Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XLVIII/470/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata Klaudia Budzisz 2018-07-04 08:32:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/469/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia Klaudia Budzisz 2018-07-04 08:31:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/468/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia Klaudia Budzisz 2018-07-04 08:30:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/467/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia Klaudia Budzisz 2018-07-04 08:29:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/466/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia Klaudia Budzisz 2018-07-04 08:28:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/465/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia Klaudia Budzisz 2018-07-04 08:27:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/464/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu gminnego w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Jastarni Klaudia Budzisz 2018-07-04 08:26:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/463/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości Klaudia Budzisz 2018-07-04 08:25:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/462/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości Klaudia Budzisz 2018-07-04 08:24:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/461/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz określenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Jastarnia Klaudia Budzisz 2018-07-04 08:21:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/460/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Jastarnia Klaudia Budzisz 2018-07-04 08:19:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/459/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr XLI/386/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2018 rok Klaudia Budzisz 2018-07-04 08:18:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/458/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Jastarni absolutorium z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok Klaudia Budzisz 2018-07-04 08:16:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/457/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Gminy Jastarni za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jastarni za 2017 rok Klaudia Budzisz 2018-07-04 08:14:53 dodanie dokumentu
Protokół Nr XLVII/2018 z obrad XLVII sesji zwyczajnej Rady Miejskiej Jastarni, która odbyła się w dniu 24 maja 2018 r. o godz. 11.00 w sali obrad Rady Miejskiej, Ratusza Miejskiego w Jastarni. Klaudia Budzisz 2018-07-04 07:56:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 160/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej Klaudia Budzisz 2018-07-03 15:19:25 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 160/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej Klaudia Budzisz 2018-07-03 15:18:49 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Ewa Świątczak 2018-07-03 14:47:59 edycja dokumentu
Ogłoszenie Ewa Świątczak 2018-07-03 14:46:30 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę Wioletta Orzechowska 2018-07-03 08:42:56 dodanie dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-07-03 08:05:57 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 155/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wdrożenia procedury podzielonej płatności VAT Klaudia Budzisz 2018-07-02 12:32:49 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę Wioletta Orzechowska 2018-07-02 10:38:58 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Klaudia Budzisz 2018-07-02 08:47:03 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-07-02 08:44:55 edycja dokumentu
Unieważnienie naboru wniosków "Czyste powietrze Pomorza" edycja 2018 przez WFOŚiGW w Gdańsku Kamila Żelechowska 2018-07-02 08:07:51 dodanie dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2018-07-02 07:59:27 dodanie dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2018-06-29 12:06:14 edycja dokumentu
Ogłoszenie o terminie sesji Danuta Konkel 2018-06-29 11:39:18 edycja dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2018-06-29 11:39:05 dodanie dokumentu
Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków Klaudia Budzisz 2018-06-29 08:31:46 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-06-29 08:31:30 edycja dokumentu
Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków Klaudia Budzisz 2018-06-28 07:58:18 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-06-28 07:57:40 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 148/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wzoru książki opłaty miejscowej Klaudia Budzisz 2018-06-27 07:36:38 dodanie dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2018-06-25 14:34:45 edycja dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2018-06-25 14:32:07 dodanie dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-06-25 07:22:03 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-06-22 13:34:03 edycja dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2018-06-22 13:32:38 dodanie dokumentu