Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 27/2010 Burmistrza Miasta Jastarnia z dnia 16.03.2010r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu Klaudia Budzisz 2012-10-01 11:12:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 26/2010 Burmistrza Miasta Jastarnia z dnia 16.03.2010r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Budowa kompleksu edukacyjno-sportowego w Jastarni-etap I Klaudia Budzisz 2012-10-01 11:09:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 25/2010 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 12.03.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Jastarni( ul. Wojska Polskiego, cz.dz. nr 51/3, km 33) Klaudia Budzisz 2012-10-01 11:07:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 23/2010 Burmistrza Miasta Jastarnia z dnia 12.03.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie przetargu pisemnego ograniczonego do stałych mieszkańców Gminy Jastarnia, nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia( ul. Portowa, dz.nr 88/13, km17) Klaudia Budzisz 2012-10-01 11:03:44 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 21/2010 Burmistrza Miasta Jastarnia z dnia 03.03.2010r. w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej Klaudia Budzisz 2012-10-01 11:02:39 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 20/2010 Burmistrza Miasta Jastarnia z dnia 03.03.2010r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kompleksową dostawę energii elektrycznej Klaudia Budzisz 2012-10-01 11:02:16 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 19/2010 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 03.03.2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2010 Klaudia Budzisz 2012-10-01 11:01:50 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 18/2010 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 02.03.2010 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Jastarni Klaudia Budzisz 2012-10-01 11:01:24 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 17/2010 Burmistrza Miasta Jastarnia z dnia 01.03.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Jurata ( ul. Ratibora 69/6, cz.dz. nr 8/11, km 34) Klaudia Budzisz 2012-10-01 11:00:39 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 16/2010 Burmistrza Miasta Jastarnia z dnia 22.02.2010r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę drogi powiatowej nr 1536G (ul. Portowa na odcinku od ul. Ceynowy do ul. Mickiewicza) wraz z remontem dróg gminnych nr G-112019 ( ul. Stelmaszczyka na odcinku od ul. Nad Zatoką do ul. Mickiewicza) i nr G-112021 (ul. Szyprów) Klaudia Budzisz 2012-10-01 11:00:11 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 15/2010 Burmistrza Miasta Jastarnia z dnia 18.02.2010r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości do 1 000 000,00 PLN na realizację zadania inwestycyjnego Klaudia Budzisz 2012-10-01 10:59:33 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 14A/2010 Burmistrza Miasta Jastarnia z dnia 15.02.2010r. w sprawie realizacji projektu pn. Przygotowanie społeczności lokalnej Powiatu Puckiego do współpracy na rzecz rozwoju w ramach trójsektorowego partnerstwa Klaudia Budzisz 2012-10-01 10:59:09 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 14/2010 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 15.02.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod urządzenie zieleni oraz miejsca parkingowe dla potrzeb sklepu położonego na nieruchomości sąsiedniej( ul. Ratibora, cz.dz.nr 8/8, km 34) Klaudia Budzisz 2012-10-01 10:58:37 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 13/2010 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 15.02.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod miejsca parkingowe oraz rekreację na użytek własny dzierżawcy (ul. Ks. Wojciecha Kossak-Główczewskiego, cz.dz. nr 2/52, km 24) Klaudia Budzisz 2012-10-01 10:58:09 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 12/2010 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 15.02.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie z przeznaczeniem pod lokalizację stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT 4792 w Juracie( ul. Świętopełka, cz.dz. nr 14/4, km 30) Klaudia Budzisz 2012-10-01 10:57:42 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 11/2010 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 15.02.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod poprawę warunków zagospodarowania mieszkalnego nieruchomości sąsiedniej( ul. Bałtycka, dz.nr 63/1, km 19) Klaudia Budzisz 2012-10-01 10:57:09 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 10/2010 Burmistrza Miasta Jastarnia z dnia 11.02.2010r. w sprawie określenia zmian w planie finansowym urzędu jednostki samorządu terytorialnego na rok 2010 Klaudia Budzisz 2012-10-01 10:56:41 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 9/2010 Burmistrza Miasta Jastarnia z dnia 08.02.2010r. w sprawie określenia zmian w planie finansowym urzędu jednostki samorządu terytorialnego na rok 2010 Klaudia Budzisz 2012-10-01 10:56:09 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 8/2010 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 08.02.2010r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kompleksową dostawę energii elektrycznej, obejmującej sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic na terenie Gminy Jastarnia od dnia 01.04.2010r. do 31.03.2013r. Klaudia Budzisz 2012-10-01 10:55:43 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 7/2010 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 08.02.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod ustawienie przyczepy kempingowej dla własnych potrzeb dzierżawcy( ul. A.Mickiewicza cz.dz. nr 3/2, km 4) Klaudia Budzisz 2012-10-01 10:54:52 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 6/2010 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 29.01.