Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Jastarnia
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacje dla mieszkańców

BURMISTRZ JASTARNI INFORMUJE:

Ze względu na wyjazd służbowy i urlop przyjmowanie interesantów przez Burmistrza jest możliwe

od 5 października br.


Uprzejmie informujemy,

że w dniach 08.09-22.09.2023

Urząd Stanu Cywilnego w Jastarni

będzie czynny w godzinach od 07.45-13.45
 

INFORMACJA nt. WODOMIERZY I PODLICZNIKÓW OGRODOWYCH

 

 


 

OGŁOSZENIE

DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 11 USTAWY O OBOWIĄZKACH PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA NIEKTÓRYMI ODPADAMI ORAZ OPŁACIE PRODUKTOWEJ ORAZ NIEKTÓRYCH USTAW


 

BURMISTRZ JASTARNI PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJĘ O PRZYSTĄPIENIU
GMINY JASTARNIA DO SPRZEDAŻY KOŃCOWEJ PALIWA STAŁEGO.

OSOBY ZAINTERESOWANE ZAKUPEM WĘGLA W PREFERENCYJNEJ CENIE 1.650,00 ZŁ/T PROSIMY O SKŁADANIE WNIOSKÓW O ZAKUP W OKRESIE
od 10-05-2023 r.  do 30-06-2023 r.

GMINA DYSPONUJE OBECNIE WĘGLEM FRAKCJI „ORZECH” W ILOŚCI 17 TON.
CENA ZA TONĘ SUROWCA WYNOSI 1650,00 ZŁ BRUTTO. PŁATNOŚCI ZA WĘGIEL NALEŻY DOKONAĆ PRZELEWEM LUB W KASIE URZĘDU MIEJSKIEGO W JASTARNI.

                                          BURMISTRZ JASTARNI

                                             Tyberiusz Narkowicz

DOKUMENTY DO POBRANIA 

 
 
Urząd Miejski w Jastarni informuje, iż rozpoczęła się dystrybucja węgla na terenie Gminy Jastarnia.
Opłatę za węgiel w wysokości 1650 zł za tonę należy dokonać na poniższy rachunek Urzędu Gminy Jastarnia:
68 1240 2920 1111 0000 4499 0332 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Jastarni w godz. 7:30-12:30.
Opłata nie obejmuje kosztu dostawy ze składu opałowego do kupującego.
WAŻNE! W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko osoby, która złożyła wniosek o zakup węgla oraz jej dokładny adres.
Po dokonaniu płatności zostanie wystawiona i przesłana do Państwa faktura.
W sprawie odbioru węgla będzie się z Państwem kontaktował telefonicznie PW JASTER,
znajdujący się przy ul. Mickiewicza 125 w Jastarni, w celu ustalenia sposobu i terminu dostawy.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. (58) 675-19-15.


 

 

 

Zakup preferencyjny węgla przez gospodarstwa domowe.

 

Burmistrz Jastarni informuje, ze Gmina Jastarnia przystępuje do organizacji dystrybucji węgla dla mieszkańców gminy na warunkach określonych w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych ( Dz. U. z roku 2022, poz. 2236 ).

Pochodzący z importu węgiel będzie dystrybuowany za pośrednictwem składu opałowego w Jastarni przy ul. Adama Mickiewicza 125 (PW JASTER). Z informacji, które posiadamy na dzień dzisiejszy, dostępny będzie węgiel kamienny niepakowany (luzem) o frakcji:  „groszek” (uziarnienie 8-25 mm) oraz „orzech” (25-80 mm). Ostateczna cena paliwa ustalona zostanie po obliczeniu ponoszonych przez gminę kosztów ale nie przekroczy ustalonej w ustawie ceny brutto 2.000,00 zł / tonę.

Uprawnienie do preferencyjnego zakupu węgla przysługuje gospodarstwu domowemu, które uprawnione jest do uzyskania dodatku węglowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, w łącznej ilości do 3,0 t, z podziałem na dwie transze: 1,5 t w terminie do 31.12.2022r. oraz 1,5 t w terminie po 01.01.2023 r.

Warunkiem uzyskania dostępu do preferencyjnego zakupu węgla jest złożenie Burmistrzowi Jastarni wniosku o zakup zgodnie z załączonym poniżej wzorem. Wnioski można składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Jastarni, ul. Portowa 24, pok. 101 lub za pomocą środków korespondencji elektronicznej.                                                                                                                     

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH


 

 

                                                                                             

 

INFORMACJA

 

Adres lokalizacji punktu wydawania preparatu ze stabilnym jodem na obszarze Gminy Jastarnia

Punkt nr 1 : Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Jastarni, ul. Stelmaszczyka 4 dla miejscowości Jastarnia i Jurata

Punkt nr 2: Punkt Informacji Turystycznej w Kuźnicy, ul Hallera 1 dla miejscowości Kuźnica

Dane kontaktowe : 58 675 19 99/24

Link do ulotki informacyjnej


 

Obsługa interesantów w sprawie

DODATKU WĘGLOWEGO I DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH (PELET, OLEJ, DREWNO, LPG)

WTOREK I CZWARTEK W GODZINACH 7:30 - 14:30

Wnioski o wypłatę dodatku można składać do 30.11.2022 r. w BOI pokój 101 w godzinach 7:30 - 15:30, przesłać listownie lub z użyciem podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego.


