Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Oświadczenie Przewodniczącej Rady Miejskiej Jastarni - Joanna Konkel-Marchwińska Ewa Świątczak 2018-10-23 10:41:42 edycja dokumentu
Oświadczenie Przewodniczącej Rady Miejskiej Jastarni - Joanna Konkel-Marchwińska Ewa Świątczak 2018-10-23 10:41:31 dodanie dokumentu
Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Jastarni Klaudia Budzisz 2018-10-23 08:49:17 edycja dokumentu
Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Gminie do 20 tys. mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-10-23 08:49:00 edycja dokumentu
Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Jastarni Klaudia Budzisz 2018-10-23 08:37:19 dodanie dokumentu
Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Gminie do 20 tys. mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-10-23 08:35:37 dodanie dokumentu
Informacje dla mieszkańców Ewa Świątczak 2018-10-23 08:25:30 edycja dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2018-10-23 08:11:06 dodanie dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2018-10-23 07:47:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/500/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Jastarnia Ewa Świątczak 2018-10-22 13:37:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/499/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości Ewa Świątczak 2018-10-22 13:35:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/498/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Ewa Świątczak 2018-10-22 13:34:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/497/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz terminu jej płatności Ewa Świątczak 2018-10-22 13:32:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/496/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej oraz określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Jastarnia Ewa Świątczak 2018-10-22 13:31:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/495/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku Ewa Świątczak 2018-10-22 13:30:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/494/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 18 października 2018 r. w sprawie opłaty od posiadania psów Ewa Świątczak 2018-10-22 13:29:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/493/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakimi muszą odpowiadać składane projekty Ewa Świątczak 2018-10-22 13:28:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/492/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/240/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jastarnia Ewa Świątczak 2018-10-22 13:27:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/490/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia na lata 2018-2024 Ewa Świątczak 2018-10-22 13:25:25 edycja dokumentu
Uchwała Nr LI/491/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XLI/386/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2018 r. Ewa Świątczak 2018-10-22 13:25:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/490/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia na lata 2018-2024 Ewa Świątczak 2018-10-22 13:22:29 edycja dokumentu
Uchwała Nr LI/490/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia na lata 2018-2024 Ewa Świątczak 2018-10-22 13:14:42 dodanie dokumentu
Informacje dla mieszkańców Ewa Świątczak 2018-10-22 12:04:22 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Ewa Świątczak 2018-10-22 12:03:49 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Ewa Świątczak 2018-10-22 12:02:34 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Ewa Świątczak 2018-10-22 12:00:40 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Ewa Świątczak 2018-10-22 11:59:06 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Ewa Świątczak 2018-10-22 11:57:16 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Ewa Świątczak 2018-10-22 11:56:28 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Ewa Świątczak 2018-10-22 11:55:20 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-10-19 09:39:43 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-10-19 09:30:53 edycja dokumentu
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Jastarni Bartosz Mudlaff 2018-10-19 09:25:26 dodanie dokumentu
Protokół Nr L/2018 z obrad L sesji zwyczajnej Rady Miejskiej Jastarni, która odbyła się w dniu 27 września 2018 r. o godz. 11.00 w sali obrad Rady Miejskiej, Ratusza Miejskiego w Jastarni. Ewa Świątczak 2018-10-18 15:20:18 edycja dokumentu
Protokół Nr L/2018 z obrad L sesji zwyczajnej Rady Miejskiej Jastarni, która odbyła się w dniu 27 września 2018 r. o godz. 11.00 w sali obrad Rady Miejskiej, Ratusza Miejskiego w Jastarni. Ewa Świątczak 2018-10-18 15:19:55 dodanie dokumentu
Nadzór inwestorski w branży sanitarnej nad realizacją zadania pn.: Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej obejmująca przebudowę i rozbudowę budynku gromadzenia odpadów wraz z rozszerzeniem o funkcję sanitarną Agnieszka Konkel 2018-10-17 15:36:49 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Jastarni z dnia 5 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Jastarni zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Bartosz Mudlaff 2018-10-17 12:40:54 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 216/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 4 października 2018 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej Klaudia Budzisz 2018-10-17 11:05:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 215/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 2 października 2018 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach projektu Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej obejmująca przedłużenie istniejących pomostów cumowniczych Klaudia Budzisz 2018-10-17 11:03:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 214/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 2 października 2018 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Nadzór inwestorski w branżach budowlanej, sanitarnej i elektrycznej nad realizacją zadania pn.: Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej obejmująca przebudowę i rozbudowę budynku gromadzenia odpadów wraz z rozszerzeniem o funkcję sanitarną Klaudia Budzisz 2018-10-17 11:02:15 dodanie dokumentu