Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego w REJONIE OSIEDLA PAŻECA zatwierdzony uchwałą Rady Miasta Jastarni nr XXVIII/276/97 z dnia 30.12.1997 r. Natalia Sikora 2012-03-20 12:56:04 dodanie dokumentu
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w REJONIE WCZASÓW PKP zatwierdzony uchwałą Rady Miasta Jastarni nr XXVIII/275/97 z dnia 30.12.1997 r. Natalia Sikora 2012-03-20 12:53:42 dodanie dokumentu
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego KUŹNICY zatwierdzony uchwałą Rady Miasta Jastarnia Nr XXVIII/277/97 z dnia 30.12.1997 r. Natalia Sikora 2012-03-20 12:50:32 edycja dokumentu
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego KUŹNICY zatwierdzony uchwałą Rady Miasta Jastarnia Nr XXVIII/277/97 z dnia 30.12.1997 r. Natalia Sikora 2012-03-20 12:49:38 dodanie dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego TERENU DLA DZIAŁEK nr 10/26,10/27, 10/6 10/28, 10/22 oraz części działki nr 10/29, (wszystkie z k.m. nr 4) (zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Jastarni i Juraty, zatwierdzona uchwałą nr XXI/91/88 MRN w Jastarni z dnia 31.05.1988 r.) Natalia Sikora 2012-03-20 12:46:20 dodanie dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Jastarnia - zespół wędzarń w rejonie ulicy Polnej zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Jastarni nr XXVIII/274/97 z dnia 30.12.1997 r. Natalia Sikora 2012-03-20 12:42:33 dodanie dokumentu
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jastarni Natalia Sikora 2012-03-20 12:34:48 edycja dokumentu
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jastarni Natalia Sikora 2012-03-20 12:29:29 usunięcie załacznika
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jastarni Natalia Sikora 2012-03-20 12:22:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 58/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 16.03.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w poddzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia (ul. Zdrojowa cz. dz. nr 14 i 13/1) i Jurata (ul. Sosnowa cz.dz. nr 3/1) Natalia Sikora 2012-03-20 10:26:33 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 58/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 16.03.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w poddzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia (ul. Zdrojowa cz. dz. nr 14 i 13/1) i Jurata (ul. Sosnowa cz.dz. nr 3/1) Natalia Sikora 2012-03-20 10:25:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 61/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 20.03.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnych, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gospodarczych (ul. Mickiewicza cz. dz. nr 10/29, ul. Stelmaszczyka cz.dz. nr 81/3) Natalia Sikora 2012-03-20 09:37:07 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 60/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 20.03.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia (ul. Stelmaszczyka cz. dz. nr 81/3) i Jurata (ul. Międzymorze cz. dz. nr 237/121) Natalia Sikora 2012-03-20 09:36:05 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 59/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 20.03.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jurata, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności handlowej (ul. Sosnowa cz. dz. nr 8/3) Natalia Sikora 2012-03-20 09:35:18 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 61/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 20.03.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnych, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gospodarczych (ul. Mickiewicza cz. dz. nr 10/29, ul. Stelmaszczyka cz.dz. nr 81/3) Natalia Sikora 2012-03-20 09:34:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 60/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 20.03.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia (ul. Stelmaszczyka cz. dz. nr 81/3) i Jurata (ul. Międzymorze cz. dz. nr 237/121) Natalia Sikora 2012-03-20 09:32:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 59/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 20.03.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jurata, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności handlowej (ul. Sosnowa cz. dz. nr 8/3) Natalia Sikora 2012-03-20 09:31:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 57/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 16.03.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia (ul. Wydmowa cz. dz. nr 14, ul. Leśna cz. dz. nr 14) Natalia Sikora 2012-03-20 09:26:56 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 56/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 16.03.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia (ul. Ogrodowa cz. dz. nr 2/3, ul. Plażowa cz. dz. nr 2/3, ul. Bałtycka cz. dz. nr 2/3) i Jurata (ul. Świętopełka cz. dz. nr 3/1) Natalia Sikora 2012-03-20 09:25:21 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 56/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 16.03.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia (ul. Ogrodowa cz. dz. nr 2/3, ul. Plażowa cz. dz. nr 2/3, ul. Bałtycka cz. dz. nr 2/3) i Jurata (ul. Świętopełka cz. dz. nr 3/1) Natalia Sikora 2012-03-20 09:23:20 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 57/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 16.03.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia (ul. Wydmowa cz. dz. nr 14, ul. Leśna cz. dz. nr 14) Natalia Sikora 2012-03-20 09:19:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 56/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 16.03.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia (ul. Ogrodowa cz. dz. nr 2/3, ul. Plażowa cz. dz. nr 2/3, ul. Bałtycka cz. dz. nr 2/3) i Jurata (ul. Świętopełka cz. dz. nr 3/1) Natalia Sikora 2012-03-20 09:17:34 dodanie dokumentu
Harmonogram dyżurów Danuta Konkel 2012-03-14 14:25:32 edycja dokumentu
przetargi Zofia Rohde 2012-03-14 13:51:22 usunięcie dokument
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Zofia Rohde 2012-03-14 13:51:10 usunięcie dokument
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Zofia Rohde 2012-03-14 13:51:01 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dotyczące pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendnium szkolne Emilia Pokrywka-Klein 2012-03-14 13:32:01 edycja dokumentu
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jastarni Natalia Sikora 2012-03-14 12:48:18 usunięcie dokument
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jastarni Natalia Sikora 2012-03-14 12:47:51 edycja dokumentu
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jastarni Natalia Sikora 2012-03-14 12:46:22 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic na terenie Gminy Jastarnia od dnia 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. Agnieszka Konkel 2012-03-14 10:45:29 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o pracy dla ratowników WOPR na sezon letni 2012 Natalia Sikora 2012-03-13 13:25:51 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 54/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 09.03.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie handlu opałem i materiałami budowlanymi (ul. Mickiewicz cz. dz. nr 10/22) Natalia Sikora 2012-03-13 13:24:58 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 53/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 09.03.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności handlowej (ul. ks. Sychty cz. dz. nr 87) Natalia Sikora 2012-03-13 13:24:46 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 52/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 09.03.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności handlowej- sprzedaż odzieży (ul. Stelmaszczyka cz. dz. nr 55/3 i 58/5) Natalia Sikora 2012-03-13 13:24:34 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 51/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 09.03.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod urządzenie zieleni i plac zabaw dla dzieci (ul. Braci Kłosów cz. dz. nr 57/6) Natalia Sikora 2012-03-13 13:24:21 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 50/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 09.03.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jurata Natalia Sikora 2012-03-13 13:24:06 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 49/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 02.03.2012 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Komlepksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic na terenie Gminy Jastarnia od dnia 01.04.2012r do 31.03.2013r." Natalia Sikora 2012-03-13 13:23:49 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 49/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 02.03.2012 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Komlepksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic na terenie Gminy Jastarnia od dnia 01.04.2012r do 31.03.2013r." Natalia Sikora 2012-03-13 13:23:16 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 48A/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 01.03.2012 r. w sprawie powołania zespołu roboczego ds. opracowania projektu umowy kompleksowo regulującej zasady i warunki działalności gospodarczych prowadzonych na terenie plaż Gminy Jastarnia Natalia Sikora 2012-03-13 13:23:01 edycja dokumentu