 

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

 

 

Ankieta dla mieszkańców

Celem ankiety jest uzyskanie informacji od mieszkańców na temat min. atutów i słabości obszaru, świadomości mieszkańców w zakresie potencjału społeczno-gospodarczego obszaru oraz identyfikacja potencjalnych kierunków wsparcia w ramach nowej strategii. Ankieta skierowana jest do mieszkańców obszaru PLGR (administracyjnie obszar Powiatu Puckiego). Czas jej wypełnienia nie powinien przekroczyć 10 minut. Prosimy o wypełnienie ankiety do 15 września 2022 roku. Państwa opinie są anonimowe.

 

Kontrole kompostowników


 

Informacja w sprawie dodatku osłonowego

Aby zrekompensować wzrost kosztów energii elektrycznej, cen gazu
 i żywności, w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, wprowadzono dodatek osłonowy.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w dwóch równych ratach,
tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły
to zrobić, jednak nie później niż do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

    Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu,
 że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,

    Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód
 nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

    Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu,
że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

    Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*Kwota dofinansowania uzależniona będzie od źródła ogrzewania.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet
 po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

W Gminie Jastarnia Burmistrz powierzył realizację dodatków osłonowych Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Informacji można uzyskać pod tel. 58 675-19-50, 58 675-19-23. Komunikaty w sprawie będą zamieszczane na stronie www.mopsjastarnia.naszops.pl.

 

 


 

Od 1 lipca 2021 roku wniosek o świadczenie Dobry Start 300+ dla ucznia możesz złożyć TYLKO elektronicznie:

- na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS;

- przez bankowość elektroniczną;

- na portalu empatia.mpips.gov.pl


Ankieta badawcza PRZESTRZEŃ W POLSKICH PORTACH MORSKICH - PORT JASTARNIA


 

                               Uwaga seniorzy 70 +

 

Jeśli jesteś seniorem 70 + i potrzebujesz, aby ktoś zrobił Ci zakupy, wyprowadził psa lub zakupił leki, zgłoś się po pomoc.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uruchomiło Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów, a działania prowadzone są w ramach programu WSPIERAJ SENIORA.

Osoby w wieku 70 + (w wyjątkowych sytuacjach osoby młodsze), które w trakcie trwania epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie zabezpieczyć sobie artykułów pierwszej potrzeby, mogą zadzwonić pod nr 22 505 11 11.

Szczegóły programu zamieszczone są na stronie: https://wspierajseniora.pl/

 Formularz dla wolontariusza https://cas.mrpips.gov.pl/wolontariusz/formularz

Do współpracy zapraszamy także wolontariuszy, którzy zechcą pomóc seniorom z naszej gminy.


 

BURMISTRZ JASTARNI INFORMUJE:

przyjmowanie interesantów przez Burmistrza w czwartek

od godz. 1500 do godz. 1700.


 

Miejska Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje:

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” prowadzi bezpłatny, całodobowy telefon dla osób doznających przemocy domowej i dla świadków przemocy pod numerem 800-12-00-02. Działa także poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info Ponadto, w poniedziałki w godz. 13:00-15:00 można skonsultować się z psychologiem korzystając z komunikatora Skype (pogotowie.niebieska.linia). Z pomocy z wykorzystaniem Skype mogą korzystać także osoby posługujące się językiem migowym.

Terapia stacjonarna lub telefoniczna p. Mariusz Sadowski 509-514-582

Grupa Wsparcia A.A. "Kotwica" prowadzi spotkania w środy o godz. 17.30 w salce katechetycznej.

 

Urząd Miejski w Jastarni informuje:

Nie ma obowiązku rejestrowania działalności w innej ewidencji niż CEIDG.

Wpisy i zmiany w CEIDG są bezpłatne!

  

Transmisja z Sesji Rady Miejskiej Jastarni


Uwaga, na stronie dostępne są nowe regulaminy i wnioski o przyznanie stypendiów, nagród i wyróżnień:

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW I NAGRÓD GMINY JASTARNIA

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW, NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ GMINY JASTARNIA ZA OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE

WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIÓW, NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ


UPRZEJMIE INFORMUJEMY
że na stronie http://www.pogodynka.pl/ można zapoznać się z aktualnymi Komunikatami Pogodowymi


 


Przyjmowanie interesantów w sprawach dotyczących gospodarki odpadami (pok. 305)

pon.-czw. 06:30-14:00

pt. 06:30 - 12:30


Obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości nieobjętych gminnym systemem gospodarowania odpadami


KONTROLE KOMPOSTOWNIKÓW


Odpady medyczne wytworzone w gospodarstwach domowych


GRUZ I BUDOWLANE MATERIAŁY IZOLACYJNE


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Klaudia Budzisz 12-02-2019 12:24:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Klaudia Budzisz 12-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Aleksandra Arendt 18-09-2023 14:19:58