Utwardzenie terenu przeznaczonego na miejsca postojowe przy ulicy Hallera w m. Kuźnica - etap I

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 133KB) 2018-09-11 14:47:55 133KB 76 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ parkingKuźnica.pdf (PDF, 200KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-11 14:48:15 200KB 28 razy
2 Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf (PDF, 107KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-11 14:48:30 107KB 21 razy
3 Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie wstepne dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf (PDF, 93.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-11 14:49:19 93.KB 23 razy
4 Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie wstępne dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf (PDF, 99.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-11 14:49:47 99.KB 22 razy
5 Załącznik nr 4 do SIWZ - Projekt umowy.pdf (PDF, 81.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-11 14:50:28 81.KB 21 razy
6 Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.pdf (PDF, 68.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-11 14:51:06 68.KB 22 razy
7 Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób.pdf (PDF, 71.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-11 14:51:20 71.KB 23 razy
8 Załącznik nr 7 do SIWZ - Informacja o podwykonawcach.pdf (PDF, 71.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-11 14:51:35 71.KB 21 razy
9 Załącznik nr 8 do SIWZ - grupa kapitałowa.pdf (PDF, 99.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-11 14:51:48 99.KB 22 razy
10 Załącznik nr 9 do SIWZ - Dokumentacja projektowa.zip (ZIP, 7.1MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-11 14:53:23 7.1MB 33 razy
11 Załącznik nr 10 do SIWZ - Przedmiar robót.pdf (PDF, 221KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-11 14:54:12 221KB 28 razy
Wynik postępowania
1 Informacje z otwarcia ofert 271.14.2018.pdf (PDF, 57.KB) 2018-09-27 09:02:51 57.KB 75 razy
2 Wyniki tablica.pdf (PDF, 124KB) 2018-10-17 12:55:15 124KB 64 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogloszenie o udzieleniu zamowienia.pdf (PDF, 94.KB) 2018-11-13 09:13:49 94.KB 46 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Konkel 11-09-2018 14:47:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Konkel 11-09-2018
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Konkel 13-11-2018 09:13:49