Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XLIX/474/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XLI/386/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2018 rok Klaudia Budzisz 2018-07-25 10:55:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/473/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia na lata 2018-2024 Klaudia Budzisz 2018-07-25 10:46:14 dodanie dokumentu
Protokół Nr XLVIII/2018 z obrad XLVIII sesji zwyczajnej Rady Miejskiej Jastarni, która odbyła się w dniu 28 czerwca 2018 r. o godz. 11.00 w sali obrad Rady Miejskiej, Ratusza Miejskiego w Jastarni. Klaudia Budzisz 2018-07-25 10:28:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 167/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Klaudia Budzisz 2018-07-25 10:16:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 166/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Klaudia Budzisz 2018-07-25 10:15:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 164/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie mieszkalne Klaudia Budzisz 2018-07-25 10:12:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 163/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie mieszkalne Klaudia Budzisz 2018-07-25 10:11:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 162/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnych, z przeznaczeniem pod prowadzenie przechowalni szkółki sprzętu wodnego ze strefą wypoczynku Klaudia Budzisz 2018-07-25 10:07:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 161/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności obozów windsurfingowych Klaudia Budzisz 2018-07-25 10:05:34 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 161/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności obozów windsurfingowych Klaudia Budzisz 2018-07-25 10:04:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 159/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zielonego ogródka Klaudia Budzisz 2018-07-25 10:02:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 158/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Klaudia Budzisz 2018-07-25 10:01:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 157/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Klaudia Budzisz 2018-07-25 10:00:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 156/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Klaudia Budzisz 2018-07-25 09:59:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 154/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Klaudia Budzisz 2018-07-25 09:58:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 153/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastarni Klaudia Budzisz 2018-07-25 09:56:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 152/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Kuźnicy, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie parkingu Klaudia Budzisz 2018-07-25 09:48:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 151/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod ustawienie pojemników na odpady komunalne Klaudia Budzisz 2018-07-25 09:43:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 150/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomicznej Klaudia Budzisz 2018-07-25 09:42:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 149/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomicznej Klaudia Budzisz 2018-07-25 09:41:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 147/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Klaudia Budzisz 2018-07-25 09:37:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 145/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomicznej Klaudia Budzisz 2018-07-25 09:34:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 144/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji ds. Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Klaudia Budzisz 2018-07-25 09:31:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 143/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 7 czerwca 2018 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przewozy autobusowe uczniów z terenu Gminy Jastarnia w roku szkolnym 2018/2019 Klaudia Budzisz 2018-07-25 09:28:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 142/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej, z przeznaczeniem pod prowadzenie parkingu Klaudia Budzisz 2018-07-25 09:24:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 141/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 7 czerwca 2018 r. o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jastarnia w 2018 r. Klaudia Budzisz 2018-07-25 09:22:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 140/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Klaudia Budzisz 2018-07-25 09:19:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 139/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Klaudia Budzisz 2018-07-25 09:18:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 138/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Jastarni Klaudia Budzisz 2018-07-25 09:16:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 137/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomicznej Klaudia Budzisz 2018-07-25 09:13:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 136/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod dojście do punktu działalności gospodarczej Klaudia Budzisz 2018-07-25 09:10:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 135/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod ustawienie pojemników na odpady komunalne Klaudia Budzisz 2018-07-25 09:08:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 132/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod prowadzenie salonu gier i zabaw dla dzieci Klaudia Budzisz 2018-07-25 09:07:06 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 134/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jurata, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności artystycznej Klaudia Budzisz 2018-07-25 09:06:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 133/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zielonego ogródka Klaudia Budzisz 2018-07-25 08:59:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 132/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod prowadzenie salonu gier i zabaw dla dzieci Klaudia Budzisz 2018-07-25 08:56:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 131/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Klaudia Budzisz 2018-07-25 08:51:25 dodanie dokumentu
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018 korekta Klaudia Budzisz 2018-07-25 07:56:57 dodanie dokumentu
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku korekta Klaudia Budzisz 2018-07-25 07:56:19 dodanie dokumentu
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku Klaudia Budzisz 2018-07-23 09:27:51 dodanie dokumentu