Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-04-30 15:19:55 edycja dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2018-04-30 13:51:21 dodanie dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2018-04-30 13:50:50 dodanie dokumentu
BURMISTRZ JASTARNI ogłasza pierwsze przetargi pisemne na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych ograniczone do mieszkańców Gminy Jastarnia zameldowanych na pobyt stały Ewa Świątczak 2018-04-27 14:30:51 edycja dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/2018 na Dostawę wózka kąpielowego dla osób niepełnosprawnych dla zadania pn. ,,Budowa kładek pieszo-rowerowych wzdłuż wału wydmowego wraz z zejściami i zjazdem na plażę nadzatokową-etap I." w ramach projektu pn. Poprawa dostępności plaży nadzatokowej w rejonie mola spacerowego w Jastarni. Agnieszka Konkel 2018-04-27 13:51:50 dodanie dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2018-04-27 13:01:53 dodanie dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-04-26 15:24:05 edycja dokumentu
HARMONOGRAM ODBIORU ZMIESZANYCH I SELEKTYWNIE ZBIERANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI - kwiecień, maj 2018 Beata Turzynska 2018-04-26 13:52:12 edycja dokumentu
HARMONOGRAM ODBIORU ZMIESZANYCH I SELEKTYWNIE ZBIERANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI - kwiecień, maj 2018 Beata Turzynska 2018-04-26 13:52:06 usunięcie załacznika
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2018-04-26 12:54:45 dodanie dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/2018 na Pełnienie nadzoru przyrodniczego nad realizacją zadania pn. ,,Budowa kładek pieszo-rowerowych wzdłuż wału wydmowego wraz z zejściami i zjazdem na plażę nadzatokową-etap I." w ramach projektu pn. Poprawa dostępności plaży nadzatokowej w rejonie mola spacerowego w Jastarni. Agnieszka Konkel 2018-04-26 11:50:43 usunięcie załacznika
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/2018 na Pełnienie nadzoru przyrodniczego nad realizacją zadania pn. ,,Budowa kładek pieszo-rowerowych wzdłuż wału wydmowego wraz z zejściami i zjazdem na plażę nadzatokową-etap I." w ramach projektu pn. Poprawa dostępności plaży nadzatokowej w rejonie mola spacerowego w Jastarni. Agnieszka Konkel 2018-04-26 11:48:58 dodanie dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2018 na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. ,,Budowa kładek pieszo-rowerowych wzdłuż wału wydmowego wraz z zejściami i zjazdem na plażę nadzatokową-etap I." w ramach projektu pn. Poprawa dostępności plaży nadzatokowej w rejonie mola spacerowego w Jastarni. Agnieszka Konkel 2018-04-26 11:46:02 dodanie dokumentu
Poprawa dostępności plaży nadzatokowej w rejonie mola spacerowego w Jastarni obejmująca zadanie: Budowa kładek pieszo-rowerowych wzdłuż wału wydmowego wraz z zejściami i zjazdem na plażę nadzatokową-etap I. Agnieszka Konkel 2018-04-25 16:03:31 dodanie dokumentu
Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków Klaudia Budzisz 2018-04-25 09:58:57 edycja dokumentu
Ogłoszenie Ewa Świątczak 2018-04-25 09:19:40 edycja dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2018-04-25 07:19:59 edycja dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2018-04-25 07:18:58 dodanie dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2018-04-24 16:44:36 dodanie dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-04-24 15:28:01 edycja dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2018-04-24 13:47:04 dodanie dokumentu
Oferta realizacji zadania publicznego Emilia Pokrywka-Klein 2018-04-24 10:55:42 edycja dokumentu
Oferta realizacji zadania publicznego Emilia Pokrywka-Klein 2018-04-24 10:52:33 dodanie dokumentu
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku Klaudia Budzisz 2018-04-23 22:13:13 dodanie dokumentu
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2018 Klaudia Budzisz 2018-04-23 22:10:38 dodanie dokumentu
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku Klaudia Budzisz 2018-04-23 22:09:16 dodanie dokumentu
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2018 Klaudia Budzisz 2018-04-23 22:07:42 dodanie dokumentu
Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2018 do końca 1 kwartału roku 2018 Klaudia Budzisz 2018-04-23 22:05:48 dodanie dokumentu
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2018 Klaudia Budzisz 2018-04-23 22:02:56 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o terminie sesji Klaudia Budzisz 2018-04-23 21:58:02 edycja dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2018-04-23 16:20:56 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Starosty Puckiego o wydaniu decyzji ZRID na realizację inwestycji drogowej " Budowa ulicy Sportowej w Jastarni" Klaudia Budzisz 2018-04-23 07:30:30 dodanie dokumentu
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Jastarni Beata Turzynska 2018-04-20 15:06:43 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę Wioletta Orzechowska 2018-04-20 14:31:11 dodanie dokumentu
Ulotka - jak segregować odpady komunalne. Beata Turzynska 2018-04-20 09:47:05 edycja dokumentu
Burmistrz Jastarni ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej pod prowadzenie parkingu Wioletta Orzechowska 2018-04-20 08:12:40 dodanie dokumentu
Burmistrz Jastarni ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej pod prowadzenie działalności o funkcji wystawienniczej Wioletta Orzechowska 2018-04-20 08:06:56 dodanie dokumentu
HARMONOGRAM ODBIORU ZMIESZANYCH I SELEKTYWNIE ZBIERANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI - kwiecień, maj 2018 Beata Turzynska 2018-04-19 07:40:39 edycja dokumentu
HARMONOGRAM ODBIORU ZMIESZANYCH I SELEKTYWNIE ZBIERANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI - kwiecień, maj 2018 Beata Turzynska 2018-04-19 07:38:57 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-04-19 07:31:24 edycja dokumentu