Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Terminy posiedzeń Komisji Stałych Danuta Konkel 2018-05-10 09:02:15 edycja dokumentu
Terminy posiedzeń Komisji Stałych Danuta Konkel 2018-05-10 09:02:02 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Zastępca Burmistrza Jacek Świdziński Klaudia Budzisz 2018-05-09 08:28:59 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Skarbnik Miasta Jastarni Krzysztof Nadziejko Klaudia Budzisz 2018-05-09 08:28:29 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Sekretarz Miasta Jastarni Adrian Baranowski Klaudia Budzisz 2018-05-09 08:27:52 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Komendant Straży Miejskiej Eligiusz Wirwiński Klaudia Budzisz 2018-05-09 08:27:21 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Kierownik MOPS Barbara Koss Klaudia Budzisz 2018-05-09 08:26:42 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Starszy Pracownik Socjalny Marzenna Dolemba Klaudia Budzisz 2018-05-09 08:26:07 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Kierownik MZP Jastarnia Mirosław Mońko Klaudia Budzisz 2018-05-09 08:25:08 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Dyrektor Miejskiej Bibiloteki Publicznej Anna Masternak Klaudia Budzisz 2018-05-09 08:24:25 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Dyrektor MOKSiR Marta Balicka Klaudia Budzisz 2018-05-09 08:23:45 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Dyrektor Szkoły Podstawowej Ewa Kwiecińska Klaudia Budzisz 2018-05-09 08:17:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 110/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Jastarnia za 2017 rok oraz innych informacji Klaudia Budzisz 2018-05-08 15:13:56 dodanie dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-05-07 08:14:58 edycja dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2018-05-07 07:45:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 105/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 25 kwietnia 2018 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Poprawa dostępności plaży nadzatokowej w rejonie mola spacerowego w Jastarni obejmująca zadanie: Budowa kładek pieszo-rowerowych wzdłuż wału wydmowego wraz z zejściami i zjazdem na plażę nadzatokową-etap I Klaudia Budzisz 2018-05-06 21:10:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 104/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych Klaudia Budzisz 2018-05-06 21:05:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 103/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Miejskim w Jastarni Klaudia Budzisz 2018-05-06 21:03:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 102/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie parkingu i zieleni Klaudia Budzisz 2018-05-06 21:01:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 101/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Jastarni, z przeznaczeniem pod ustawienie kontenerów sanitarnych Klaudia Budzisz 2018-05-06 20:57:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 100/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w poddzierżawę w trybie bezprzetargowym plaży położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomiczno-rekreacyjnej Klaudia Budzisz 2018-05-06 20:55:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 99/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnej, z przeznaczeniem pod prowadzenie parkingu Klaudia Budzisz 2018-05-06 20:52:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 98/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnej, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności o funkcji wystawienniczej Klaudia Budzisz 2018-05-06 20:50:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 97/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie placu rozrywki dla dzieci Klaudia Budzisz 2018-05-06 20:45:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 96/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Klaudia Budzisz 2018-05-06 20:42:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 95/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Klaudia Budzisz 2018-05-06 20:40:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 92/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności kulturalnej Klaudia Budzisz 2018-05-06 20:37:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 91/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnych, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomicznej i rekreacyjnej Klaudia Budzisz 2018-05-06 20:33:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 90/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnych, z przeznaczeniem pod zapewnienie dojścia i dojazdu do nieruchomości sąsiedniej Klaudia Budzisz 2018-05-06 20:29:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 89/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie parkingu Klaudia Budzisz 2018-05-06 20:24:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 88/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zieleni Klaudia Budzisz 2018-05-06 20:18:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 87/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci Klaudia Budzisz 2018-05-06 20:11:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 86/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności artystycznej Klaudia Budzisz 2018-05-06 20:07:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 85/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod dojście do nieruchomości sąsiedniej Klaudia Budzisz 2018-05-06 20:04:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 84/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomiczno-rekreacyjnej Klaudia Budzisz 2018-05-06 20:01:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 83/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Klaudia Budzisz 2018-05-06 19:58:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 81/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Jastarnia za 2017 r. Klaudia Budzisz 2018-05-06 19:56:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 80/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych za 2017 rok Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastarni a także informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2017 r. Klaudia Budzisz 2018-05-06 19:55:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 78/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Jurata Klaudia Budzisz 2018-05-06 19:52:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 77/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Klaudia Budzisz 2018-05-06 19:50:41 dodanie dokumentu