Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 123/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 29.06.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia( ul. Leśna, cz.dz.nr 159, km 26; ul. Kaszubska, cz.dz.nr 59/2, km 13) Klaudia Budzisz 2012-07-24 11:29:21 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 124/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 29.06.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni ( ul. A. Mickiewicza, cz.dz.nr 5/2, km 4) Klaudia Budzisz 2012-07-24 11:27:43 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 125/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 29.06.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności handlowej-sprzedaż odzieży ( ul. Stelmaszczyka, cz.dz.nr 5/13, km 21) Klaudia Budzisz 2012-07-24 11:26:48 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 125/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 29.06.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności handlowej-sprzedaż odzieży ( ul. Stelmaszczyka, cz.dz.nr 5/13, km 21) Klaudia Budzisz 2012-07-24 11:25:12 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 124/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 29.06.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni ( ul. A. Mickiewicza, cz.dz.nr 5/2, km 4) Klaudia Budzisz 2012-07-24 11:24:11 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 117/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 18.06.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia (ul. Portowa, cz.dz.nr 88/22, km 17) Klaudia Budzisz 2012-07-24 11:21:38 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 123/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 29.06.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia( ul. Leśna, cz.dz.nr 159, km 26; ul. Kaszubska, cz.dz.nr 59/2, km 13) Klaudia Budzisz 2012-07-24 11:20:56 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 124/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 29.06.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni ( ul. A. Mickiewicza, cz.dz.nr 5/2, km 4) Klaudia Budzisz 2012-07-24 11:20:35 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 125/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 29.06.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności handlowej-sprzedaż odzieży ( ul. Stelmaszczyka, cz.dz.nr 5/13, km 21) Klaudia Budzisz 2012-07-24 11:20:09 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 127/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 09.07.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia ( ul. A. Mickiewicza, cz.dz.nr 10/29, km 4; ul. Portowa, cz.dz.nr 105, km 21) Klaudia Budzisz 2012-07-24 11:19:41 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 129/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 11.07.2012r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w ramach zamiany gruntów ( ul. ks. W. Kossak-Główczewskiego, nr.dz. 8/3; nr.dz. 8/4; nr.dz. 2/85; nr.dz. 2/58) Klaudia Budzisz 2012-07-24 11:19:18 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 130/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 11.07.2012r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej ( ul. Wydmowa, nr.dz. 94/17) Klaudia Budzisz 2012-07-24 11:19:03 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 129/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 11.07.2012r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w ramach zamiany gruntów ( ul. ks. W. Kossak-Główczewskiego, nr.dz. 8/3; nr.dz. 8/4; nr.dz. 2/85; nr.dz. 2/58) Klaudia Budzisz 2012-07-24 11:18:18 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 36/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 16.02.2012 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. " Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic na terenie Gminy Jastarnia od dnia 01.04.2012r. do 31.03.2013r." Klaudia Budzisz 2012-07-24 11:15:50 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 49/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 02.03.2012 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Komlepksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic na terenie Gminy Jastarnia od dnia 01.04.2012r do 31.03.2013r." Klaudia Budzisz 2012-07-24 11:10:22 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 134/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 19.07.2012r. w sprawie kontroli reklam umieszczonych w obrębie pasa drogowego Klaudia Budzisz 2012-07-24 10:54:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 133/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 19.07.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na odroczenie terminu spłaty należności z tytułu czynszu poddzierżawnego Klaudia Budzisz 2012-07-24 10:50:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 132/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 19.07.