Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2018-08-01 13:59:03 dodanie dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-07-31 07:47:25 edycja dokumentu
Ogłoszenie Ewa Świątczak 2018-07-30 14:32:40 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę Wioletta Orzechowska 2018-07-30 13:16:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 172/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Jastarnia za II kwartał 2018 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych Klaudia Budzisz 2018-07-30 07:57:46 dodanie dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-07-30 07:21:18 edycja dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2018-07-29 11:33:38 dodanie dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2018-07-27 13:17:08 edycja dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2018-07-27 13:15:50 dodanie dokumentu
Burmistrz Jastarni ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami Klaudia Budzisz 2018-07-27 10:29:07 dodanie dokumentu
Budżet - 2018 rok Klaudia Budzisz 2018-07-25 11:02:45 edycja dokumentu
Wieloletnia prognoza finansowa 2018 - 2024 Klaudia Budzisz 2018-07-25 11:02:18 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIX/478/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu gminnego w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Jastarni Klaudia Budzisz 2018-07-25 11:01:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/477/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia " Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kuźnica w mieście Jastarni" Klaudia Budzisz 2018-07-25 11:00:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/476/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie ulic Mickiewicza, Sztormowej i Ogrodowej Klaudia Budzisz 2018-07-25 10:58:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/475/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastarni Klaudia Budzisz 2018-07-25 10:57:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/474/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XLI/386/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2018 rok Klaudia Budzisz 2018-07-25 10:55:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/473/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia na lata 2018-2024 Klaudia Budzisz 2018-07-25 10:46:14 dodanie dokumentu
Protokół Nr XLVIII/2018 z obrad XLVIII sesji zwyczajnej Rady Miejskiej Jastarni, która odbyła się w dniu 28 czerwca 2018 r. o godz. 11.00 w sali obrad Rady Miejskiej, Ratusza Miejskiego w Jastarni. Klaudia Budzisz 2018-07-25 10:28:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 167/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Klaudia Budzisz 2018-07-25 10:16:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 166/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Klaudia Budzisz 2018-07-25 10:15:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 164/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie mieszkalne Klaudia Budzisz 2018-07-25 10:12:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 163/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie mieszkalne Klaudia Budzisz 2018-07-25 10:11:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 162/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnych, z przeznaczeniem pod prowadzenie przechowalni szkółki sprzętu wodnego ze strefą wypoczynku Klaudia Budzisz 2018-07-25 10:07:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 161/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności obozów windsurfingowych Klaudia Budzisz 2018-07-25 10:05:34 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 161/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności obozów windsurfingowych Klaudia Budzisz 2018-07-25 10:04:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 159/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zielonego ogródka Klaudia Budzisz 2018-07-25 10:02:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 158/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Klaudia Budzisz 2018-07-25 10:01:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 157/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Klaudia Budzisz 2018-07-25 10:00:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 156/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Klaudia Budzisz 2018-07-25 09:59:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 154/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Klaudia Budzisz 2018-07-25 09:58:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 153/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastarni Klaudia Budzisz 2018-07-25 09:56:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 152/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Kuźnicy, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie parkingu Klaudia Budzisz 2018-07-25 09:48:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 151/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod ustawienie pojemników na odpady komunalne Klaudia Budzisz 2018-07-25 09:43:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 150/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomicznej Klaudia Budzisz 2018-07-25 09:42:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 149/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomicznej Klaudia Budzisz 2018-07-25 09:41:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 147/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Klaudia Budzisz 2018-07-25 09:37:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 145/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomicznej Klaudia Budzisz 2018-07-25 09:34:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 144/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji ds. Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Klaudia Budzisz 2018-07-25 09:31:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 143/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 7 czerwca 2018 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przewozy autobusowe uczniów z terenu Gminy Jastarnia w roku szkolnym 2018/2019 Klaudia Budzisz 2018-07-25 09:28:34 dodanie dokumentu