Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Jastarnia
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie nr 8/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 24.01.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Juracie, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności handlowej (ul. Międzymorze cz. dz. nr 95) Natalia Sikora 2012-03-13 13:12:19 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 8/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 24.01.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Juracie, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności handlowej (ul. Międzymorze cz. dz. nr 95) Natalia Sikora 2012-03-13 13:12:10 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 7/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 24.01.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności handlowej (ul. Ks. Sychty cz. dz. nr 101) Natalia Sikora 2012-03-13 13:12:00 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 6/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 13.01.2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszów za dzierżawę, najem nieruchomości oraz opłaty z tytułu bezumownego użytkowania gruntu gminnego na terenie Miasta Jastarnia Natalia Sikora 2012-03-13 13:11:52 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 5/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 10.01.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej, położonej w Jastarni przy ul. A. Mickiewicza, oznaczonej ewidencyjnie jako cz. dz. nr 10/29, 10/6, 10/26, 10/27, km 4 o pow. 6.600 m2 Natalia Sikora 2012-03-13 13:11:40 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 4/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 04.01.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie mieszkalne- teren rekreacji przydomowej (ul. Bałtycka cz. dz. nr 63/1) Natalia Sikora 2012-03-13 13:11:30 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 3/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 04.01.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod ustawienie przyczepy kempingowej dla własnych potrzeb dzierżawcy (ul. Mickiewicza cz. dz. nr 3/2) Natalia Sikora 2012-03-13 13:11:21 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 2/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 04.01.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod ustawienie stolików konsumpcyjnych baru gastronomicznego Ara (ul. ks. Sychty cz. dz. nr 44/3, 45/11, 45/6) Natalia Sikora 2012-03-13 13:11:11 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 1/2012 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 04.01.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności handlowej sprzedaż warzyw i owoców (ul. ks. Sychty cz. dz. nr 7/2) Natalia Sikora 2012-03-13 13:10:55 edycja dokumentu
Uchwała nr 14/g115/F/I/11 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Miasta Jastarni w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2019 Natalia Sikora 2012-03-13 12:01:44 edycja dokumentu
Uchwała nr 034/g115/D/I/11 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Jastarni na lata 2011-2019 Natalia Sikora 2012-03-13 12:01:35 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 157/2010 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta na 2011 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Natalia Sikora 2012-03-13 12:01:25 edycja dokumentu
Uchwała nr 215/g115/F/IV/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jastarnia na lata 2012-2019 Natalia Sikora 2012-03-13 12:00:45 edycja dokumentu
Uchwała nr XVI/111/2012 Rady Miasta Jastarni z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastarnia na lata 2012-2019 Natalia Sikora 2012-03-13 12:00:34 edycja dokumentu
Sprawozdanie za IV kwartał (od początku roku do 31 grudnia 2011 roku) Natalia Sikora 2012-03-13 12:00:19 edycja dokumentu
Sprawozdanie za III kwartał (od początku roku do 30 września 2011 roku) Natalia Sikora 2012-03-13 12:00:09 edycja dokumentu
Sprawozdanie za II kwartał (od początku roku do 30 czerwca) Natalia Sikora 2012-03-13 12:00:01 edycja dokumentu
Sprawozdanie za I kwartał (od początku roku do 31 marca 2011 roku) Natalia Sikora 2012-03-13 11:59:53 edycja dokumentu
