Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacje dla mieszkańców Ewa Świątczak 2018-10-22 12:02:34 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Ewa Świątczak 2018-10-22 12:00:40 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Ewa Świątczak 2018-10-22 11:59:06 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Ewa Świątczak 2018-10-22 11:57:16 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Ewa Świątczak 2018-10-22 11:56:28 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Ewa Świątczak 2018-10-22 11:55:20 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-10-19 09:39:43 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Klaudia Budzisz 2018-10-19 09:30:53 edycja dokumentu
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Jastarni Bartosz Mudlaff 2018-10-19 09:25:26 dodanie dokumentu
Protokół Nr L/2018 z obrad L sesji zwyczajnej Rady Miejskiej Jastarni, która odbyła się w dniu 27 września 2018 r. o godz. 11.00 w sali obrad Rady Miejskiej, Ratusza Miejskiego w Jastarni. Ewa Świątczak 2018-10-18 15:20:18 edycja dokumentu
Protokół Nr L/2018 z obrad L sesji zwyczajnej Rady Miejskiej Jastarni, która odbyła się w dniu 27 września 2018 r. o godz. 11.00 w sali obrad Rady Miejskiej, Ratusza Miejskiego w Jastarni. Ewa Świątczak 2018-10-18 15:19:55 dodanie dokumentu
Nadzór inwestorski w branży sanitarnej nad realizacją zadania pn.: Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej obejmująca przebudowę i rozbudowę budynku gromadzenia odpadów wraz z rozszerzeniem o funkcję sanitarną Agnieszka Konkel 2018-10-17 15:36:49 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Jastarni z dnia 5 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Jastarni zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Bartosz Mudlaff 2018-10-17 12:40:54 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 216/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 4 października 2018 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej Klaudia Budzisz 2018-10-17 11:05:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 215/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 2 października 2018 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach projektu Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej obejmująca przedłużenie istniejących pomostów cumowniczych Klaudia Budzisz 2018-10-17 11:03:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 214/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 2 października 2018 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Nadzór inwestorski w branżach budowlanej, sanitarnej i elektrycznej nad realizacją zadania pn.: Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej obejmująca przebudowę i rozbudowę budynku gromadzenia odpadów wraz z rozszerzeniem o funkcję sanitarną Klaudia Budzisz 2018-10-17 11:02:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 213/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 1 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnej, z przeznaczeniem pod prowadzenie lądowiska statków powietrznych Klaudia Budzisz 2018-10-17 11:00:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 212/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 1 października 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod składowanie materiałów opałowych Klaudia Budzisz 2018-10-17 10:56:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 211/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 1 października 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Kuźnica, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zieleni ogrodowej i placu zabaw Klaudia Budzisz 2018-10-17 10:55:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 210/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 1 października 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Kuźnica, z przeznaczeniem pod zlokalizowanie kontenera przejazdowego Klaudia Budzisz 2018-10-17 10:52:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 209/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 1 października 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod prowadzenie prezentacji i sprzedaży autorskich wyrobów ceramicznych Klaudia Budzisz 2018-10-17 10:50:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 208/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 1 października 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod lokalizację urządzeń instalacji telekomunikacyjnych Klaudia Budzisz 2018-10-17 10:47:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 204/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia Klaudia Budzisz 2018-10-17 10:44:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 203/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 25 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej do przyznania lokalu mieszkalnego położonego w Helu przy ul. Żeromskiego 2 m C/5 Klaudia Budzisz 2018-10-17 09:25:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 202/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 24 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Kuźnica, z przeznaczeniem pod składowanie kontenerów Klaudia Budzisz 2018-10-17 09:18:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 199/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 13 września 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia prac odbioru nieruchomości obejmującej lądowisko w Jastarni Klaudia Budzisz 2018-10-17 08:55:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 198/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 13 września 2018 r. w sprawie powołania biegłego do składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej obejmująca przedłużenie istniejących pomostów cumowniczych Klaudia Budzisz 2018-10-17 08:53:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 197/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 13 września 2018 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej obejmująca przedłużenie istniejących pomostów cumowniczych Klaudia Budzisz 2018-10-17 08:19:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 192/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 13 sierpnia 2018 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Obsługa komunalna w zakresie utrzymania czystości przestrzeni publicznej Gminy Jastarnia Klaudia Budzisz 2018-10-17 08:09:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 191/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 13 sierpnia 2018 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Obsługa komunalna w zakresie utrzymania czystości przestrzeni publicznej Gminy Jastarnia Klaudia Budzisz 2018-10-17 08:07:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 190/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania biegłego do składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej obejmująca przedłużenie istniejących pomostów cumowniczych Klaudia Budzisz 2018-10-16 15:20:42 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 190/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania biegłego do składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej obejmująca przedłużenie istniejących pomostów cumowniczych Klaudia Budzisz 2018-10-16 15:19:43 dodanie dokumentu
WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 27 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Okręg wyborczy Nr 2 Klaudia Budzisz 2018-10-16 15:13:06 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej z dnia 27 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Klaudia Budzisz 2018-10-16 15:11:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 189/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 13 sierpnia 2018 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej obejmująca przebudowę i rozbudowę budynku gromadzenia odpadów wraz z rozszerzeniem o funkcję sanitarną Klaudia Budzisz 2018-10-16 14:56:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 188/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 13 sierpnia 2018 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej obejmująca przedłużenie istniejących pomostów cumowniczych Klaudia Budzisz 2018-10-16 14:49:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 185/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod prowadzenie placu zabaw dla dzieci Klaudia Budzisz 2018-10-16 14:46:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 181/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Klaudia Budzisz 2018-10-16 14:42:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 178/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Klaudia Budzisz 2018-10-16 14:41:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 176/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Miejskiego w Jastarni Klaudia Budzisz 2018-10-16 14:39:20 dodanie dokumentu