Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XLI/388/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia Klaudia Budzisz 2017-12-21 20:55:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/387/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia Klaudia Budzisz 2017-12-21 20:54:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/386/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2018 rok Klaudia Budzisz 2017-12-21 20:52:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/384/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXIX/251/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 22.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Jastarnia na 2017 rok Klaudia Budzisz 2017-12-21 20:51:10 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLI/385/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Jastarnia Klaudia Budzisz 2017-12-21 20:51:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/373/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Jastarnia na lata 2017-2021 Klaudia Budzisz 2017-12-21 20:48:51 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLI/384/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXIX/251/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 22.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Jastarnia na 2017 rok Klaudia Budzisz 2017-12-21 20:48:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/383/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu gminnego w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Jastarni Klaudia Budzisz 2017-12-21 20:44:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/382/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata Klaudia Budzisz 2017-12-21 20:41:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/381/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia Klaudia Budzisz 2017-12-21 20:40:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/380/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia Klaudia Budzisz 2017-12-21 20:39:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/379/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami Klaudia Budzisz 2017-12-21 20:37:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/378/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Jastarnia Klaudia Budzisz 2017-12-21 20:34:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/377/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie : przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok Klaudia Budzisz 2017-12-21 20:30:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/376/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jastarnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok Klaudia Budzisz 2017-12-21 20:28:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/375/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXIX/363/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej oraz określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Jastarnia Klaudia Budzisz 2017-12-21 20:25:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/374/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXIX/251/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 22.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Jastarnia na 2017 rok Klaudia Budzisz 2017-12-21 20:22:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/373/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Jastarnia na lata 2017-2021 Klaudia Budzisz 2017-12-21 20:18:48 dodanie dokumentu
Protokół Nr XL/2017 z obrad XL sesji zwyczajnej Rady Miejskiej Jastarni, która odbyła się w dniu 30 listopada 2017 r. o godz. 11.00 w sali obrad Rady Miejskiej, Ratusza Miejskiego w Jastarni. Klaudia Budzisz 2017-12-21 14:26:18 dodanie dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2017-12-21 13:21:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 233/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia kwoty dotacji dla przedszkoli niepublicznych Klaudia Budzisz 2017-12-21 11:07:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 231/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Klaudia Budzisz 2017-12-21 11:01:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 230/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Klaudia Budzisz 2017-12-21 10:59:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 229/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 12 grudnia 2017 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia obejmująca zadania: I. Termomodernizację budynku OSP w Jastarni oraz Remont i przebudowę budynku OSP w Jastarni, II. Termomodernizację budynku Hali Widowiskowo-Sportowej w Jastarni Klaudia Budzisz 2017-12-21 10:36:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 227/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod sieć obserwacyjno - badawczą wód podziemnych Klaudia Budzisz 2017-12-21 10:33:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 226/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Klaudia Budzisz 2017-12-21 10:30:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 225/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Klaudia Budzisz 2017-12-21 10:28:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 224/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za utrzymanie w czystości umundurowania służbowego strażników Straży Miejskiej w Jastarni Klaudia Budzisz 2017-12-21 10:27:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 223/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Klaudia Budzisz 2017-12-21 10:24:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 221/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Klaudia Budzisz 2017-12-21 10:22:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 220/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Klaudia Budzisz 2017-12-21 10:20:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 219/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Klaudia Budzisz 2017-12-21 10:18:07 dodanie dokumentu
Informator miejski - grudzień 2017 Klaudia Budzisz 2017-12-21 08:30:34 dodanie dokumentu
Informator miejski - listopad 2017 Klaudia Budzisz 2017-12-21 08:27:18 dodanie dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2017-12-20 13:43:30 dodanie dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2017-12-20 10:46:17 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2017-12-20 10:45:29 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2017-12-20 10:39:45 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2017-12-20 10:39:28 edycja dokumentu
Burmistrz Jastarni ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. ogólno-organizacyjnych Klaudia Budzisz 2017-12-19 08:49:59 edycja dokumentu