Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego "Budowa ulicy Sportowej w Jastarni" Klaudia Budzisz 2018-02-23 13:58:28 dodanie dokumentu
Sp-1 sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego Klaudia Budzisz 2018-02-23 07:37:21 dodanie dokumentu
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 stycznia roku 2018 Klaudia Budzisz 2018-02-23 07:35:57 dodanie dokumentu
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 stycznia roku 2018 Klaudia Budzisz 2018-02-23 07:34:51 dodanie dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-02-23 07:26:28 edycja dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2018-02-22 14:11:22 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o terminie sesji Klaudia Budzisz 2018-02-22 09:08:42 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę Wioletta Orzechowska 2018-02-21 11:14:41 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości stanowiących odcinki plaż morskich i zatokowych przeznaczonych do oddania w poddzierżawę Wioletta Orzechowska 2018-02-21 11:11:26 dodanie dokumentu
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia obejmująca zadania: I. Termomodernizację budynku OSP w Jastarni oraz Remont i przebudowę budynku OSP w Jastarni, II. Termomodernizację budynku Hali Widowiskowo-Sportowej w Jastarni Helena Dahl 2018-02-20 12:07:40 usunięcie załacznika
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-02-20 12:01:41 edycja dokumentu
Soboty z JPK VAT Klaudia Budzisz 2018-02-20 12:00:32 dodanie dokumentu
JPK VAT Klaudia Budzisz 2018-02-20 11:59:11 dodanie dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2018-02-19 13:59:07 dodanie dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-02-19 08:03:02 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-02-19 08:02:32 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-02-19 08:01:59 edycja dokumentu
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem Funduszy Europejskich na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych. Klaudia Budzisz 2018-02-19 08:00:56 dodanie dokumentu
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017 Klaudia Budzisz 2018-02-19 07:46:58 edycja dokumentu
Korekta Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017 Klaudia Budzisz 2018-02-19 07:46:49 edycja dokumentu
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku Klaudia Budzisz 2018-02-19 07:46:40 edycja dokumentu
Korekta Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku Klaudia Budzisz 2018-02-19 07:46:31 edycja dokumentu
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2017 Klaudia Budzisz 2018-02-19 07:46:18 edycja dokumentu
Korekta Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2017 Klaudia Budzisz 2018-02-19 07:46:05 edycja dokumentu
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku Klaudia Budzisz 2018-02-19 07:45:55 edycja dokumentu
Korekta Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku Klaudia Budzisz 2018-02-19 07:45:43 edycja dokumentu
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2017 Klaudia Budzisz 2018-02-19 07:45:32 edycja dokumentu
Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2017 do końca 1 kwartału roku 2017 Klaudia Budzisz 2018-02-19 07:45:18 edycja dokumentu
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku Klaudia Budzisz 2018-02-19 07:44:15 edycja dokumentu
Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec 2017 roku Klaudia Budzisz 2018-02-19 07:44:04 edycja dokumentu
Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy na koniec 2017 r. Klaudia Budzisz 2018-02-19 07:43:52 edycja dokumentu
Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy / miasta na prawach powiatu okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 Klaudia Budzisz 2018-02-19 07:43:42 edycja dokumentu
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 Klaudia Budzisz 2018-02-19 07:43:30 edycja dokumentu
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH Klaudia Budzisz 2018-02-19 07:43:11 edycja dokumentu
Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2017 do końca 4 kwartału roku 2017 Klaudia Budzisz 2018-02-19 07:42:57 edycja dokumentu
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 Klaudia Budzisz 2018-02-19 07:42:45 edycja dokumentu
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 Klaudia Budzisz 2018-02-19 07:42:34 edycja dokumentu
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 Klaudia Budzisz 2018-02-19 07:42:23 edycja dokumentu
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 Klaudia Budzisz 2018-02-19 07:42:11 edycja dokumentu
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 listopada roku 2017 Klaudia Budzisz 2018-02-19 07:42:00 edycja dokumentu