Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr II/7/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru delegata Gminy Jastarnia do Stowarzyszenia Gmin RP EUROREGION BAŁTYK w Elblągu Ewa Świątczak 2018-12-03 14:56:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/6/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej Jastarni Ewa Świątczak 2018-12-03 14:54:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/5/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia przedmiotu działania komisji stałych Rady Miejskiej Jastarni Ewa Świątczak 2018-12-03 14:53:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/4/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XLI/368/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2018 rok Ewa Świątczak 2018-12-03 14:51:59 dodanie dokumentu
Terminy sesji Rady Miejskiej Jastarni Ewa Świątczak 2018-11-30 14:13:39 edycja dokumentu
Terminy sesji Rady Miejskiej Jastarni Ewa Świątczak 2018-11-30 12:31:17 dodanie dokumentu
Terminy sesji Rady Miejskiej Jastarni Ewa Świątczak 2018-11-30 12:31:05 usunięcie dokument
Terminy posiedzeń Komisji Stałych Rady Miejskiej Jastarni Ewa Świątczak 2018-11-30 12:30:08 dodanie dokumentu
Terminy posiedzeń Komisji Stałych Rady Miejskiej Jastarni Ewa Świątczak 2018-11-30 12:27:05 usunięcie dokument
Komisje Stałe Rady Miejskiej Jastarni Ewa Świątczak 2018-11-30 12:22:37 edycja dokumentu
Komisje Stałe Rady Miejskiej Jastarni Ewa Świątczak 2018-11-30 12:21:11 edycja dokumentu
Komisje Stałe Rady Miejskiej Jastarni Ewa Świątczak 2018-11-30 12:20:07 dodanie dokumentu
Informacje dla mieszkańców Ewa Świątczak 2018-11-30 12:07:45 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 309/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia na lata 2018-2024 Klaudia Budzisz 2018-11-29 22:03:14 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 309/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia na lata 2018-2024 Klaudia Budzisz 2018-11-29 22:01:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 307/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Klaudia Budzisz 2018-11-29 22:00:31 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 307/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Klaudia Budzisz 2018-11-29 21:58:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 306/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Klaudia Budzisz 2018-11-29 21:58:34 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 306/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Klaudia Budzisz 2018-11-29 21:56:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 305/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Jastarnia na rok 2019 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do projektu uchwały budżetowej Klaudia Budzisz 2018-11-29 21:56:24 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 305/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Jastarnia na rok 2019 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do projektu uchwały budżetowej Klaudia Budzisz 2018-11-29 21:54:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 304/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia na lata 2018-2024 Klaudia Budzisz 2018-11-29 21:53:49 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 304/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia na lata 2018-2024 Klaudia Budzisz 2018-11-29 21:50:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 303/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w ramach zamiany gruntów Klaudia Budzisz 2018-11-29 21:50:35 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 303/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w ramach zamiany gruntów Klaudia Budzisz 2018-11-29 21:48:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 302/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Klaudia Budzisz 2018-11-29 21:48:16 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 302/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Klaudia Budzisz 2018-11-29 21:45:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 301/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 31 października 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Klaudia Budzisz 2018-11-29 21:45:17 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 301/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 31 października 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Klaudia Budzisz 2018-11-29 21:43:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 300/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Klaudia Budzisz 2018-11-29 21:43:20 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 300/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Klaudia Budzisz 2018-11-29 21:41:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 229/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 31 października 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jurata, z przeznaczeniem pod prowadzenie szaletu publicznego Klaudia Budzisz 2018-11-29 21:41:26 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 229/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 31 października 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jurata, z przeznaczeniem pod prowadzenie szaletu publicznego Klaudia Budzisz 2018-11-29 21:38:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 228/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 31 października 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jurata, z przeznaczeniem pod prowadzenie mieszkalnictwa mieszkaniowego Klaudia Budzisz 2018-11-29 21:37:59 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 228/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 31 października 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jurata, z przeznaczeniem pod prowadzenie mieszkalnictwa mieszkaniowego Klaudia Budzisz 2018-11-29 21:18:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 226/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 19 października 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Klaudia Budzisz 2018-11-29 21:18:10 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 226/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 19 października 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Klaudia Budzisz 2018-11-29 21:16:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 225/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Klaudia Budzisz 2018-11-29 21:16:19 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 225/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Klaudia Budzisz 2018-11-29 21:13:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 224/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 19 października 2018 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Klaudia Budzisz 2018-11-29 21:13:28 edycja dokumentu