Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wniosek Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej, 43-100 Tychy, ul. Edukacji 37 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie Ośrodka Wypoczynkowego POSEJDON Natalia Sikora 2012-03-13 11:48:56 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wpływu inwestycji na środowisko prowadzonego na wniosek Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej, 43-100 Tychy, ul. Edukacji 37 dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie Ośrodka Wypoczynkowego POSEJDON Natalia Sikora 2012-03-13 11:48:46 edycja dokumentu
Postanowienie o ustalanie zakresu konieczności i zakresu OOŚ w toku postępowania o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wpływu inwestycji na środowisko prowadzonego na wniosek Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej, 43-100 Tychy, ul. Edukacji 37 dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie Ośrodka Wypoczynkowego POSEJDON Natalia Sikora 2012-03-13 11:48:37 edycja dokumentu
Ogłoszenie o dofinansowaniu prac związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest Natalia Sikora 2012-03-13 11:47:21 edycja dokumentu
Protokół nr XVI/2012 z obrad XVI zwyczajnej sesji Rady Miasta Jastarni, która odbyła się w dniu 23 stycznia 2012 r. o godz. 12.00 w Sali posiedzeń Rady Miasta, Ratusza Miejskiego w Jastarni Natalia Sikora 2012-03-13 11:46:08 edycja dokumentu
Harmonogram dyżurów Natalia Sikora 2012-03-13 11:45:44 edycja dokumentu
Plan pracy Rady Miejskiej Jastarni na 2017 rok Natalia Sikora 2012-03-13 11:45:22 edycja dokumentu
Ogłoszenie o XVII zwyczajnej sesji Rady Miasta Jastarni Natalia Sikora 2012-03-13 11:44:54 edycja dokumentu
Komisja Ochrony Środowiska, Rybołówstwa i Bezpieczeństwa Publicznego Natalia Sikora 2012-03-13 11:44:39 edycja dokumentu
Komisja Oświaty, Kultury, Turystyki i Sportu Natalia Sikora 2012-03-13 11:44:23 edycja dokumentu
Komisja Gospodarki Miejskiej i Budżetu Natalia Sikora 2012-03-13 11:44:08 edycja dokumentu
Komisja Rewizyjna Natalia Sikora 2012-03-13 11:43:51 edycja dokumentu
Skład osobowy Rady Miejskiej Jastarni Natalia Sikora 2012-03-13 11:43:20 edycja dokumentu
Informator miejski - Luty 2012 Natalia Sikora 2012-03-13 11:39:27 edycja dokumentu
Informator miejski - Styczeń 2012 Natalia Sikora 2012-03-13 11:39:12 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 48A/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 01.03.2012 r. w sprawie powołania zespołu roboczego ds. opracowania projektu umowy kompleksowo regulującej zasady i warunki działalności gospodarczych prowadzonych na terenie plaż Gminy Jastarnia Natalia Sikora 2012-03-13 09:07:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 48/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 27.02.2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok Natalia Sikora 2012-03-13 09:05:20 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 48/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 27.02.2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok Natalia Sikora 2012-03-13 09:05:07 usunięcie załacznika
Zarządzenie nr 48/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 27.02.2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok Natalia Sikora 2012-03-13 09:05:03 usunięcie załacznika
Zarządzenie nr 45/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 24.02.2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012 Natalia Sikora 2012-03-13 09:04:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 48/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 27.02.2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok Natalia Sikora 2012-03-13 09:00:59 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 50/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 09.03.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jurata Natalia Sikora 2012-03-12 13:10:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 52/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 09.03.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności handlowej- sprzedaż odzieży (ul. Stelmaszczyka cz. dz. nr 55/3 i 58/5) Natalia Sikora 2012-03-12 13:08:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 53/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 09.03.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności handlowej (ul. ks. Sychty cz. dz. nr 87) Natalia Sikora 2012-03-12 13:07:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 51/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 09.03.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod urządzenie zieleni i plac zabaw dla dzieci (ul. Braci Kłosów cz. dz. nr 57/6) Natalia Sikora 2012-03-12 13:05:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 54/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 09.03.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie handlu opałem i materiałami budowlanymi (ul. Mickiewicz cz. dz. nr 10/22) Natalia Sikora 2012-03-12 13:03:37 dodanie dokumentu
Szybki PIT na Pomorzu czyli wyślij PIT przez Internet Natalia Sikora 2012-03-09 14:10:14 edycja dokumentu
Ogłoszenie dotyczące możliwości wykonania bezpłatnych badań mammograficznych w mammobusie Natalia Sikora 2012-03-09 14:08:40 edycja dokumentu
Szybki PIT na Pomorzu czyli wyślij PIT przez Internet Natalia Sikora 2012-03-09 14:07:39 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dotyczące możliwości wykonania bezpłatnych badań mammograficznych w mammobusie Natalia Sikora 2012-03-09 13:40:22 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Jastarnia obejmującego działkę nr 10/22 oraz część działki nr 10/29 Natalia Sikora 2012-03-08 15:09:22 dodanie dokumentu
Informacje dla mieszkańców Natalia Sikora 2012-03-07 10:08:19 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 44/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 24.02.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Jastarni Natalia Sikora 2012-03-05 14:34:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 49/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 02.03.2012 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Komlepksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic na terenie Gminy Jastarnia od dnia 01.04.2012r do 31.03.2013r." Natalia Sikora 2012-03-05 13:29:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 48/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 27.02.2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok Natalia Sikora 2012-03-05 13:27:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 47/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 24.02.2012 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego Natalia Sikora 2012-03-05 13:26:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 43/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 24.02.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomicznej (ul. ks. Stefańskiego cz. dz. nr 103, ul. Międzymorze cz. dz. nr 116) Natalia Sikora 2012-03-05 13:22:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 42/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 24.02.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod urządzenie miejsc postojowych dla własnych potrzeb dzierżawcy (ul. Mickiewicza cz. dz. nr 28/4) Natalia Sikora 2012-03-05 13:20:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 41/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 24.02.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanych położonych w Jastarni i Juracie, z przeznaczeniem pod prowadzenie szaletów publicznych (ul. ks. Stefańskiego cz. dz. nr 104, ul. Woj. Polskiego cz. dz. nr 1/3) Natalia Sikora 2012-03-05 13:19:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 40/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 24.02.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie parkingu i usług postojowych (ul. Mickiewicza dz. nr 25/5, 18/2, 17/2) Natalia Sikora 2012-03-05 13:03:55 dodanie dokumentu