Uchwała nr 15/g115/P/I/2011 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu miasta Jastarni na 2011 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu Natalia Sikora 2012-03-13 11:59:40 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 157/2010 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta na 2011 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Natalia Sikora 2012-03-13 11:59:32 edycja dokumentu
Uchwała nr V/25/2011 Burmistrza Miasta Jastarni w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jastarnia na rok 2011 Natalia Sikora 2012-03-13 11:59:23 edycja dokumentu
Uchwała nr 040/g115/D/IV/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 13 lutego 2012 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu w 2012 roku oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Jastarnia w latach 2012-2019 Natalia Sikora 2012-03-13 11:58:50 edycja dokumentu
Uchwała nr 214/g115/P/IV/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Jastarnia na 2012 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu Natalia Sikora 2012-03-13 11:58:42 edycja dokumentu
Uchwała nr XVI/110/2012 Rady Miasta Jastarni z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jastarnia na rok 2012 Natalia Sikora 2012-03-13 11:58:30 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni - pas przykolejowy w rejonie wczasów PKP, uchwalonego uchwałą Rady Miasta Jastarni Nr XXVIII/275/97 z dnia 30 grudnia 1997 r. (Dz. Urz. Woj. Gdańskiego nr 32, poz. 121 z 15 czerwca 1998 r.) Natalia Sikora 2012-03-13 11:58:09 edycja dokumentu
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: fragmentu miejscowości Jastarnia w rejonie ulicy Polnej Natalia Sikora 2012-03-13 11:58:02 edycja dokumentu
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Jastarnia obejmującego działkę nr 10/22 oraz część działki nr 10/29 Natalia Sikora 2012-03-13 11:57:54 edycja dokumentu
Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Jastarni - archiwalny Natalia Sikora 2012-03-13 11:56:59 edycja dokumentu
Uchwała nr XIV/96/2011 w sprawie ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji dla potrzeb wymiaru podatku od nieruchomości dla osób prawnych obowiązujących na terenie Miasta Jastarni Natalia Sikora 2012-03-13 11:56:39 edycja dokumentu
Uchwała nr XIV/92/2011 Rady Miasta Jastarni w sprawie opłaty od posiadania psów Natalia Sikora 2012-03-13 11:56:28 edycja dokumentu
Uchwała nr XIV/93/2011 Rady Miasta Jastarni w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Miasta Jastarnia Natalia Sikora 2012-03-13 11:56:18 edycja dokumentu
Uchwała nr XIV/95/2011 Rady Miasta Jastarni w sprawie podatków i opłat lokalnych obowiązujących na terenie Miasta Jastarni Natalia Sikora 2012-03-13 11:56:06 edycja dokumentu
Uchwała nr XVII/119/2012 Rady Miasta Jastarni w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia (ul. Mickiewicza cz. dz. nr 10/22) Natalia Sikora 2012-03-13 11:55:48 edycja dokumentu
Uchwała nr XVII/120/2012 Rady Miasta Jastarni w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia (ul. Braci Kłosów cz. dz. 57/6) Natalia Sikora 2012-03-13 11:55:38 edycja dokumentu
Uchwała nr XVII/121/2012 Rady Miasta Jastarni w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia (ul. Stelmaszczyka dz. nr 55/3) Natalia Sikora 2012-03-13 11:55:28 edycja dokumentu
Uchwała nr XVII/122/2012 Rady Miasta Jastarni w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata (ul. Wojska Polskiego cz. dz. nr 51/8) Natalia Sikora 2012-03-13 11:55:20 edycja dokumentu
Uchwała nr XVII/123/2012 Rady Miasta Jastarni w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia (ul. ks. Sychty cz. dz. nr 87) Natalia Sikora 2012-03-13 11:55:10 edycja dokumentu
Uchwała nr XVII/124/2012 Rady Miasta Jastarni w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Jastarni (ul. Sportowa dz. nr 184) Natalia Sikora 2012-03-13 11:55:01 edycja dokumentu
Uchwała nr XVII/125/2012 Rady Miasta Jastarni w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w Jastarni (ul. Bałtycka dz. nr 63/1) Natalia Sikora 2012-03-13 11:54:51 edycja dokumentu
Uchwała nr XVII/126/2012 Rady Miasta Jastarni w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w Jastarni (ul. Bałtycka dz. nr 63/5) Natalia Sikora 2012-03-13 11:54:42 edycja dokumentu