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie mieszkalne Klaudia Budzisz 2012-10-01 10:54:23 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 5/2010 Burmistrza Miasta Jastarrnia z dnia 26.01.2010r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kompleksową dostawę energii elektrycznej, obejmującej sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic na terenie Gminy Jastarnia od dnia 01.04.2010r. do 31.03.2013r. Klaudia Budzisz 2012-10-01 10:52:44 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 4/2010 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 25.01.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości gruntowej położonej w Jastarni Klaudia Budzisz 2012-10-01 10:52:15 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 3/2010 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 20.01.2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszów za dzierżawę, najem nieruchomości oraz opłaty z tytułu bezumownego użytkowania gruntu gminnego na terenie Miasta Jastarnia Klaudia Budzisz 2012-10-01 10:51:40 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 2/2010 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 12.01.2010r. w sprawie określenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami do uchwały budżetowej miasta Jastarnia na 2010 rok Klaudia Budzisz 2012-10-01 10:51:10 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1/2010 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 11.01.2010r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Jastarni w 2010r. Klaudia Budzisz 2012-10-01 10:50:44 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 24/2010 Burmistrza Miasta Jastarnia z dnia 12.03.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym domków letniskowych położonych w Juracie (ul. Wojska Polskiego, cz.dz. nr 12, km 33) Klaudia Budzisz 2012-10-01 10:50:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 23/2010 Burmistrza Miasta Jastarnia z dnia 12.03.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie przetargu pisemnego ograniczonego do stałych mieszkańców Gminy Jastarnia, nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia( ul. Portowa, dz.nr 88/13, km17) Klaudia Budzisz 2012-10-01 10:42:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 22/2010 Burmistrza Miasta Jastarnia z dnia 12.03.2010r. w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej Klaudia Budzisz 2012-10-01 10:38:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 21/2010 Burmistrza Miasta Jastarnia z dnia 03.03.2010r. w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej Klaudia Budzisz 2012-10-01 10:37:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 20/2010 Burmistrza Miasta Jastarnia z dnia 03.03.2010r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kompleksową dostawę energii elektrycznej Klaudia Budzisz 2012-10-01 10:34:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 19/2010 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 03.03.2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2010 Klaudia Budzisz 2012-10-01 10:32:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 18/2010 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 02.03.2010 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Jastarni Klaudia Budzisz 2012-09-28 11:05:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 17/2010 Burmistrza Miasta Jastarnia z dnia 01.03.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Jurata ( ul. Ratibora 69/6, cz.dz. nr 8/11, km 34) Klaudia Budzisz 2012-09-28 11:02:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 16/2010 Burmistrza Miasta Jastarnia z dnia 22.02.2010r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę drogi powiatowej nr 1536G (ul. Portowa na odcinku od ul. Ceynowy do ul. Mickiewicza) wraz z remontem dróg gminnych nr G-112019 ( ul. Stelmaszczyka na odcinku od ul. Nad Zatoką do ul. Mickiewicza) i nr G-112021 (ul. Szyprów) Klaudia Budzisz 2012-09-28 10:59:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 16/2010 Burmistrza Miasta Jastarnia z dnia 22.02.2010r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę drogi powiatowej nr 1536G (ul. Portowa na odcinku od ul. Ceynowy do ul. Mickiewicza) wraz z remontem dróg gminnych nr G-112019 ( ul. Stelmaszczyka na odcinku od ul. Nad Zatoką do ul. Mickiewicza) i nr G-112021 (ul. Szyprów) Klaudia Budzisz 2012-09-28 10:58:36 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 16/2010 Burmistrza Miasta Jastarnia z dnia 22.02.2010r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę drogi powiatowej nr 1536G (ul. Portowa na odcinku od ul. Ceynowy do ul. Mickiewicza) wraz z remontem dróg gminnych nr G-112019 ( ul. Stelmaszczyka na odcinku od ul. Nad Zatoką do ul. Mickiewicza) i nr G-112021 (ul. Szyprów) Klaudia Budzisz 2012-09-28 10:58:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 14A/2010 Burmistrza Miasta Jastarnia z dnia 15.02.2010r. w sprawie realizacji projektu pn. Przygotowanie społeczności lokalnej Powiatu Puckiego do współpracy na rzecz rozwoju w ramach trójsektorowego partnerstwa Klaudia Budzisz 2012-09-28 10:54:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 14A/2010 Burmistrza Miasta Jastarnia z dnia 15.02.2010r. w sprawie realizacji projektu pn. Przygotowanie społeczności lokalnej Powiatu Puckiego do współpracy na rzecz rozwoju w ramach trójsektorowego partnerstwa Klaudia Budzisz 2012-09-28 10:52:09 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 15/2010 Burmistrza Miasta Jastarnia z dnia 18.02.2010r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości do 1 000 000,00 PLN na realizację zadania inwestycyjnego Klaudia Budzisz 2012-09-28 10:51:49 dodanie dokumentu