne warunki posadowienia.zip (ZIP, 4.7MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-04-25 16:15:32 4.7MB 31 razy
Wynik postępowania
1 Unieważnienie 271.6.2018.pdf (PDF, 227KB) 2018-05-10 15:06:51 227KB 83 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Konkel 25-04-2018 16:03:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Konkel 25-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Konkel 10-05-2018 15:06:51