Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie Ewa Świątczak 2018-11-09 08:42:56 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-11-09 07:59:38 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-11-08 14:37:05 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-11-08 12:22:56 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-11-08 12:22:05 edycja dokumentu
ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JASTARNIA z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 Emilia Pokrywka-Klein 2018-11-08 12:14:16 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wykazie - Zarządzenie Nr 303/2018 - Burmistrza Jastarni z dnia 8.11.2018 roku Tomasz Karczyński 2018-11-08 12:01:51 dodanie dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/2018 na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania pn. Rozbudowa zaplecza przystani jachtowej w Jastarni Agnieszka Konkel 2018-11-05 15:22:28 dodanie dokumentu
Informacje dla mieszkańców Ewa Świątczak 2018-11-05 12:54:29 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę Wioletta Orzechowska 2018-11-05 08:55:36 dodanie dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-10-31 09:06:14 edycja dokumentu
14 listopada 2018r. (środa) - Pomorski Dzień Przedsiębiorczości Klaudia Budzisz 2018-10-31 09:04:05 edycja dokumentu
14 listopada 2018r. (środa) - Pomorski Dzień Przedsiębiorczości Klaudia Budzisz 2018-10-31 09:03:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 227/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 26 października 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Jastarnia za IIII kwartał 2018 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych Ewa Świątczak 2018-10-30 13:12:59 dodanie dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-10-30 08:02:39 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-10-30 08:01:01 edycja dokumentu
Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków Klaudia Budzisz 2018-10-30 08:00:18 edycja dokumentu
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach projektu "Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej obejmująca przedłużenie istniejących pomostów cumowniczych" Helena Dahl 2018-10-29 15:32:53 dodanie dokumentu
Informacje dla mieszkańców Ewa Świątczak 2018-10-29 12:54:23 edycja dokumentu
Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków Klaudia Budzisz 2018-10-25 10:59:18 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-10-25 10:58:49 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-10-25 07:47:26 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-10-25 07:47:05 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-10-24 15:16:41 edycja dokumentu
Uchwała Nr LI/498/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Klaudia Budzisz 2018-10-24 08:08:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/497/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz terminu jej płatności Klaudia Budzisz 2018-10-24 08:07:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/496/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej oraz określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Jastarnia Klaudia Budzisz 2018-10-24 08:06:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/495/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku Klaudia Budzisz 2018-10-24 08:05:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/494/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 18 października 2018 r. w sprawie opłaty od posiadania psów Klaudia Budzisz 2018-10-24 08:04:09 dodanie dokumentu
Statut Gminy Jastarnia Klaudia Budzisz 2018-10-24 07:57:04 edycja dokumentu
Budżet - 2018 rok Klaudia Budzisz 2018-10-24 07:54:47 edycja dokumentu
Wieloletnia prognoza finansowa 2018 - 2024 Klaudia Budzisz 2018-10-24 07:54:08 edycja dokumentu
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Klaudia Budzisz 2018-10-24 07:53:03 dodanie dokumentu
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Klaudia Budzisz 2018-10-24 07:52:12 dodanie dokumentu
Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych Klaudia Budzisz 2018-10-24 07:50:51 dodanie dokumentu
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH Klaudia Budzisz 2018-10-24 07:49:39 dodanie dokumentu
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego Klaudia Budzisz 2018-10-24 07:48:25 dodanie dokumentu
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI Klaudia Budzisz 2018-10-24 07:47:23 dodanie dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2018-10-23 18:05:30 dodanie dokumentu
Oświadczenie Burmistrza Jastarni - Tyberiusz Narkowicz Ewa Świątczak 2018-10-23 10:42:48 dodanie dokumentu