Utwardzenie terenu przeznaczonego na miejsca postojowe przy ulicy Hallera w m. Kuźnica - etap I

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 133KB) 2018-09-11 14:47:55 133KB 19 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ parkingKuźnica.pdf 2018-09-11 14:48:15 200KB 17 razy
2 Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf 2018-09-11 14:48:30 107KB 10 razy
3 Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie wstepne dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf 2018-09-11 14:49:19 93.KB 12 razy
4 Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie wstępne dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf 2018-09-11 14:49:47 99.KB 11 razy
5 Załącznik nr 4 do SIWZ - Projekt umowy.pdf 2018-09-11 14:50:28 81.KB 11 razy
6 Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.pdf 2018-09-11 14:51:06 68.KB 12 razy
7 Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób.pdf 2018-09-11 14:51:20 71.KB 13 razy
8 Załącznik nr 7 do SIWZ - Informacja o podwykonawcach.pdf 2018-09-11 14:51:35 71.KB 10 razy
9 Załącznik nr 8 do SIWZ - grupa kapitałowa.pdf 2018-09-11 14:51:48 99.KB 11 razy
10 Załącznik nr 9 do SIWZ - Dokumentacja projektowa.zip 2018-09-11 14:53:23 7.1MB 16 razy
11 Załącznik nr 10 do SIWZ - Przedmiar robót.pdf 2018-09-11 14:54:12 221KB 17 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Konkel 11-09-2018 14:47:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Konkel 11-09-2018
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Konkel 11-09-2018 14:54:12