Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy na koniec 2017 r. Klaudia Budzisz 2018-02-19 07:43:52 edycja dokumentu
Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy / miasta na prawach powiatu okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 Klaudia Budzisz 2018-02-19 07:43:42 edycja dokumentu
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 Klaudia Budzisz 2018-02-19 07:43:30 edycja dokumentu
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH Klaudia Budzisz 2018-02-19 07:43:11 edycja dokumentu
Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2017 do końca 4 kwartału roku 2017 Klaudia Budzisz 2018-02-19 07:42:57 edycja dokumentu
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 Klaudia Budzisz 2018-02-19 07:42:45 edycja dokumentu
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 Klaudia Budzisz 2018-02-19 07:42:34 edycja dokumentu
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 Klaudia Budzisz 2018-02-19 07:42:23 edycja dokumentu
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 Klaudia Budzisz 2018-02-19 07:42:11 edycja dokumentu
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 listopada roku 2017 Klaudia Budzisz 2018-02-19 07:42:00 edycja dokumentu
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 listopada roku 2017 Klaudia Budzisz 2018-02-19 07:41:47 edycja dokumentu
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku Klaudia Budzisz 2018-02-19 07:40:34 dodanie dokumentu
Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec 2017 roku Klaudia Budzisz 2018-02-19 07:39:35 dodanie dokumentu
Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy na koniec 2017 r. Klaudia Budzisz 2018-02-19 07:38:40 dodanie dokumentu
Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy / miasta na prawach powiatu okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 Klaudia Budzisz 2018-02-19 07:34:14 dodanie dokumentu
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 Klaudia Budzisz 2018-02-19 07:32:27 dodanie dokumentu
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH Klaudia Budzisz 2018-02-19 07:30:57 dodanie dokumentu
Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2017 do końca 4 kwartału roku 2017 Klaudia Budzisz 2018-02-19 07:29:05 dodanie dokumentu
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 Klaudia Budzisz 2018-02-19 07:27:27 dodanie dokumentu
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 Klaudia Budzisz 2018-02-19 07:26:55 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Jastarni o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie wschodniej części ulicy Mickiewicza Aleksandra Kryszczak 2018-02-16 14:21:47 edycja dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Jastarni o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie wschodniej części ulicy Mickiewicza Aleksandra Kryszczak 2018-02-16 14:05:17 edycja dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Jastarni o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie wschodniej części ulicy Mickiewicza Aleksandra Kryszczak 2018-02-16 14:05:11 usunięcie załacznika
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-02-16 13:48:49 edycja dokumentu
Uchwała dot. dotacji na modernizację systemów grzewczych 2017 Klaudia Budzisz 2018-02-16 13:45:51 edycja dokumentu
Wniosek o udzielenie dofinansowania 2017 Klaudia Budzisz 2018-02-16 13:45:26 edycja dokumentu
Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu przez WFOŚiGW w Gdańsku - 2017 Klaudia Budzisz 2018-02-16 13:45:10 edycja dokumentu
Nabór wniosków o dofinansowanie prac związanych z wymianą źródła ciepła opalanego węglem lub koksem edycja 2018 Kamila Żelechowska 2018-02-16 13:31:19 edycja dokumentu
Dbajmy o czyste powietrze Kamila Żelechowska 2018-02-16 13:28:48 edycja dokumentu
Dbajmy o czyste powietrze Kamila Żelechowska 2018-02-16 13:28:10 dodanie dokumentu
Uchwała dot. dotacji na modernizację systemów grzewczych 2017 Kamila Żelechowska 2018-02-16 13:24:47 edycja dokumentu
Wniosek o udzielenie dofinansowania 2017 Kamila Żelechowska 2018-02-16 13:24:18 edycja dokumentu
Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu przez WFOŚiGW w Gdańsku - 2017 Kamila Żelechowska 2018-02-16 13:23:55 edycja dokumentu
Nabór wniosków o dofinansowanie prac związanych z wymianą źródła ciepła opalanego węglem lub koksem edycja 2018 Kamila Żelechowska 2018-02-16 13:20:19 dodanie dokumentu
Budżet - 2018 rok Klaudia Budzisz 2018-02-16 09:32:25 edycja dokumentu
Wieloletnia prognoza finansowa 2018 - 2024 Klaudia Budzisz 2018-02-16 09:31:48 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIII/417/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XLII/403/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25.01.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowego kredytu w 2018 roku Klaudia Budzisz 2018-02-16 09:30:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/416/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XLI/386/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2018 rok Klaudia Budzisz 2018-02-16 09:25:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/415/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia na lata 2018-2024 Klaudia Budzisz 2018-02-16 09:24:07 dodanie dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2018-02-16 07:06:49 dodanie dokumentu