Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-12-19 09:28:05 edycja dokumentu
Burmistrz Jastarni ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastarni Klaudia Budzisz 2018-12-18 11:59:02 edycja dokumentu
Burmistrz Jastarni ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastarni Klaudia Budzisz 2018-12-18 11:57:05 edycja dokumentu
Burmistrz Jastarni ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastarni Klaudia Budzisz 2018-12-18 11:56:42 edycja dokumentu
Burmistrz Jastarni ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastarni Klaudia Budzisz 2018-12-18 11:56:06 edycja dokumentu
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastarni OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY Klaudia Budzisz 2018-12-18 10:33:10 dodanie dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-12-18 09:36:20 edycja dokumentu
Burmistrz Jastarni ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastarni Klaudia Budzisz 2018-12-17 11:13:43 edycja dokumentu
Burmistrz Jastarni ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastarni Klaudia Budzisz 2018-12-17 11:13:21 dodanie dokumentu
HARMONOGRAM ODBIORU ZMIESZANYCH I SELEKTYWNIE ZBIERANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI - styczeń, luty, marzec 2019 Beata Turzynska 2018-12-17 10:09:06 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-12-17 08:20:26 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 325/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia dla pracowników Urzędu Miejskiego w Jastarni dnia wolnego od pracy Klaudia Budzisz 2018-12-14 14:45:29 dodanie dokumentu
HARMONOGRAM ODBIORU ZMIESZANYCH I SELEKTYWNIE ZBIERANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI - styczeń, luty, marzec 2019 Beata Turzynska 2018-12-14 14:22:28 edycja dokumentu
HARMONOGRAM ODBIORU ZMIESZANYCH I SELEKTYWNIE ZBIERANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI - styczeń, luty, marzec 2019 Beata Turzynska 2018-12-14 14:21:53 dodanie dokumentu
Komisje Stałe Rady Miejskiej Jastarni Ewa Świątczak 2018-12-13 12:08:53 edycja dokumentu
Burmistrz Jastarni ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastarni Klaudia Budzisz 2018-12-13 08:44:24 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 324/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastarni Klaudia Budzisz 2018-12-13 08:41:04 dodanie dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-12-13 07:49:48 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Bartosz Mudlaff 2018-12-11 12:25:26 edycja dokumentu
Zima Bartosz Mudlaff 2018-12-11 12:18:58 usunięcie dokument
Zima Bartosz Mudlaff 2018-12-11 12:18:14 dodanie dokumentu
Zima Bartosz Mudlaff 2018-12-11 12:16:46 dodanie dokumentu
Dyżur Senatora Sławomira Rybickiego w Jastarni 7 grudnia 2018 r. Klaudia Budzisz 2018-12-11 08:38:53 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-12-10 08:22:13 edycja dokumentu
Uchwała Nr III/14/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/6/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej Jastarni Ewa Świątczak 2018-12-07 08:20:04 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR III/13/2018 RADY MIEJSKIEJ JASTARNI z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia Ewa Świątczak 2018-12-07 08:19:07 dodanie dokumentu
Terminy sesji Rady Miejskiej Jastarni Ewa Świątczak 2018-12-07 07:59:39 edycja dokumentu
Komisje Stałe Rady Miejskiej Jastarni Ewa Świątczak 2018-12-07 07:57:56 edycja dokumentu
Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków Ewa Świątczak 2018-12-07 07:50:35 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-12-04 13:13:09 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-12-04 13:11:52 edycja dokumentu
Dyżur Senatora Sławomira Rybickiego w Jastarni 7 grudnia 2018 r. Klaudia Budzisz 2018-12-04 13:10:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 316/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 3 grudnia 2018 r. o powierzeniu wykonywania zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w Gminie Jastarnia w okresie od 01.01.2019 r. do 31.03.2020 r. Klaudia Budzisz 2018-12-04 13:03:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 315/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 3 grudnia 2018 r. o zmianie składu komisji przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w Gminie Jastarnia w okresie od 01.01.2019 r. do 31.03.2020 r. Klaudia Budzisz 2018-12-04 13:01:51 dodanie dokumentu
Burmistrz Jastarni ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastarni Klaudia Budzisz 2018-12-03 15:22:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/12/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Jastarnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok Ewa Świątczak 2018-12-03 15:03:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/11/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 Ewa Świątczak 2018-12-03 15:02:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/10/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego Ewa Świątczak 2018-12-03 14:59:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/9/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Jastarni Ewa Świątczak 2018-12-03 14:58:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/8/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru delegata Gminy Jastarnia do Związku Miast i Gmin Morskich w Gdańsku Ewa Świątczak 2018-12-03 14:57:23 dodanie dokumentu