Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH Klaudia Budzisz 2018-02-19 07:30:57 dodanie dokumentu
Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2017 do końca 4 kwartału roku 2017 Klaudia Budzisz 2018-02-19 07:29:05 dodanie dokumentu
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 Klaudia Budzisz 2018-02-19 07:27:27 dodanie dokumentu
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 Klaudia Budzisz 2018-02-19 07:26:55 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Jastarni o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie wschodniej części ulicy Mickiewicza Aleksandra Kryszczak 2018-02-16 14:21:47 edycja dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Jastarni o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie wschodniej części ulicy Mickiewicza Aleksandra Kryszczak 2018-02-16 14:05:17 edycja dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Jastarni o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie wschodniej części ulicy Mickiewicza Aleksandra Kryszczak 2018-02-16 14:05:11 usunięcie załacznika
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-02-16 13:48:49 edycja dokumentu
Uchwała dot. dotacji na modernizację systemów grzewczych 2017 Klaudia Budzisz 2018-02-16 13:45:51 edycja dokumentu
Wniosek o udzielenie dofinansowania 2017 Klaudia Budzisz 2018-02-16 13:45:26 edycja dokumentu
Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu przez WFOŚiGW w Gdańsku - 2017 Klaudia Budzisz 2018-02-16 13:45:10 edycja dokumentu
Nabór wniosków o dofinansowanie prac związanych z wymianą źródła ciepła opalanego węglem lub koksem edycja 2018 Kamila Żelechowska 2018-02-16 13:31:19 edycja dokumentu
Dbajmy o czyste powietrze Kamila Żelechowska 2018-02-16 13:28:48 edycja dokumentu
Dbajmy o czyste powietrze Kamila Żelechowska 2018-02-16 13:28:10 dodanie dokumentu
Uchwała dot. dotacji na modernizację systemów grzewczych 2017 Kamila Żelechowska 2018-02-16 13:24:47 edycja dokumentu
Wniosek o udzielenie dofinansowania 2017 Kamila Żelechowska 2018-02-16 13:24:18 edycja dokumentu
Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu przez WFOŚiGW w Gdańsku - 2017 Kamila Żelechowska 2018-02-16 13:23:55 edycja dokumentu
Nabór wniosków o dofinansowanie prac związanych z wymianą źródła ciepła opalanego węglem lub koksem edycja 2018 Kamila Żelechowska 2018-02-16 13:20:19 dodanie dokumentu
Budżet - 2018 rok Klaudia Budzisz 2018-02-16 09:32:25 edycja dokumentu
Wieloletnia prognoza finansowa 2018 - 2024 Klaudia Budzisz 2018-02-16 09:31:48 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIII/417/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XLII/403/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25.01.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowego kredytu w 2018 roku Klaudia Budzisz 2018-02-16 09:30:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/416/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XLI/386/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2018 rok Klaudia Budzisz 2018-02-16 09:25:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/415/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia na lata 2018-2024 Klaudia Budzisz 2018-02-16 09:24:07 dodanie dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2018-02-16 07:06:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 41/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej Klaudia Budzisz 2018-02-15 14:45:29 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Ewa Świątczak 2018-02-15 14:16:36 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Ewa Świątczak 2018-02-15 08:22:21 edycja dokumentu
Wystąpienie pokontrolne z kontroli w dniach 11-13 września 2017 r. w zakresie realizacji zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej oraz prawidłowości i terminowości załatwiania skarg i wniosków Klaudia Budzisz 2018-02-14 14:35:41 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Jastarni o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie wschodniej części ulicy Mickiewicza Aleksandra Kryszczak 2018-02-13 09:19:53 edycja dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Jastarni o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie wschodniej części ulicy Mickiewicza Aleksandra Kryszczak 2018-02-13 09:13:27 dodanie dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-02-13 07:50:29 edycja dokumentu
Spotkanie informacyjno-dyskusyjne dotyczące stanu wód Zatoki Puckiej Klaudia Budzisz 2018-02-13 07:49:43 dodanie dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-02-13 07:30:11 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-02-12 14:27:11 edycja dokumentu
komunikat meteorologiczny Klaudia Budzisz 2018-02-12 14:12:32 edycja dokumentu
komunikat meteorologiczny Klaudia Budzisz 2018-02-12 14:11:53 dodanie dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2018-02-12 13:51:24 dodanie dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-02-12 07:30:36 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe nr 3/2018 na Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. ?Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia? obejmującego wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Hali Widowiskowo-Sportowej w Jastarni z możliwością składania ofert częściowych Helena Dahl 2018-02-09 12:53:01 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporzadzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie ulic Ceynowy, Portowej i Mickiewicza Aleksandra Kryszczak 2018-02-09 09:09:25 dodanie dokumentu