Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Jastarnia
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ochrona środowiska

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Wyjaśnienie Burmistrza Jastarni dot. przyczyny powstawania odorów w Zatoce Puckiej 2021-09-09 11:22:23
dokument Zgłoszenie nielegalnych składowisk odpadów 2021-07-07 10:20:41
dokument Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego o udziale społeczeństwa w opracowaniu "uchwały antysmogowej dla miast" 2020-07-14 12:54:44
dokument Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego o udziale społeczeństwa w opracowaniu "uchwały antysmogowej poza miastami" 2020-07-14 12:49:16
katalog Czyste powietrze 2017-03-20 13:35:30
katalog Publicznie dostępny wykaz danych o ochronie środowiska 2018-02-16 13:38:25
katalog ABC o Azbeście 2015-11-12 13:52:48
dokument Czujnik jakości powietrza 2018-04-16 14:11:59
dokument Kompetencje Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w zakresie ochrony przed hałasem 2018-07-13 10:36:52
dokument Usuwanie drzew - nowe zasady od 01.01.2017 r. 2017-02-24 09:16:10
katalog Dofinansowanie prac związanych z usunięciem eternitu i innych wyrobów zawierających azbest - edycja 2018 2018-05-15 11:22:04
dokument Dofinansowanie prac związanych z usunięciem eternitu i innych wyrobów zawierających azbest - edycja 2016 2016-03-14 14:30:16
katalog Obwieszczenia Burmistrza Miasta 2012-03-05 11:08:54
katalog Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Jastarni 2014-08-18 12:25:46
katalog rejestr wyrobów zawierających azbest 2013-12-13 13:59:06
katalog Program Ochrony Środowiska Gminy Miasta Jastarni na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2021-2025 2017-04-28 14:39:37
dokument Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest 2015-05-12 09:19:02
dokument Dofinansowanie prac związanych z usunięciem eternitu i innych wyrobów zawierających azbest - edycja 2015 - dokument stracił ważność 2015-03-11 09:12:15
dokument Informacja dla właścicieli lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa o pracach związanych z wielkoobszarową inwentaryzacją stanu lasu 2015-07-08 11:03:15
dokument Konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego w zakresie rozwoju przestrzennego i gospodarowania gruntami dla obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 z perspektywą 2050 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego w zakresie rozwoju przestrzennego i gospodarowania gruntami dla obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 z perspektywą 2050, opracowanych w ramach projektu pn. ?NORDA ? Północny Biegun Wzrostu?, dofinansowanego z funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego - dokument stracił ważność 2015-10-29 08:57:34
dokument Konsultacje społeczne projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 z perspektywą 2050 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 z perspektywą 2050, opracowanych w ramach projektu pn. ?NORDA ? Północny Biegun Wzrostu?, dofinansowanego z funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego - dokument stracił ważność 2015-10-29 09:09:11
dokument Zawiadomienie "Budowa morskiej farmy wiatrowej Bałtyk Środkowy III" - dokument stracił ważność 2016-07-18 14:46:43
dokument Konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego w zakresie rozwoju gospodarczego dla obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 z perspektywą 2050 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego w zakresie rozwoju gospodarczego dla obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 z perspektywą 2050, opracowanych w ramach projektu pn. ?NORDA ? Północny Biegun Wzrostu?, dofinansowanego z funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego - dokument stracił ważność 2015-10-29 08:37:40
dokument Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Programu Ochrony Środowiska Gminy Miasta Jastarni na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2020-2025 - dokument stracił ważność 2016-08-31 14:10:20
dokument Obwieszczenie RDOŚ w Gdańsku - spotkanie dot. gazociągu Nord Stream 2 2017-05-30 08:09:57
dokument "Monitoring gatunków i siedliskprzyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016-2018" na gruntach leśnych, nieleśnych i wodach wszystkich form własności na terenie całego kraju 2016-10-07 09:52:45
dokument Nabór wniosków - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2019) 2019-07-02 13:32:22
dokument Ponowne konsultacje społeczne projektu Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM 10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu - dokument stracił ważność 2020-06-26 12:51:01
dokument Konsultacje społeczne Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej 2020-02-27 11:03:42
dokument Konsultacje społeczne Sejmiku Województwa Pomorskiego dotyczące tzw. "uchwały antysmogowej dla województwa pomorskiego" 2019-10-25 09:48:15