Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-04-24 15:28:01 edycja dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2018-04-24 13:47:04 dodanie dokumentu
Oferta realizacji zadania publicznego Emilia Pokrywka-Klein 2018-04-24 10:55:42 edycja dokumentu
Oferta realizacji zadania publicznego Emilia Pokrywka-Klein 2018-04-24 10:52:33 dodanie dokumentu
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku Klaudia Budzisz 2018-04-23 22:13:13 dodanie dokumentu
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2018 Klaudia Budzisz 2018-04-23 22:10:38 dodanie dokumentu
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku Klaudia Budzisz 2018-04-23 22:09:16 dodanie dokumentu
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2018 Klaudia Budzisz 2018-04-23 22:07:42 dodanie dokumentu
Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2018 do końca 1 kwartału roku 2018 Klaudia Budzisz 2018-04-23 22:05:48 dodanie dokumentu
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2018 Klaudia Budzisz 2018-04-23 22:02:56 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o terminie sesji Klaudia Budzisz 2018-04-23 21:58:02 edycja dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2018-04-23 16:20:56 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Starosty Puckiego o wydaniu decyzji ZRID na realizację inwestycji drogowej " Budowa ulicy Sportowej w Jastarni" Klaudia Budzisz 2018-04-23 07:30:30 dodanie dokumentu
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Jastarni Beata Turzynska 2018-04-20 15:06:43 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę Wioletta Orzechowska 2018-04-20 14:31:11 dodanie dokumentu
Ulotka - jak segregować odpady komunalne. Beata Turzynska 2018-04-20 09:47:05 edycja dokumentu
Burmistrz Jastarni ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej pod prowadzenie parkingu Wioletta Orzechowska 2018-04-20 08:12:40 dodanie dokumentu
Burmistrz Jastarni ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej pod prowadzenie działalności o funkcji wystawienniczej Wioletta Orzechowska 2018-04-20 08:06:56 dodanie dokumentu
HARMONOGRAM ODBIORU ZMIESZANYCH I SELEKTYWNIE ZBIERANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI - kwiecień, maj 2018 Beata Turzynska 2018-04-19 07:40:39 edycja dokumentu
HARMONOGRAM ODBIORU ZMIESZANYCH I SELEKTYWNIE ZBIERANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI - kwiecień, maj 2018 Beata Turzynska 2018-04-19 07:38:57 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-04-19 07:31:24 edycja dokumentu
Terminy posiedzeń Komisji Stałych Danuta Konkel 2018-04-17 15:04:02 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 94/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 9 kwietnia 2018 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa nadzatokowego ciągu spacerowego z elementami małej architektury w Kuźnicy Klaudia Budzisz 2018-04-17 13:38:33 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Starosty Puckiego o wydaniu decyzji ZRID na realizację inwestycji drogowej " Budowa ulicy Sportowej w Jastarni" Klaudia Budzisz 2018-04-17 12:18:54 dodanie dokumentu
Czujnik jakości powietrza Kamila Żelechowska 2018-04-16 14:15:46 edycja dokumentu
Czujnik jakości powietrza Kamila Żelechowska 2018-04-16 14:13:33 edycja dokumentu
Czujnik jakości powietrza Kamila Żelechowska 2018-04-16 14:11:59 dodanie dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2018-04-16 07:29:10 dodanie dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-04-16 07:25:42 edycja dokumentu
Ogłoszenie Klaudia Budzisz 2018-04-13 13:13:16 edycja dokumentu
Ogłoszenie Klaudia Budzisz 2018-04-13 13:12:18 edycja dokumentu
Ogłoszenie Ewa Świątczak 2018-04-13 12:57:51 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym, Kuźnica, ul. Morska Wioletta Orzechowska 2018-04-13 12:35:55 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę, Kuźnica, Ul. Morska Wioletta Orzechowska 2018-04-13 12:33:14 usunięcie dokument
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę, Kuźnica, Ul. Morska Wioletta Orzechowska 2018-04-13 12:32:44 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym, Jurata, ul. Międzymorze Wioletta Orzechowska 2018-04-13 12:29:52 dodanie dokumentu
Wykaz gruntów stanowiących plaże morskie przeznaczonych do oddania w dzierżawę Wioletta Orzechowska 2018-04-13 12:25:50 dodanie dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2018-04-13 12:23:25 dodanie dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-04-13 11:52:46 edycja dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2018-04-13 10:30:53 dodanie dokumentu