Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Burmistrz Jastarni ogłasza przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż udziału gminnego w nieruchomości Ewa Świątczak 2018-06-08 09:44:44 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę Wioletta Orzechowska 2018-06-07 15:11:03 dodanie dokumentu
Burmistrz Jastarni ogłasza przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż udziału gminnego w nieruchomości Ewa Świątczak 2018-06-07 13:56:45 edycja dokumentu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Klaudia Budzisz 2018-06-06 11:24:54 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-06-06 11:23:56 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-06-05 07:33:10 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-06-05 07:31:13 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Ewa Świątczak 2018-06-01 09:00:20 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Ewa Świątczak 2018-06-01 08:56:42 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Ewa Świątczak 2018-06-01 08:55:29 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Ewa Świątczak 2018-06-01 08:54:40 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Ewa Świątczak 2018-06-01 08:52:01 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Ewa Świątczak 2018-06-01 08:50:23 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Ewa Świątczak 2018-06-01 08:49:31 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Ewa Świątczak 2018-06-01 08:49:10 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Ewa Świątczak 2018-06-01 08:48:30 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Ewa Świątczak 2018-06-01 08:47:56 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Ewa Świątczak 2018-06-01 08:46:50 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Ewa Świątczak 2018-06-01 08:46:23 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Ewa Świątczak 2018-06-01 08:41:02 edycja dokumentu
Budżet - 2018 rok Klaudia Budzisz 2018-05-30 07:50:50 edycja dokumentu
Wieloletnia prognoza finansowa 2018 - 2024 Klaudia Budzisz 2018-05-30 07:50:12 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLVII/456/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurat Klaudia Budzisz 2018-05-30 07:49:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/455/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia Klaudia Budzisz 2018-05-30 07:48:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/454/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia Klaudia Budzisz 2018-05-30 07:48:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/453/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata Klaudia Budzisz 2018-05-30 07:47:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/452/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia Klaudia Budzisz 2018-05-30 07:34:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/451/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu gminnego w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Jastarni Klaudia Budzisz 2018-05-30 07:33:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/450/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w Jastarni Klaudia Budzisz 2018-05-30 07:32:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/449/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/420/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 17 ust 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne Klaudia Budzisz 2018-05-30 07:28:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/448/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze Klaudia Budzisz 2018-05-30 07:25:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/447/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XLI/386/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2018 rok Klaudia Budzisz 2018-05-30 07:22:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/446/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia na lata 2018-2024 Klaudia Budzisz 2018-05-30 07:20:29 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę Wioletta Orzechowska 2018-05-29 14:30:11 dodanie dokumentu
Komunikat WFOŚiGW o zawieszeniu naboru wniosków no konkursu "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego" (edycja 2018). Kamila Żelechowska 2018-05-28 14:23:20 edycja dokumentu
Komunikat WFOŚiGW o zawieszeniu naboru wniosków no konkursu "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego" (edycja 2018). Kamila Żelechowska 2018-05-28 14:22:14 dodanie dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-05-28 10:22:05 edycja dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2018-05-26 15:12:48 dodanie dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-05-25 15:17:48 edycja dokumentu
Terminy posiedzeń Komisji Stałych Danuta Konkel 2018-05-25 14:41:59 edycja dokumentu