Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XLII/405/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przedłużenia okresu użytkowania wieczystego gruntu gminnego Klaudia Budzisz 2018-01-30 12:06:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/404/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXXVIII/345/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia "zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie Ceynowy, Portowej i Mickiewicza" Klaudia Budzisz 2018-01-30 12:04:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/403/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowego kredytu w 2018 roku Klaudia Budzisz 2018-01-30 12:01:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/402/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XLI/386/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2018 rok Klaudia Budzisz 2018-01-30 12:00:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/401/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia na lata 2018-2024 Klaudia Budzisz 2018-01-30 11:58:06 dodanie dokumentu
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia obejmująca zadania: I. Termomodernizację budynku OSP w Jastarni oraz Remont i przebudowę budynku OSP w Jastarni, II. Termomodernizację budynku Hali Widowiskowo-Sportowej w Jastarni Agnieszka Konkel 2018-01-30 11:03:39 usunięcie załacznika
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę Wioletta Orzechowska 2018-01-30 10:27:26 dodanie dokumentu
Interpelacja Radnego Ryszarda Struck zgłoszona na XLII sesji RM Jastarni w dniu 25 stycznia 2018 r. Klaudia Budzisz 2018-01-30 07:45:21 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-01-29 12:34:59 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-01-29 12:33:52 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-01-29 12:33:09 edycja dokumentu
komunikat meteorologiczny Klaudia Budzisz 2018-01-29 12:31:45 edycja dokumentu
komunikat meteorologiczny Klaudia Budzisz 2018-01-29 12:31:35 edycja dokumentu
komunikat meteorologiczny Klaudia Budzisz 2018-01-29 12:31:25 edycja dokumentu
komunikat meteorologiczny Klaudia Budzisz 2018-01-29 12:31:05 edycja dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2018-01-29 11:51:47 dodanie dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2018-01-29 11:08:05 dodanie dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2018-01-29 11:05:13 dodanie dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2018-01-29 11:04:03 dodanie dokumentu
Interpelacja Radnego Ryszarda Struck zgłoszona na XLII sesji RM Jastarni w dniu 25 stycznia 2018 r. Klaudia Budzisz 2018-01-26 14:29:32 dodanie dokumentu
Terminy posiedzeń Komisji Stałych Danuta Konkel 2018-01-26 10:24:23 edycja dokumentu
Ogłoszenie o terminie sesji Danuta Konkel 2018-01-26 10:21:31 edycja dokumentu
Protokół Nr XLI/2017 z obrad XLI sesji zwyczajnej Rady Miejskiej Jastarni, która odbyła się w dniu 21 grudnia 2017 r. o godz. 11.00 w sali obrad Rady Miejskiej, Ratusza Miejskiego w Jastarni. Klaudia Budzisz 2018-01-26 10:21:29 dodanie dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-01-25 07:23:29 edycja dokumentu
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia obejmującego wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Hali Widowiskowo-Sportowej w Jastarni z możliwością składania ofert częściowych Agnieszka Konkel 2018-01-24 15:50:29 dodanie dokumentu
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia? obejmującego wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku OSP w Jastarni oraz remoncie i przebudowie budynku OSP w Jastarni z możliwością składania ofert częściowych Agnieszka Konkel 2018-01-24 14:43:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 20/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej Klaudia Budzisz 2018-01-24 14:31:16 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Ewa Świątczak 2018-01-24 14:28:21 dodanie dokumentu
Nadzór inwestorski w branżach drogowej i elektrycznej nad realizacją zadania pn.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Juracie w ramach projektu Pomorskich Tras Rowerowych oraz przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Sambora Agnieszka Konkel 2018-01-24 13:05:44 dodanie dokumentu
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 Klaudia Budzisz 2018-01-23 15:24:11 dodanie dokumentu
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 Klaudia Budzisz 2018-01-23 15:23:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 17/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 16 stycznia 2018 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia obejmująca zadania: I Termomodernizację budynku OSP w Jastarni oraz Remont i przebudowę budynku OSP w Jastarni, II Termomodernizację budynku Hali Widowiskowo-Sportowej w Jastarni Klaudia Budzisz 2018-01-23 10:07:40 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 17/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 16 stycznia 2018 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia obejmująca zadania: I Termomodernizację budynku OSP w Jastarni oraz Remont i przebudowę budynku OSP w Jastarni, II Termomodernizację budynku Hali Widowiskowo-Sportowej w Jastarni Klaudia Budzisz 2018-01-23 10:06:28 dodanie dokumentu
Informacja dotycząca dyżurów Rady Miasta Danuta Konkel 2018-01-22 11:09:34 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę Ewa Świątczak 2018-01-19 13:36:51 dodanie dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2018-01-19 13:25:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 19/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zieleni Klaudia Budzisz 2018-01-19 13:07:03 dodanie dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-01-19 12:03:14 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-01-19 12:00:55 edycja dokumentu
KWALIFIKACJA WOJSKOWA Klaudia Budzisz 2018-01-19 12:00:29 dodanie dokumentu