Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wyprawka szkolna na rok szkolny 2012/2013 Emilia Pokrywka-Klein 2012-07-31 12:46:25 dodanie dokumentu
Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego Emilia Pokrywka-Klein 2012-07-31 12:43:15 edycja dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Kamila Żelechowska 2012-07-27 11:49:33 edycja dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Kamila Żelechowska 2012-07-27 11:48:11 edycja dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Kamila Żelechowska 2012-07-27 11:47:23 dodanie dokumentu
Informacja dotycząca dyżurów Rady Miasta Danuta Konkel 2012-07-27 09:34:18 edycja dokumentu
Harmonogram dyżurów Danuta Konkel 2012-07-27 09:31:23 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym Wioletta Orzechowska 2012-07-26 12:05:53 dodanie dokumentu
Terminy posiedzeń Komisji Stałych Danuta Konkel 2012-07-26 10:25:22 edycja dokumentu
Ogłoszenie o terminie sesji Danuta Konkel 2012-07-26 10:23:36 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 55/2012 Burmistrza Miasta Jastarnia z dnia 14.03.2012r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic na terenie Gminy Jastarnia od dnia 01.04.2012r. do 31.03.2013r." Klaudia Budzisz 2012-07-26 10:08:25 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 128/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 09.07.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jurata i Jastarnia ( ul. Międzymorze, cz.dz.nr 237/121, km 33; ul. Świętopełka, ul. Sosnowa, cz.dz.nr 3/1, km 30; ul. Stelmaszczyka, cz.dz.nr 5/13, km 21) Klaudia Budzisz 2012-07-26 10:05:51 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 55/2012 Burmistrza Miasta Jastarnia z dnia 14.03.2012r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic na terenie Gminy Jastarnia od dnia 01.04.2012r. do 31.03.2013r." Klaudia Budzisz 2012-07-26 10:05:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 128/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 09.07.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jurata i Jastarnia ( ul. Międzymorze, cz.dz.nr 237/121, km 33; ul. Świętopełka, ul. Sosnowa, cz.dz.nr 3/1, km 30; ul. Stelmaszczyka, cz.dz.nr 5/13, km 21) Klaudia Budzisz 2012-07-26 08:41:26 dodanie dokumentu
Sprawozdanie za I kwartał (za okres od początku roku do 31 marca 2012 roku) oraz II kwartał ( od początku roku do 30 czerwca 2012 roku) Klaudia Budzisz 2012-07-25 12:27:37 dodanie dokumentu
Sprawozdanie za I kwartał (za okres od początku roku do 31 marca 2012 roku) oraz II kwartał ( od początku roku do 30 czerwca 2012 roku) Klaudia Budzisz 2012-07-25 12:16:52 usunięcie dokument
Sprawozdanie za I kwartał (za okres od początku roku do 31 marca 2012 roku) oraz II kwartał ( od początku roku do 30 czerwca 2012 roku) Klaudia Budzisz 2012-07-25 12:12:21 dodanie dokumentu
Sprawozdanie za I kwartał (za okres od początku roku do 31 marca 2012 roku) oraz II kwartał ( od początku roku do 30 czerwca 2012 roku) Klaudia Budzisz 2012-07-25 11:56:40 usunięcie dokument
Sprawozdanie za I kwartał (za okres od początku roku do 31 marca 2012 roku) oraz II kwartał ( od początku roku do 30 czerwca 2012 roku) Klaudia Budzisz 2012-07-25 11:46:14 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 115/2012 Burmistrza Miasta Jastarnia z dnia 15.06.2012r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa budynku magazynowego na sprzęt rybacki wraz z dojazdem oraz siecią kanalizacji deszczowej na terenie Morskiej Przystani Rybackiej w Kuźnicy". Klaudia Budzisz 2012-07-25 07:56:55 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 131/2012 Burmistrza Miasta Jastarnia z dnia 13.07.2012r. dotyczące przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru ( z możliwością składania ofert częściowych) dla projektu " Budowa budynku magazynowego na sprzęt rybacki wraz z dojazdem oraz siecią kanalizacji deszczowej na terenie Morskiej Przystani Rybackiej w Kuźnicy". Klaudia Budzisz 2012-07-25 07:51:18 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 131/2012 Burmistrza Miasta Jastarnia z dnia 13.07.2012r. dotyczące przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru ( z możliwością składania ofert częściowych) dla projektu " Budowa budynku magazynowego na sprzęt rybacki wraz z dojazdem oraz siecią kanalizacji deszczowej na terenie Morskiej Przystani Rybackiej w Kuźnicy". Klaudia Budzisz 2012-07-25 07:48:32 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 115/2012 Burmistrza Miasta Jastarnia z dnia 15.06.2012r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa budynku magazynowego na sprzęt rybacki wraz z dojazdem oraz siecią kanalizacji