Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Jastarnia
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała nr XVII/127/2012 Rady Miasta Jastarni w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w Jastarni (ul. Bałtycka dz. nr 63/4) Natalia Sikora 2012-03-13 11:54:34 edycja dokumentu
Uchwała nr XVII/127/2012 Rady Miasta Jastarni w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w Jastarni (ul. Bałtycka dz. nr 63/4) Natalia Sikora 2012-03-13 11:54:25 edycja dokumentu
Uchwała nr XVII/128/2012 Rady Miasta Jastarni w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w Jastarni (ul. Rybacka dz. nr 2/80) Natalia Sikora 2012-03-13 11:54:16 edycja dokumentu
Uchwała nr XVII/129/2012 Rady Miasta Jastarni w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości Natalia Sikora 2012-03-13 11:54:06 edycja dokumentu
Uchwała nr XVII/130/2012 Rady Miasta Jastarni w sprawie wydawania gazety samorządowej Natalia Sikora 2012-03-13 11:53:58 edycja dokumentu
Uchwała nr XVII/131/2012 Rady Miasta Jastarni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Jastarnia na 2012 rok Natalia Sikora 2012-03-13 11:53:47 edycja dokumentu
Uchwała nr XVI/118/2012 Rady Miasta Jastarni w sprawie zatwierdzenia planu pracy - kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jastarnia na 2012rok Natalia Sikora 2012-03-13 11:53:19 edycja dokumentu
Uchwała nr XVI/117/2012 Rady Miasta Jastarni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rybołówstwa i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Jastarnia na 2012 rok Natalia Sikora 2012-03-13 11:53:10 edycja dokumentu
Uchwała nr XVI/116/2012 Rady Miasta Jastarni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Turystyki i Sportu Rady Miasta Jastarnia na 2012 rok Natalia Sikora 2012-03-13 11:53:02 edycja dokumentu
Uchwała nr XVI/115/2012 Rady Miasta Jastarni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Miejskiej i Budżetu Rady Miasta Jastarnia na 2012 rok Natalia Sikora 2012-03-13 11:52:52 edycja dokumentu
Uchwała nr XVI/114/2012 Rady Miasta Jastarni w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/94/2011 Rady Miasta Jastarni z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarni Natalia Sikora 2012-03-13 11:52:44 edycja dokumentu
Uchwała nr XVI/113/2012 Rady Miasta Jastarni w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalne Natalia Sikora 2012-03-13 11:52:38 edycja dokumentu
Uchwała nr XVI/113/2012 Rady Miasta Jastarni w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalne Natalia Sikora 2012-03-13 11:52:30 edycja dokumentu
Uchwała nr XVI/112/2012 Rady Miasta Jastarni w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastarni za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym, organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Miasto Jastarnia Natalia Sikora 2012-03-13 11:52:21 edycja dokumentu
Uchwała nr XVI/111/2012 Rady Miasta Jastarni w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastarnia na lata 2012?2019 Natalia Sikora 2012-03-13 11:52:14 edycja dokumentu
Uchwała nr XVI/110/2012 Rady Miasta Jastarni w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jastarnia na rok 2012 Natalia Sikora 2012-03-13 11:52:06 edycja dokumentu
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jastarni w 2012 roku Natalia Sikora 2012-03-13 11:51:43 edycja dokumentu
Protokół z posiedzenia komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z dnia 17.02.2012 r. Natalia Sikora 2012-03-13 11:51:35 edycja dokumentu
Organizacje pozarządowe Natalia Sikora 2012-03-13 11:51:21 edycja dokumentu
Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia Natalia Sikora 2012-03-13 11:51:08 edycja dokumentu
Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym Natalia Sikora 2012-03-13 11:50:56 edycja dokumentu
Wniosek o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych Natalia Sikora 2012-03-13 11:50:48 edycja dokumentu
Regulamin przyznawania stypendiów Miasta Jastarnia Natalia Sikora 2012-03-13 11:50:31 edycja dokumentu
Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego Natalia Sikora 2012-03-13 11:50:20 edycja dokumentu
Wyprawka szkolna na rok szkolny 2011/2012 Natalia Sikora 2012-03-13 11:50:12 edycja dokumentu
Ogłoszenie dotyczące pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendnium szkolne Natalia Sikora 2012-03-13 11:50:05 edycja dokumentu
Postanowienie Burmistrza Miasta Jastarni o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) Natalia Sikora 2012-03-13 11:49:50 edycja dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie systemu prowadzącego zrzut i rozprowadzanie wód deszczowych z terenu skanalizowanego miejscowości Jurata Natalia Sikora 2012-03-13 11:49:41 edycja dokumentu
Decyzja Burmistrza Miasta Jastarni o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 216 w Jastarni Natalia Sikora 2012-03-13 11:49:31 edycja dokumentu
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych, Trakt Św. Wojciecha 43/45, 80-044 Gdańsk Natalia Sikora 2012-03-13 11:49:17 edycja dokumentu
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Usługi Transportowe Robert Lewicki, Trzy Gracki 8, 84-107 Starzyno Natalia Sikora 2012-03-13 11:49:05 edycja dokumentu
Wniosek Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej, 43-100 Tychy, ul. Edukacji 37 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie Ośrodka Wypoczynkowego POSEJDON Natalia Sikora 2012-03-13 11:48:56 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wpływu inwestycji na środowisko prowadzonego na wniosek Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej, 43-100 Tychy, ul. Edukacji 37 dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie Ośrodka Wypoczynkowego POSEJDON Natalia Sikora 2012-03-13 11:48:46 edycja dokumentu
Postanowienie o ustalanie zakresu konieczności i zakresu OOŚ w toku postępowania o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wpływu inwestycji na środowisko prowadzonego na wniosek Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej, 43-100 Tychy, ul. Edukacji 37 dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie Ośrodka Wypoczynkowego POSEJDON Natalia Sikora 2012-03-13 11:48:37 edycja dokumentu
Ogłoszenie o dofinansowaniu prac związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest Natalia Sikora 2012-03-13 11:47:21 edycja dokumentu
Protokół nr XVI/2012 z obrad XVI zwyczajnej sesji Rady Miasta Jastarni, która odbyła się w dniu 23 stycznia 2012 r. o godz. 12.00 w Sali posiedzeń Rady Miasta, Ratusza Miejskiego w Jastarni Natalia Sikora 2012-03-13 11:46:08 edycja dokumentu
Harmonogram dyżurów Natalia Sikora 2012-03-13 11:45:44 edycja dokumentu
Plan pracy Rady Miejskiej Jastarni na 2017 rok Natalia Sikora 2012-03-13 11:45:22 edycja dokumentu
Ogłoszenie o XVII zwyczajnej sesji Rady Miasta Jastarni Natalia Sikora 2012-03-13 11:44:54 edycja dokumentu
Komisja Ochrony Środowiska, Rybołówstwa i Bezpieczeństwa Publicznego Natalia Sikora 2012-03-13 11:44:39 edycja dokumentu