Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Natalia Sikora 2012-02-24 11:13:01 dodanie dokumentu
Uchwała nr 040/g115/D/IV/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 13 lutego 2012 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu w 2012 roku oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Jastarnia w latach 2012-2019 Natalia Sikora 2012-02-24 11:07:34 dodanie dokumentu
Uchwała nr XVI/111/2012 Rady Miasta Jastarni z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastarnia na lata 2012-2019 Natalia Sikora 2012-02-24 11:02:56 dodanie dokumentu
Uchwała nr 215/g115/F/IV/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jastarnia na lata 2012-2019 Natalia Sikora 2012-02-24 11:00:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 157/2010 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta na 2011 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Natalia Sikora 2012-02-24 10:57:29 usunięcie dokument
Uchwała nr 034/g115/D/I/11 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Jastarni na lata 2011-2019 Natalia Sikora 2012-02-24 10:57:28 usunięcie dokument
Uchwała nr 14/g115/F/I/11 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Miasta Jastarni w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2019 Natalia Sikora 2012-02-24 10:57:26 usunięcie dokument
Uchwała nr XVI/110/2012 Rady Miasta Jastarni z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jastarnia na rok 2012 Natalia Sikora 2012-02-24 10:56:30 edycja dokumentu
Uchwała nr XVI/110/2012 Rady Miasta Jastarni z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jastarnia na rok 2012 Natalia Sikora 2012-02-24 10:54:47 edycja dokumentu
Uchwała nr XVI/110/2012 Rady Miasta Jastarni z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jastarnia na rok 2012 Natalia Sikora 2012-02-24 10:54:27 edycja dokumentu
Uchwała nr XVI/110/2012 Rady Miasta Jastarni z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jastarnia na rok 2012 Natalia Sikora 2012-02-24 10:51:44 dodanie dokumentu
Uchwała nr 214/g115/P/IV/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Jastarnia na 2012 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu Natalia Sikora 2012-02-24 10:43:41 dodanie dokumentu
2012 rok Natalia Sikora 2012-02-24 10:38:46 usunięcie dokument
Sprawozdanie za I kwartał (od początku roku do 31 marca 2011 roku) Natalia Sikora 2012-02-24 10:36:06 dodanie dokumentu
Sprawozdanie za II kwartał (od początku roku do 30 czerwca) Natalia Sikora 2012-02-24 10:35:44 dodanie dokumentu
Sprawozdanie za III kwartał (od początku roku do 30 września 2011 roku) Natalia Sikora 2012-02-24 10:34:46 dodanie dokumentu
Sprawozdanie za IV kwartał (od początku roku do 31 grudnia 2011 roku) Natalia Sikora 2012-02-24 10:30:23 dodanie dokumentu
Uchwała nr 14/g115/F/I/11 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Miasta Jastarni w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2019 Natalia Sikora 2012-02-24 10:12:20 dodanie dokumentu
Uchwała nr 034/g115/D/I/11 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Jastarni na lata 2011-2019 Natalia Sikora 2012-02-24 10:11:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 157/2010 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta na 2011 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Natalia Sikora 2012-02-24 10:09:26 dodanie dokumentu
Strategia zrównoważonego rozwoju Miasta Jastarnia - uwarunkowania przyrodnicze, diagnoza stanu i kierunki kształtowania środowiska Natalia Sikora 2012-02-24 09:21:59 dodanie dokumentu
Strategia zrównoważonego rowoju Miasta Jastarnia Natalia Sikora 2012-02-24 09:17:46 dodanie dokumentu
Statut Gminy Jastarnia Natalia Sikora 2012-02-24 09:14:39 edycja dokumentu
Statut Gminy Jastarnia Natalia Sikora 2012-02-24 09:13:56 dodanie dokumentu
Regulamin okresowej oceny pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Jastarni Natalia Sikora 2012-02-24 09:02:21 dodanie dokumentu
Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Jastarni Natalia Sikora 2012-02-24 08:59:44 dodanie dokumentu
Regulamin pracy Urzędu Miasta Jastarni Natalia Sikora 2012-02-24 08:56:57 dodanie dokumentu
Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Jastarni - archiwalny Natalia Sikora 2012-02-24 08:51:29 dodanie dokumentu
Uchwała nr XIV/96/2011 w sprawie ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji dla potrzeb wymiaru podatku od nieruchomości dla osób prawnych obowiązujących na terenie Miasta Jastarni Natalia Sikora 2012-02-24 08:47:07 dodanie dokumentu
Uchwała nr XIV/92/2011 Rady Miasta Jastarni w sprawie opłaty od posiadania psów Natalia Sikora 2012-02-24 08:45:47 dodanie dokumentu
Uchwała nr XIV/93/2011 Rady Miasta Jastarni w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Miasta Jastarnia Natalia Sikora 2012-02-24 08:45:15 dodanie dokumentu
Uchwała nr XIV/95/2011 Rady Miasta Jastarni w sprawie podatków i opłat lokalnych obowiązujących na terenie Miasta Jastarni Natalia Sikora 2012-02-24 08:44:09 dodanie dokumentu
Inne Natalia Sikora 2012-02-23 15:15:34 dodanie dokumentu
Informacja o środowisku Natalia Sikora 2012-02-23 15:14:10 dodanie dokumentu
Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej przed 1 lipca 2011 r. Natalia Sikora 2012-02-23 15:13:03 dodanie dokumentu
Rejestry inne Natalia Sikora 2012-02-23 15:07:41 dodanie dokumentu
Rejestry ogólnodostępne Natalia Sikora 2012-02-23 15:07:00 dodanie dokumentu
Ewidencje inne Natalia Sikora 2012-02-23 15:06:09 dodanie dokumentu
Ewidencje ogólnodostępne Natalia Sikora 2012-02-23 15:05:21 dodanie dokumentu
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jastarni w 2012 roku Natalia Sikora 2012-02-23 15:02:14 dodanie dokumentu