Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2019-01-01 13:19:07 dodanie dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2018-12-31 18:54:10 dodanie dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-12-31 14:10:25 edycja dokumentu
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w Gminie Jastarnia za pomocą urządzeń mechanicznych w okresie od 01.01.2019 r. do 31.03.2020 r. Helena Dahl 2018-12-31 13:40:06 usunięcie załacznika
Burmistrz Jastarni ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej pod prowadzenie działalności pola kempingowego Wioletta Orzechowska 2018-12-28 11:20:37 dodanie dokumentu
Burmistrz Jastarni ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej pod prowadzenie działalności pola kempingowego Wioletta Orzechowska 2018-12-28 11:09:39 usunięcie dokument
Burmistrz Jastarni ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej pod prowadzenie działalności pola kempingowego Wioletta Orzechowska 2018-12-28 11:04:26 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Wioletta Orzechowska 2018-12-28 10:55:08 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ NR III/2018 z obrad III nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Jastarni, która odbyła się w dniu 6 grudnia 2018 r. o godz. 12.00 w sali obrad Rady w Urzędzie Miejskim w Jastarni. Ewa Świątczak 2018-12-28 09:33:27 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ NR II/2018 z obrad II sesji zwyczajnej Rady Miejskiej Jastarni, która odbyła się w dniu 29 listopada 2018r. o godz. 11.00 w sali obrad Rady w Urzędzie Miejskim w Jastarni. Ewa Świątczak 2018-12-28 09:30:31 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ NR I/2018 z obrad I uroczystej sesji Rady Miejskiej Jastarni otwierającej VIII kadencję samorządu gminnego. Obrady odbyły się w dniu 22 listopada 2018 r. o godz. 11.00 w sali posiedzeń Rady w Urzędzie Miejskim w Jastarni. Ewa Świątczak 2018-12-28 09:28:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/33/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jastarnia nieruchomości (gruntu niezabudowanego) położonej w miejscowości Jastarnia Ewa Świątczak 2018-12-28 09:22:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/32/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata Ewa Świątczak 2018-12-28 09:21:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/31/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata Ewa Świątczak 2018-12-28 09:20:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/30/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia Ewa Świątczak 2018-12-28 09:20:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/29/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia Ewa Świątczak 2018-12-28 09:19:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/28/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia Ewa Świątczak 2018-12-28 09:19:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/27/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia Ewa Świątczak 2018-12-28 09:18:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/26/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia Ewa Świątczak 2018-12-28 09:18:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/25/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia Ewa Świątczak 2018-12-28 09:17:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/24/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia Ewa Świątczak 2018-12-28 09:17:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/23/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia Ewa Świątczak 2018-12-28 09:16:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/22/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia Ewa Świątczak 2018-12-28 09:16:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/21/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia Ewa Świątczak 2018-12-28 09:15:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/20/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019-2023 Ewa Świątczak 2018-12-28 09:13:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/19/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ?Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 ? 2023 Ewa Świątczak 2018-12-28 09:12:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/17/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przekazania elementów majątku Gminy Jastarnia na wyposażenie jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Jastarni Ewa Świątczak 2018-12-28 09:11:06 edycja dokumentu
Uchwała Nr IV/18/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne Ewa Świątczak 2018-12-28 09:10:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/17/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przekazania elementów majątku Gminy Jastarnia na wyposażenie jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Jastarni Ewa Świątczak 2018-12-28 09:09:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/16/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XLI/386/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2018 rok Ewa Świątczak 2018-12-28 09:08:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/15/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia na lata 2018-2024 Ewa Świątczak 2018-12-28 09:06:53 dodanie dokumentu
Terminy posiedzeń Komisji Stałych Rady Miejskiej Jastarni Ewa Świątczak 2018-12-28 08:29:08 edycja dokumentu
Terminy posiedzeń Komisji Stałych Rady Miejskiej Jastarni Ewa Świątczak 2018-12-28 08:27:22 edycja dokumentu
Terminy sesji Rady Miejskiej Jastarni Ewa Świątczak 2018-12-28 08:26:30 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-12-27 08:11:08 edycja dokumentu
Budżet - 2018 rok Klaudia Budzisz 2018-12-20 10:42:46 edycja dokumentu
Terminy sesji Rady Miejskiej Jastarni Ewa Świątczak 2018-12-20 07:58:57 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 305/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Jastarnia na rok 2019 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do projektu uchwały budżetowej Klaudia Budzisz 2018-12-19 11:07:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 304/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia na lata 2018-2024 Klaudia Budzisz 2018-12-19 11:01:21 dodanie dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-12-19 10:55:40 edycja dokumentu