Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2018-01-05 08:32:49 dodanie dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-01-04 14:33:37 edycja dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2018-01-04 08:05:00 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Ewa Świątczak 2018-01-03 15:04:33 edycja dokumentu
Ogłoszenie Ewa Świątczak 2018-01-03 15:04:12 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-01-03 13:10:08 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-01-03 13:09:26 edycja dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2018-01-03 12:56:58 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Klaudia Budzisz 2018-01-03 10:06:27 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 240/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 22 grudnia 2017 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia" obejmującego wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku OSP w Jastarni oraz remoncie i przebudowie budynku OSP w Jastarni z możliwością składania ofert częściowych" Klaudia Budzisz 2018-01-03 07:21:49 dodanie dokumentu
STOWARZYSZENIE PÓŁNOCNOKASZUBSKA LOKALNA GRUPA RYBACKA ZAPRASZA DO SKORZYSTANIA Z USŁUG DORADCZYCH W PUNKTACH KONSULTACYJNYCH NA TERENIE GMIN POWIATU PUCKIEGO Klaudia Budzisz 2018-01-02 15:18:50 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Klaudia Budzisz 2018-01-02 13:33:03 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-01-02 07:34:18 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-01-02 07:30:52 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 239/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 22 grudnia 2017 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Nadzór inwestorski - branża drogowa nad realizacją zadania pn. "Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Juracie w ramach projektu Pomorskich Tras Rowerowych oraz przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Sambora" Klaudia Budzisz 2017-12-29 08:59:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 235A/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w ramach zamiany gruntów Klaudia Budzisz 2017-12-29 08:05:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 235a/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w ramach zamiany gruntów Klaudia Budzisz 2017-12-29 07:57:12 edycja dokumentu
Nadzór inwestorski-branża drogowa i elektryczna, nad realizacją zadania pn.: Budowa ciągu pieszo ? rowerowego w Juracie w ramach projektu Pomorskich Tras Rowerowych oraz przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Sambora Agnieszka Konkel 2017-12-28 12:41:37 dodanie dokumentu
STOWARZYSZENIE PÓŁNOCNOKASZUBSKA LOKALNA GRUPA RYBACKA ZAPRASZA DO SKORZYSTANIA Z USŁUG DORADCZYCH W PUNKTACH KONSULTACYJNYCH NA TERENIE GMIN POWIATU PUCKIEGO Klaudia Budzisz 2017-12-28 12:08:43 dodanie dokumentu
Zbliża się termin ponownego złożenia Deklaracji "śmieciowej" Beata Turzynska 2017-12-28 08:05:09 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2017-12-28 07:56:20 edycja dokumentu
Zbliża się termin ponownego złożenia Deklaracji "śmieciowej" Beata Turzynska 2017-12-28 07:50:52 edycja dokumentu
Zbliża się termin ponownego złożenia Deklaracji "śmieciowej" Beata Turzynska 2017-12-28 07:50:22 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Klaudia Budzisz 2017-12-28 07:27:43 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Klaudia Budzisz 2017-12-28 07:26:58 edycja dokumentu
Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Juracie w ramach projektu Pomorskich Tras Rowerowych oraz przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Sambora Helena Dahl 2017-12-27 14:26:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 239/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 22 grudnia 2017 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Juracie w ramach projektu Pomorskich Tras Rowerowych oraz przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Sambora" z możliwością składania ofert częściowych Klaudia Budzisz 2017-12-27 10:59:54 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 238/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 22 grudnia 2017 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Juracie w ramach projektu Pomorskich Tras Rowerowych oraz przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Sambora" Klaudia Budzisz 2017-12-27 10:59:19 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 239/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 22 grudnia 2017 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Juracie w ramach projektu Pomorskich Tras Rowerowych oraz przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Sambora" z możliwością składania ofert częściowych Klaudia Budzisz 2017-12-27 10:58:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 236/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 22 grudnia 2017 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia" obejmującego wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku OSP w Jastarni oraz remoncie i przebudowie budynku OSP w Jastarni z możliwością składania ofert częściowych" Klaudia Budzisz 2017-12-27 10:56:41 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 237/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 22 grudnia 2017 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia" obejmującego wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Hali Widowiskowo-Sportowej w Jastarni z możliwością składania ofert częściowych" Klaudia Budzisz 2017-12-27 10:56:27 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 238/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 22 grudnia 2017 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Juracie w ramach projektu Pomorskich Tras Rowerowych oraz przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Sambora" Klaudia Budzisz 2017-12-27 10:56:14 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 238/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 22 grudnia 2017 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Juracie w ramach projektu Pomorskich Tras Rowerowych oraz przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Sambora" Klaudia Budzisz 2017-12-27 10:55:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 237/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 22 grudnia 2017 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia" obejmującego wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Hali Widowiskowo-Sportowej w Jastarni z możliwością składania ofert częściowych" Klaudia Budzisz 2017-12-27 10:53:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 236/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 22 grudnia 2017 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia" obejmującego wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku OSP w Jastarni oraz remoncie i przebudowie budynku OSP w Jastarni z możliwością składania ofert częściowych" Klaudia Budzisz 2017-12-27 10:50:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 236/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 22 grudnia 2017 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ?Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. ?Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia? obejmującego wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku OSP w Jastarni oraz remoncie i przebudowie budynku OSP w Jastarni z możliwością składania ofert częściowych? Klaudia Budzisz 2017-12-27 10:45:42 dodanie dokumentu
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 listopada roku 2017 Klaudia Budzisz 2017-12-27 07:31:04 dodanie dokumentu
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 listopada roku 2017 Klaudia Budzisz 2017-12-27 07:29:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 235a/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w ramach zamiany gruntów Klaudia Budzisz 2017-12-27 07:26:46 dodanie dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2017-12-26 07:59:20 edycja dokumentu