Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2018-04-06 07:23:49 dodanie dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2018-04-06 06:02:31 dodanie dokumentu
Wykaz gruntów stanowiących plaże morskie przeznaczonych do oddania w poddzierżawę Wioletta Orzechowska 2018-04-05 15:26:21 dodanie dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-04-05 15:24:21 edycja dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2018-04-05 13:39:40 dodanie dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-04-05 13:11:53 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 93/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Klaudia Budzisz 2018-04-05 09:23:25 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 93/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Klaudia Budzisz 2018-04-05 09:21:54 dodanie dokumentu
Wieloletnia prognoza finansowa 2018 - 2024 Klaudia Budzisz 2018-04-05 07:33:27 edycja dokumentu
Budżet - 2018 rok Klaudia Budzisz 2018-04-05 07:32:57 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLV/430/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie niewyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności rocznej z tyt. użytkowania wieczystego gruntu położonego w Jastarni Klaudia Budzisz 2018-04-05 07:31:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/429/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jastarnia w roku 2018 Klaudia Budzisz 2018-04-05 07:29:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/428/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do granic administracyjnych Gminy Jastarnia w okresie sezonu kąpielowego 2018 r. Klaudia Budzisz 2018-04-05 07:28:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/427/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Jastarni Nr XXIV/133/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Miejski Zarząd Portu Jastarnia" Klaudia Budzisz 2018-04-05 07:26:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/426/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych Klaudia Budzisz 2018-04-05 07:24:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/425/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XLI/386/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2018 rok Klaudia Budzisz 2018-04-05 07:23:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/424/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia na lata 2018-2024 Klaudia Budzisz 2018-04-05 07:20:59 dodanie dokumentu
Protokół Nr XLIV/2018 z obrad XLIV sesji zwyczajnej Rady Miejskiej Jastarni, która odbyła się w dniu 26 lutego 2018 r. o godz. 11.00 w sali obrad Rady Miejskiej, Ratusza Miejskiego w Jastarni. Klaudia Budzisz 2018-04-04 15:17:01 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o terminie sesji Danuta Konkel 2018-04-04 11:47:08 edycja dokumentu
Terminy posiedzeń Komisji Stałych Danuta Konkel 2018-04-04 11:45:15 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości stanowiących odcinki plaż morskich i zatokowych przeznaczonych do oddania w poddzierżawę Ewa Świątczak 2018-04-03 14:38:30 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości stanowiących odcinki plaż morskich i zatokowych przeznaczonych do oddania w poddzierżawę Ewa Świątczak 2018-04-03 14:34:25 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-04-03 08:11:16 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-04-03 08:10:25 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-04-03 08:09:05 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-04-03 07:54:56 edycja dokumentu
Informator miejski - marzec 2018 Klaudia Budzisz 2018-04-01 19:49:52 dodanie dokumentu
Informator miejski - luty 2018 Klaudia Budzisz 2018-04-01 19:47:40 dodanie dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2018-04-01 16:37:49 dodanie dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2018-04-01 16:35:56 dodanie dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-03-30 07:26:29 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-03-30 07:25:44 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 82/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Miejskiego w Jastarni w Wielki Piątek Klaudia Budzisz 2018-03-29 08:47:43 dodanie dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-03-29 08:02:17 edycja dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2018-03-29 07:29:42 dodanie dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-03-28 15:20:27 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-03-28 13:03:42 edycja dokumentu
Spotkanie z Urzędem Skarbowym Klaudia Budzisz 2018-03-28 11:14:27 dodanie dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-03-28 11:12:44 edycja dokumentu
HARMONOGRAM ODBIORU ZMIESZANYCH I SELEKTYWNIE ZBIERANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI - kwiecień, maj 2018 Beata Turzynska 2018-03-26 13:34:54 edycja dokumentu