Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 27/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie parkingu Klaudia Budzisz 2018-03-21 10:30:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 26/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zieleni Klaudia Budzisz 2018-03-21 10:28:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 25/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 29 stycznia 2018 r. o ogłoszeniu powołania komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jastarnia w 2018 r. Klaudia Budzisz 2018-03-21 10:26:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 24/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Klaudia Budzisz 2018-03-21 10:24:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 18/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszów za dzierżawę, najem nieruchomości oraz opłaty z tytułu bezumownego użytkowania gruntu gminnego na terenie Gminy Jastarnia Klaudia Budzisz 2018-03-21 10:22:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 16/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji Inwentaryzacyjnej Klaudia Budzisz 2018-03-21 10:20:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 15/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Klaudia Budzisz 2018-03-21 10:18:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 14/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Klaudia Budzisz 2018-03-21 10:17:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 9/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zaplecza działalności gospodarczej Klaudia Budzisz 2018-03-21 10:14:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 8/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności handlowej Klaudia Budzisz 2018-03-21 10:12:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 7/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie kwiaciarni Klaudia Budzisz 2018-03-21 10:10:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 6/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod ustawienie przyczepy kempingowej dla własnych potrzeb dzierżawcy Klaudia Budzisz 2018-03-21 10:09:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 5/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod urządzenie miejsc parkingowych Klaudia Budzisz 2018-03-21 10:06:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 4/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnych, z przeznaczeniem pod prowadzenie wypożyczalni sprzętu wodnego z kawiarnią Klaudia Budzisz 2018-03-21 10:04:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 3/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnych, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomicznej Klaudia Budzisz 2018-03-21 10:02:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 2/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności handlowej Klaudia Budzisz 2018-03-21 10:00:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok Klaudia Budzisz 2018-03-21 09:58:48 dodanie dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-03-20 14:46:06 edycja dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2018-03-20 14:33:43 dodanie dokumentu
1. Adrian Baranowski 2. Bartosz Mudlaff 3. Marcin Rotta 4. Adam Iwański Bartosz Mudlaff 2018-03-20 14:33:15 usunięcie dokument
1. Adrian Baranowski 2. Bartosz Mudlaff 3. Marcin Rotta 4. Adam Iwański Bartosz Mudlaff 2018-03-20 14:31:33 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe nr 6/2018 dla zadania pn.: Oczyszczanie plaż w obszarze kąpielisk na terenie Gminy Jastarnia Agnieszka Konkel 2018-03-20 10:55:37 dodanie dokumentu
Terminy posiedzeń Komisji Stałych Danuta Konkel 2018-03-19 14:57:21 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-03-16 12:33:49 edycja dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2018-03-16 09:55:42 dodanie dokumentu
HARMONOGRAM ODBIORU ZMIESZANYCH I SELEKTYWNIE ZBIERANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI - kwiecień, maj 2018 Beata Turzynska 2018-03-16 08:37:34 dodanie dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2018-03-16 07:34:14 dodanie dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-03-15 15:21:17 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-03-14 12:52:45 edycja dokumentu
komunikat meteorologiczny Klaudia Budzisz 2018-03-14 12:50:32 dodanie dokumentu
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH - kwiecień 2018 ROKU Beata Turzynska 2018-03-14 12:33:07 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 69/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych Klaudia Budzisz 2018-03-14 07:36:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 70/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w ramach zamiany gruntów Klaudia Budzisz 2018-03-14 07:33:53 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 70/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w ramach zamiany gruntów Klaudia Budzisz 2018-03-14 07:33:21 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Ewa Świątczak 2018-03-13 15:19:37 dodanie dokumentu
Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków Klaudia Budzisz 2018-03-12 07:30:11 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-03-12 07:29:40 edycja dokumentu
komunikat meteorologiczny Bartosz Mudlaff 2018-03-09 13:06:54 dodanie dokumentu
BURMISTRZ JASTARNI ogłasza pierwsze przetargi pisemne na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych ograniczone do mieszkańców Gminy Jastarnia zameldowanych na pobyt stały Ewa Świątczak 2018-03-08 15:11:39 edycja dokumentu
Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków Klaudia Budzisz 2018-03-08 14:48:16 edycja dokumentu