Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-03-26 11:22:33 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 79/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 23 marca 2018 r. o ogłoszeniu powołania komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jastarnia w 2018 r. Klaudia Budzisz 2018-03-23 14:46:44 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o terminie sesji Klaudia Budzisz 2018-03-23 13:57:03 edycja dokumentu
BURMISTRZ JASTARNI ogłasza pierwsze przetargi pisemne na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych ograniczone do mieszkańców Gminy Jastarnia zameldowanych na pobyt stały Ewa Świątczak 2018-03-21 14:24:28 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-03-21 14:21:10 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę Wioletta Orzechowska 2018-03-21 13:53:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 68/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie wzoru wniosków i umowy o przyznanie dotacji celowych na realizację przedsięwzięć związanych z modernizacją systemów grzewczych na terenie Gminy Jastarnia Klaudia Budzisz 2018-03-21 12:09:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 67/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zieleni Klaudia Budzisz 2018-03-21 12:07:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 66/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie dojścia i dojazdu do nieruchomości sąsiedniej Klaudia Budzisz 2018-03-21 12:06:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 65/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie dojścia i dojazdu do nieruchomości sąsiedniej Klaudia Budzisz 2018-03-21 12:05:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 64/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 28 lutego 2018 r. o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jastarnia w 2018 r. Klaudia Budzisz 2018-03-21 11:59:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 63/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Klaudia Budzisz 2018-03-21 11:58:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 62/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Klaudia Budzisz 2018-03-21 11:48:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 60/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego ograniczonego Klaudia Budzisz 2018-03-21 11:47:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 59/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego ograniczonego Klaudia Budzisz 2018-03-21 11:40:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 57/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Klaudia Budzisz 2018-03-21 11:38:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 56/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w poddzierżawę w trybie bezprzetargowym plaż położonych w miejscowości Jastarnia i Jurata, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej w okresie sezonu letniego 2018 r. Klaudia Budzisz 2018-03-21 11:37:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 55/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji do wybrakowania i sprzedaży sprzętu z magazynów Ochotniczej Straży Pożarnej i Magazynu Przeciwpowodziowego w Urzędzie Miejskim w Jastarni Klaudia Budzisz 2018-03-21 11:35:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 54/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w poddzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia, Jurata i Kuźnica, z przeznaczeniem pod prowadzenie handlu obnośnego Klaudia Budzisz 2018-03-21 11:33:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 53/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w poddzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia, Jurata i Kuźnica, z przeznaczeniem pod prowadzenie przebieralni plażowych Klaudia Budzisz 2018-03-21 11:31:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 52/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod prowadzenie szaletu publicznego Klaudia Budzisz 2018-03-21 11:29:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 51/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia i Jurata, z przeznaczeniem pod zlokalizowanie tablic informacyjnych Klaudia Budzisz 2018-03-21 11:26:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 50/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, Juracie i Kuźnicy z przeznaczeniem pod zlokalizowanie bankomatów Klaudia Budzisz 2018-03-21 11:24:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 49/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia i Jurata, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomiczno-rekreacyjnej Klaudia Budzisz 2018-03-21 11:22:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 48/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w poddzierżawę w trybie bezprzetargowym plaży położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności rekreacyjnej - szkółki wodnej Klaudia Budzisz 2018-03-21 11:20:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 47/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w poddzierżawę w trybie bezprzetargowym plaży położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności rekreacyjnej - szkółki wodnej Klaudia Budzisz 2018-03-21 11:19:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 46/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia i Jurata, z przeznaczeniem pod prowadzenie wypożyczalni sprzętu wodnego oraz gastronomię Klaudia Budzisz 2018-03-21 11:17:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 45/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w poddzierżawę w trybie bezprzetargowym plaży położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności rekreacyjnej szkółki wodnej z gastronomią Klaudia Budzisz 2018-03-21 11:14:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 44/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w poddzierżawę w trybie bezprzetargowym plaży położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności rekreacyjnej - szkółki wodnej Klaudia Budzisz 2018-03-21 11:12:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 43/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnych położonych w miejscowości Jastarnia, Jurata i Kuźnica, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gospodarczej w okresie sezonu letniego 2018 r. Klaudia Budzisz 2018-03-21 11:10:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 42/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie parkingu Klaudia Budzisz 2018-03-21 11:07:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 40/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Klaudia Budzisz 2018-03-21 11:05:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 39/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru nieruchomości zabudowanej obejmującej na dz. nr 418 położoną w Juracie Klaudia Budzisz 2018-03-21 10:47:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 38/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru nieruchomości obejmującej dz. nr 8/1, km 2 położoną w Jastarni Klaudia Budzisz 2018-03-21 10:45:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 34/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Klaudia Budzisz 2018-03-21 10:43:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 33/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Klaudia Budzisz 2018-03-21 10:42:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 32/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności rekreacyjnej - plac gier i zabaw Klaudia Budzisz 2018-03-21 10:41:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 31/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod ustawienie bankomatów Klaudia Budzisz 2018-03-21 10:39:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 30/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej, z przeznaczeniem pod prowadzenie punktu sprzedaży pamiątek i biżuterii Klaudia Budzisz 2018-03-21 10:37:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 29/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomicznej Klaudia Budzisz 2018-03-21 10:33:30 dodanie dokumentu