Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 107/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Klaudia Budzisz 2019-01-24 14:10:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 106/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Klaudia Budzisz 2019-01-24 14:08:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 23/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 24 stycznia 2018 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzilenie zamówienia publicznego pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia" obejmującego wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Hali Widowiskowo-Sportowej w Jastarni z możliwością składania ofert częściowych Klaudia Budzisz 2019-01-24 13:54:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 22/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 24 stycznia 2018 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia" obejmującego wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku OSP w Jastarni oraz remoncie i przebudowie budynku OSP w Jastarni z możliwością składania ofert częściowych Klaudia Budzisz 2019-01-24 13:51:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 21/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 24 stycznia 2018 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzilenie zamówienia publicznego pn." Nadzór inwestorski w branżach drogowej i elektrycznej nad realizacją zadania pn.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Juracie w ramach projektu Pomorskich Tras Rowerowych oraz przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Sambora Klaudia Budzisz 2019-01-24 13:47:53 dodanie dokumentu
2/2019 Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany mpzp fragmentu miejscowości Kuźnica Kamila Żelechowska 2019-01-24 13:47:02 edycja dokumentu
2/2019 Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany mpzp fragmentu miejscowości Kuźnica Kamila Żelechowska 2019-01-24 13:42:42 dodanie dokumentu
1/2019 Postanowienie o nałożeniu obowiązku procedury OOŚ dla budowy kompleksu hotelowego w Juracie Kamila Żelechowska 2019-01-24 13:41:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 312/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Jastarni za rok 2018 Klaudia Budzisz 2019-01-24 13:38:08 dodanie dokumentu
Informacje dla mieszkańców Bartosz Mudlaff 2019-01-24 13:37:15 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Bartosz Mudlaff 2019-01-24 13:36:22 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Bartosz Mudlaff 2019-01-24 13:35:27 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Bartosz Mudlaff 2019-01-24 13:06:42 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Bartosz Mudlaff 2019-01-24 13:05:26 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Bartosz Mudlaff 2019-01-24 13:01:49 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 14/2019 Burmistrza Jastarni z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej Klaudia Budzisz 2019-01-24 12:36:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 13/2019 Burmistrza Jastarni z dnia 9 stycznia 2019 r. o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jastarnia w 2019 r. Klaudia Budzisz 2019-01-24 12:33:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 12/2019 Burmistrza Jastarni z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie mieszkalne - zielony ogródek Klaudia Budzisz 2019-01-24 12:30:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 11/2019 Burmistrza Jastarni z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie dojścia i dojazdu do nieruchomości sąsiedniej Klaudia Budzisz 2019-01-24 12:28:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 10/2019 Burmistrza Jastarni z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie placu dojazdowo - manewrowego Klaudia Budzisz 2019-01-24 11:43:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 9/2019 Burmistrza Jastarni z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie mieszkalne - składowanie materiałów opałowych oraz postawienie samochodu Klaudia Budzisz 2019-01-24 11:40:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 8/2019 Burmistrza Jastarni z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie dojazdu do nieruchomości przyległej Klaudia Budzisz 2019-01-24 11:38:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 7/2019 Burmistrza Jastarni z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie mieszkalne - zielony ogródek Klaudia Budzisz 2019-01-24 11:34:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 6/2019 Burmistrza Jastarni z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod posadowienie napędów rogatkowych, sygnalizatorów drogowych oraz masztów kamer celem zabezpieczenia przejazdu kolejowego Klaudia Budzisz 2019-01-24 11:31:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 5/2019 Burmistrza Jastarni z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod dojście do punktu gastronomicznego Klaudia Budzisz 2019-01-24 11:28:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 4/2019 Burmistrza Jastarni z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zieleni i dojścia do nieruchomości sąsiedniej Klaudia Budzisz 2019-01-24 11:25:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 3/2019 Burmistrza Jastarni z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie miejsc parkingowych Klaudia Budzisz 2019-01-24 11:21:38 dodanie dokumentu
Kwalifikacja Wojskowa 2019 r. Bartosz Mudlaff 2019-01-24 10:41:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 2/2019 Burmistrza Jastarni z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie miejsc parkingowych Klaudia Budzisz 2019-01-24 10:29:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1/2019 Burmistrza Jastarni z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności handlowej Klaudia Budzisz 2019-01-24 10:09:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 331/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Klaudia Budzisz 2019-01-24 09:50:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 330/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Klaudia Budzisz 2019-01-24 09:47:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 329/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gminnej, z przeznaczeniem pod prowadzenie pola kempingowego Klaudia Budzisz 2019-01-24 09:42:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 328/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Klaudia Budzisz 2019-01-24 09:38:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 327/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Klaudia Budzisz 2019-01-24 09:34:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 322/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Klaudia Budzisz 2019-01-24 09:31:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 323/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia kwoty dotacji dla przedszkoli niepublicznych Klaudia Budzisz 2019-01-24 09:25:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 321/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Klaudia Budzisz 2019-01-24 09:21:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 320/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Klaudia Budzisz 2019-01-24 09:18:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 319/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Klaudia Budzisz 2019-01-24 09:16:04 dodanie dokumentu