Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w Gminie Jastarnia w okresie od 01.11.2018 r. do 31.03.2020 r.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 99.KB) 2018-10-08 15:31:30 99.KB 79 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 37.KB) 2018-10-08 15:31:30 37.KB 49 razy
2 Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf (PDF, 34.KB) 2018-10-08 15:32:32 34.KB 29 razy
3 Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie wstepne dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf (PDF, 42.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-10-08 15:32:43 42.KB 31 razy
4 Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie wstępne dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf (PDF, 47.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-10-08 15:32:57 47.KB 27 razy
5 Załącznik nr 4 do SIWZ - Projekt umowy.pdf (PDF, 63.KB) 2018-10-08 15:34:01 63.KB 23 razy
6 Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz usług.pdf (PDF, 27.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-10-08 15:34:12 27.KB 28 razy
7 Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób.pdf (PDF, 25.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-10-08 15:35:30 25.KB 27 razy
8 Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych.pdf (PDF, 27.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-10-08 15:35:45 27.KB 34 razy
9 Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o posiadaniu lub dostępie do placu na potrzeby realizacji zamówienia.pdf (PDF, 25.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-10-08 15:36:04 25.KB 29 razy
10 Załącznik nr 9 do SIWZ - Informacja o podwykonawcach.pdf (PDF, 23.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-10-08 15:36:22 23.KB 27 razy
11 Załącznik nr 10 do SIWZ - grupa kapitałowa.pdf (PDF, 39.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-10-08 15:36:44 39.KB 24 razy
12 Załącznik nr 11 do SIWZ - Oświadczenie RODO.pdf (PDF, 31.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-10-08 15:36:57 31.KB 22 razy
13 SIWZ po zmianach z 15.10.2018 r..pdf (PDF, 325KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-10-15 13:03:50 325KB 18 razy
14 Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy po zmianach z 15.10.2018 r..pdf (PDF, 126KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-10-15 13:04:16 126KB 14 razy
15 Załącznik nr 4 do SIWZ - Projekt umowy po zmianach z 15.10.2018 r..pdf (PDF, 160KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-10-15 13:04:29 160KB 13 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Informacja z 15.10.2018 r..pdf (PDF, 91.KB) 2018-10-15 13:03:18 91.KB 69 razy
2 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (PDF, 100KB) 2018-10-15 13:03:35 100KB 59 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z otwarcia ofert.pdf (PDF, 287KB) 2018-10-24 12:32:48 287KB 87 razy
Wynik postępowania
1 Unieważnienie.pdf (PDF, 317KB) 2018-10-24 12:32:48 317KB 88 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Helena Dahl 08-10-2018 15:31:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Helena Dahl 08-10-2018
Ostatnia aktualizacja: Helena Dahl 24-10-2018 12:32:48