Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchawała nr XVIII/139/2012 Rady Miasta Jastarni z dnia 26.03.2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie osiedla "Pażeca" Natalia Sikora 2012-04-03 12:17:07 dodanie dokumentu
Uchwała nr XVIII/138/2012 Rady Miasta Jastarni z dnia 26.03.2012 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do granic administracyjnych Miasta Jastarni w okresie sezonu kąpielowego 2012 r. Natalia Sikora 2012-04-03 12:14:14 dodanie dokumentu
Uchwała nr XVIII/137/2012 Rady Miasta Jastarni z dnia 26.03.2012 r. w sprawie przyjęcia: Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jastarnia w roku 2012 Natalia Sikora 2012-04-03 12:12:27 dodanie dokumentu
Uchwała nr XVIII/136/2012 Rady Miasta Jastarni z dnia 26.03.2012 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej Natalia Sikora 2012-04-03 12:10:47 dodanie dokumentu
Uchwała nr XVIII/132/2012 Rady Miasta Jastarni z dnia 26.03.2012 r. w sprawie. zmian w Uchwale Nr XVI/110/2012 Rady Miasta Jastarnia z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jastarnia na 2012 rok Natalia Sikora 2012-04-03 12:09:39 edycja dokumentu
Uchwła nr XVIII/135/2012 Rady Miasta Jastarni z dnia 26.03.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata Natalia Sikora 2012-04-03 12:09:25 dodanie dokumentu
Uchwała nr XVIII/132/2012 Rady Miasta Jastarni z dnia 26.03.2012 r. w sprawie. zmian w Uchwale Nr XVI/110/2012 Rady Miasta Jastarnia z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jastarnia na 2012 rok Natalia Sikora 2012-04-03 12:07:43 dodanie dokumentu
Uchwała nr XVIII/132/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 26.03.2012 r. w sprawie. zmian w Uchwale Nr XVI/110/2012 Rady Miasta Jastarnia z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jastarnia na 2012 rok Natalia Sikora 2012-04-03 12:07:08 usunięcie dokument
Uchwała nr XVIII/132/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 26.03.2012 r. w sprawie. zmian w Uchwale Nr XVI/110/2012 Rady Miasta Jastarnia z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jastarnia na 2012 rok Natalia Sikora 2012-04-03 12:06:58 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na inkasentów opłaty targowej Natalia Sikora 2012-04-03 12:01:58 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na inkasentów opłaty targowej Natalia Sikora 2012-04-03 12:00:19 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na inkasentów opłaty targowej Natalia Sikora 2012-04-03 11:59:38 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Natalia Sikora 2012-04-03 08:50:08 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Natalia Sikora 2012-04-03 08:49:35 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Natalia Sikora 2012-04-03 08:48:29 edycja dokumentu
Harmonogram dyżurów Danuta Konkel 2012-04-02 12:37:56 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym Natalia Sikora 2012-04-02 10:46:54 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym Natalia Sikora 2012-04-02 10:46:26 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym Natalia Sikora 2012-04-02 10:46:04 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 68/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 30.03.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności handlowo-usługowej Natalia Sikora 2012-04-02 10:43:44 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 68/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 30.03.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności handlowo-usługowej Natalia Sikora 2012-04-02 10:42:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 70/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 30.03.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnych, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomicznej Natalia Sikora 2012-04-02 10:41:53 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 70/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 30.03.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnych, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomicznej Natalia Sikora 2012-04-02 10:41:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 69/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 30.03.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności handlowej Natalia Sikora 2012-04-02 10:40:05 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 69/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 30.03.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności handlowej Natalia Sikora 2012-04-02 10:39:14 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym Wioletta Orzechowska 2012-04-02 09:25:05 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Pólnocnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej dotyczące rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie operacji w ramach wszystkich 4 środków dla sektora gospodarczego, społecznego oraz publicznego Natalia Sikora 2012-03-30 14:38:24 dodanie dokumentu
Biblioteka Miejska Natalia Sikora 2012-03-30 11:24:16 edycja dokumentu
Biblioteka Miejska Natalia Sikora 2012-03-30 11:23:59 edycja dokumentu
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Natalia Sikora 2012-03-30 11:22:38 edycja dokumentu
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Natalia Sikora 2012-03-30 11:22:04 edycja dokumentu
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Natalia Sikora 2012-03-30 11:21:47 edycja dokumentu
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Natalia Sikora 2012-03-30 11:19:26 edycja dokumentu
Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego Natalia Sikora 2012-03-30 11:17:49 edycja dokumentu
Gimnazjum im. Jana Pawła II Natalia Sikora 2012-03-30 11:17:05 edycja dokumentu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Natalia Sikora 2012-03-30 11:15:53 edycja dokumentu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Natalia Sikora 2012-03-30 11:14:22 edycja dokumentu
Miejski Zarząd Portu Jastarnia Natalia Sikora 2012-03-30 11:11:49 edycja dokumentu
Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Jastarni - archiwalny Natalia Sikora 2012-03-30 11:04:55 edycja dokumentu
Regulamin okresowej oceny pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Jastarni Natalia Sikora 2012-03-30 11:04:36 edycja dokumentu