deszczowej na terenie Morskiej Przystani Rybackiej w Kuźnicy". Klaudia Budzisz 2012-07-25 07:46:46 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 115/2012 Burmistrza Miasta Jastarnia z dnia 15.06.2012r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa budynku magazynowego na sprzęt rybacki wraz z dojazdem oraz siecią kanalizacji deszczowej na terenie Morskiej Przystani Rybackiej w Kuźnicy". Klaudia Budzisz 2012-07-25 07:45:51 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 112/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 06 czerwca 2012r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej pod budowę stacji transformatorowej w Jastarni przy ul. Nad Zatoką Klaudia Budzisz 2012-07-25 07:44:41 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 132/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 19.07.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na odroczenie terminu należności z tytułu czynszu poddzierżawnego Klaudia Budzisz 2012-07-25 07:38:10 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 133/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 19.07.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na odroczenie terminu spłaty należności z tytułu czynszu poddzierżawnego Klaudia Budzisz 2012-07-25 07:37:52 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 121/2012 Burmistrza Miasta Jastarnia z dnia 26.06.2012r. w sprawie określenia zmian w planie finansowym urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2012r. Klaudia Budzisz 2012-07-24 11:47:55 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 120/2012 Burmistrza Miasta Jastarnia z dnia 26.06.2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012 Klaudia Budzisz 2012-07-24 11:47:31 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 118/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 18.06.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia (ul. Portowa, cz.dz.nr 105, km 21) Klaudia Budzisz 2012-07-24 11:47:06 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 117/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 18.06.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia (ul. Portowa, cz.dz.nr 88/22, km 17) Klaudia Budzisz 2012-07-24 11:46:08 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 117/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 18.06.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia (ul. Portowa, cz.dz.nr 88/22, km 17) Klaudia Budzisz 2012-07-24 11:45:01 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 116/2012 Burmistrza Miasta Jastarnia z dnia 18.06.2012r. w sprawie określenia zmian w planie finansowym urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2012 rok Klaudia Budzisz 2012-07-24 11:43:48 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 111/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 06 czerwca 2012r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w ramach zamiany gruntów Klaudia Budzisz 2012-07-24 11:43:05 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 110/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 06.06.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod urządzenie zieleni i plac zabaw Klaudia Budzisz 2012-07-24 11:42:38 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 109/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 06.06.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie miejsc postojowych dla własnych potrzeb dzierżawcy Klaudia Budzisz 2012-07-24 11:42:16 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 130/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 11.07.2012r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej ( ul. Wydmowa, nr.dz. 94/17) Klaudia Budzisz 2012-07-24 11:36:36 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 129/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 11.07.2012r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w ramach zamiany gruntów ( ul. ks. W. Kossak-Główczewskiego, nr.dz. 8/3; nr.dz. 8/4; nr.dz. 2/85; nr.dz. 2/58) Klaudia Budzisz 2012-07-24 11:35:48 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 127/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 09.07.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia ( ul. A. Mickiewicza, cz.dz.nr 10/29, km 4; ul. Portowa, cz.dz.nr 105, km 21) Klaudia Budzisz 2012-07-24 11:32:26 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 123/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 29.06.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia( ul. Leśna, cz.dz.nr 159, km 26; ul. Kaszubska, cz.dz.nr 59/2, km 13) Klaudia Budzisz 2012-07-24 11:29:59 edycja dokumentu