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na odroczenie terminu należności z tytułu czynszu poddzierżawnego Klaudia Budzisz 2012-07-24 10:46:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 131/2012 Burmistrza Miasta Jastarnia z dnia 13.07.2012r. dotyczące przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru ( z możliwością składania ofert częściowych) dla projektu " Budowa budynku magazynowego na sprzęt rybacki wraz z dojazdem oraz siecią kanalizacji deszczowej na terenie Morskiej Przystani Rybackiej w Kuźnicy". Klaudia Budzisz 2012-07-24 10:41:49 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 131/2012 Burmistrza Miasta Jastarnia z dnia 13.07.2012r. dotyczące przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru ( z możliwością składania ofert częściowych) dla projektu " Budowa budynku magazynowego na sprzęt rybacki wraz z dojazdem oraz siecią kanalizacji deszczowej na terenie Morskiej Przystani Rybackiej w Kuźnicy". Klaudia Budzisz 2012-07-24 10:39:46 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 131/2012 Burmistrza Miasta Jastarnia z dnia 13.07.2012r. dotyczące przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru ( z możliwością składania ofert częściowych) dla projektu " Budowa budynku magazynowego na sprzęt rybacki wraz z dojazdem oraz siecią kanalizacji deszczowej na terenie Morskiej Przystani Rybackiej w Kuźnicy". Klaudia Budzisz 2012-07-24 10:38:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 130/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 11.07.2012r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej ( ul. Wydmowa, nr.dz. 94/17) Klaudia Budzisz 2012-07-24 10:32:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 129/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 11.07.2012r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w ramach zamiany gruntów ( ul. ks. W. Kossak-Główczewskiego, nr.dz. 8/3; nr.dz. 8/4; nr.dz. 2/85; nr.dz. 2/58) Klaudia Budzisz 2012-07-24 10:26:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 127/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 09.07.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia ( ul. A. Mickiewicza, cz.dz.nr 10/29, km 4; ul. Portowa, cz.dz.nr 105, km 21) Klaudia Budzisz 2012-07-24 10:20:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 126/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 29.06.2012r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 134/2011 z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie wyznaczenia lokalizacji sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie plaż Gminy Jastarnia, polożonych od strony północnej Półwyspu Helskiego, tj. od strony Morza Bałtyckiego Klaudia Budzisz 2012-07-24 10:11:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 125/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 29.06.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności handlowej-sprzedaż odzieży ( ul. Stelmaszczyka, cz.dz.nr 5/13, km 21) Klaudia Budzisz 2012-07-24 10:02:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 124/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 29.06.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni ( ul. A. Mickiewicza, cz.dz.nr 5/2, km 4) Klaudia Budzisz 2012-07-24 09:53:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 123/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 29.06.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia( ul. Leśna, cz.dz.nr 159, km 26; ul. Kaszubska, cz.dz.nr 59/2, km 13) Klaudia Budzisz 2012-07-24 09:48:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 122/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia miesięcznych limitów na doładowanie telefonów komórkowych dla sześciu ratowników WOPR Klaudia Budzisz 2012-07-24 09:38:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 118/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 18.06.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia (ul. Portowa, cz.dz.nr 105, km 21) Klaudia Budzisz 2012-07-24 09:32:09 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 117/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 18.06.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia (ul. Portowa, cz.dz.nr 88/22, km 17) Klaudia Budzisz 2012-07-24 09:31:57 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 112/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 06 czerwca 2012r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej pod budowę stacji transformatorowej w Jastarni przy ul. Nad Zatoką Klaudia Budzisz 2012-07-24 09:31:38 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 111/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 06 czerwca 2012r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w ramach zamiany gruntów Klaudia Budzisz 2012-07-24 09:31:22 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 110/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 06.06.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod urządzenie zieleni i plac zabaw Klaudia Budzisz 2012-07-24 09:30:57 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 109/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 06.06.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie miejsc postojowych dla własnych potrzeb dzierżawcy Klaudia Budzisz 2012-07-24 09:30:34 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 118/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 18.06.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia (ul. Portowa, cz.dz.nr 105, km 21) Klaudia Budzisz 2012-07-24 09:29:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 117/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 18.06.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia (ul. Portowa, cz.dz.nr 88/22, km 17) Klaudia Budzisz 2012-07-24 09:19:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 115/2012 Burmistrza Miasta Jastarnia z dnia 15.06.2012r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa budynku magazynowego na sprzęt rybacki wraz z dojazdem oraz siecią kanalizacji deszczowej na terenie Morskiej Przystani Rybackiej w Kuźnicy". Klaudia Budzisz 2012-07-24 09:12:37 dodanie dokumentu
Terminy posiedzeń Komisji Stałych Klaudia Budzisz 2012-07-17 14:18:13 edycja dokumentu
Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru (z możliwością składania ofert częściowych) dla projektu Budowa budynku magazynowego na sprzęt rybacki wraz z dojazdem oraz siecią kanalizacji deszczowej na terenie Morskiej Przystani Rybackiej w Kuźnicy Agnieszka Konkel 2012-07-13 14:32:37 dodanie dokumentu