Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Jastarnia
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ochrona środowiska

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zawiadomienie RDOŚ w Gdańsku dla stron postępowania poprzez publiczne obwieszczenie (art. 49 Kpa) o wydaniu postanowienia RDOŚ-Gd-WOO.420.56.2021.JP.40 o wydłużeniu terminu zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Poprawa przepustowości na linii nr 213 Reda-Hel. 2024-05-23 12:59:01
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku znak RDOŚ-Gd-WOO.420.2.2024.MC.10 z dnia 12.04.2024 r. w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowa przystani jachtowej w Kuźnicy? wydane zostało postanowienie RDOŚ-Gd-WOO.420.2.2024.MC.9 odwieszające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Ponadto informuje się, że przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach nr: 71/23, 71/24, 217/43, 285/1, 285/2, 286, obręb Kuźnica, gmina Jastarnia. 2024-04-18 14:39:29
dokument Program ochrony środowiska dla Gminy Jastarnia na lata 2021-2025 2022-03-02 10:04:17
katalog Publicznie dostępny wykaz danych o ochronie środowiska 2018-02-16 13:38:25
dokument Usuwanie drzew - nowe zasady od 01.01.2017 r. 2017-02-24 09:16:10
katalog Obwieszczenia Burmistrza Miasta 2012-03-05 11:08:54
dokument Wykaz firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na odbiorze i transporcie nieczystości ciekłych na terenie Gminy Jastarnia 2024-04-11 10:16:19
dokument Planowane pomiary pól elektromagnetycznych realizowane przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS! 2024-03-11 15:26:53
katalog ABC o Azbeście 2015-11-12 13:52:48
katalog Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Jastarni 2014-08-18 12:25:46
katalog rejestr wyrobów zawierających azbest 2013-12-13 13:59:06
dokument Zgłoszenie nielegalnych składowisk odpadów 2021-07-07 10:20:41
dokument Czujnik jakości powietrza 2018-04-16 14:11:59
dokument Wyjaśnienie Burmistrza Jastarni dot. przyczyny powstawania odorów w Zatoce Puckiej 2021-09-09 11:22:23
dokument Kompetencje Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w zakresie ochrony przed hałasem 2018-07-13 10:36:52
dokument Zawiadomienie RDOŚ w Gdańsku dla stron postępowania o ponownym wystąpieniu do instytucji o opinię/uzgodnienie co do konieczności przeprowadzenia OOŚ wraz z określeniem zakresu ewentualnego raportu dla przedsięwzięcia pn: "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe m. Kuźnica, gm. Jastarnia" - dokument stracił ważność 2022-12-29 08:23:39
dokument Zawiadomienie RDOŚ w Gdańsku dla stron postępowania poprzez publiczne obwieszczenie (art. 49 Kpa) o wydaniu postanowienia RDOŚ-Gd-WOO.420.56.2021.JP.21 o wydłużeniu terminu zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Poprawa przepustowości na linii nr 213 Reda-Hel. 2022-12-05 14:36:27
dokument Zawiadomienie stron postępowania o niedotrzymaniu ustawowego terminu na załatwienie sprawy i wyznaczenie nowego terminu zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji wodnoprawnej dla działek 87/5 k.m. 4 2022-10-28 13:11:16
dokument Zawiadomienie RDOŚ w Gdańsku dla stron postępowania poprzez publiczne obwieszczenie o wydaniu postanowienia RDOŚ-Gd-WOO.420.56.2021.JP.15 o wznowieniu postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Poprawa przepustowości na linii ne 213 Reda-Hel. - dokument stracił ważność 2022-10-14 14:55:08
dokument Obwieszczenie RDOŚ w Gdańsku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzania postępowania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa morskiej farmy wiatrowej Bałtyk Środkowy III" - zmiana decyzji - dokument stracił ważność 2022-08-12 13:45:55
dokument Zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i przesłaniu dokumentacji do uzgodnień dla przedsięwzięcia pn: "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe m. Kuźnica, gm. Jastarnia" - dokument stracił ważność 2022-07-14 14:57:33
dokument Zawiadomienie GDOŚ w sprawie decyzji DOOŚ-WDŚZOO.420.59.2021.SP.10 uchylającej decyzję RDOŚ w Gdańsku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Morska Farma Wiatrowa Baltic Power w całości i określającej środowiskowe uwarunkowania dla powyższego przedsięwzięcia - dokument stracił ważność 2022-07-04 14:54:46
katalog Obwieszczenie Burmistrza Jastarni o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Programu ochrony środowiska Gminy Jastarnia na lata 2021-2025 2021-12-23 14:40:07
dokument Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego o udziale społeczeństwa w opracowaniu "uchwały antysmogowej dla miast" 2020-07-14 12:54:44
dokument Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego o udziale społeczeństwa w opracowaniu "uchwały antysmogowej poza miastami" 2020-07-14 12:49:16
katalog Dofinansowanie prac związanych z usunięciem eternitu i innych wyrobów zawierających azbest - edycja 2018 2018-05-15 11:22:04
dokument Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest 2015-05-12 09:19:02
dokument Informacja dla właścicieli lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa o pracach związanych z wielkoobszarową inwentaryzacją stanu lasu 2015-07-08 11:03:15
dokument Zawiadomienie RDOŚ w Gdańsku dla stron postępowania o niemożności rozpatrzenia sprawy w terminie i wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Poprawa przepustowości linii nr 213 Reda-Hel" 2024-03-05 12:33:34
dokument Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. "Budowa przystani jachtowej w Kuźnicy" RDOŚ-Gd-WOO.420.2.2024.MC.2 2024-02-05 14:57:46
dokument Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. "Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni - etap II" RDOŚ-Gd-WOO.420.1.2024.MC.2 2024-02-05 14:55:49
dokument Zawiadomienie RDOŚ w Gdańsku dla stron postępowania poprzez publiczne obwieszczenie o zawieszeniu postępowania do momentu złożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn: Budowa obiektów zabezpieczenia miejscowości Jastarnia przed powodzią od strony Zatoki Puckiej - dokument stracił ważność 2023-12-29 10:41:56
dokument Zawiadomienie RDOŚ w Gdańsku dla stron postępowania poprzez publiczne obwieszczenie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: Budowa obiektów zabezpieczenia miejscowości Jastarnia przed powodzią od strony Zatoki Puckiej - dokument stracił ważność 2023-10-20 14:32:28
dokument Obwieszczenie RDOŚ w Gdańsku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Morska Farma Wiatrowa Baltica" - dokument stracił ważność 2023-08-24 13:34:28
dokument Zawiadomienie RDOŚ w Gdańsku dla stron postępowania poprzez publiczne obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Poprawa przepustowości na linii nr 213 Reda-Hel. - dokument stracił ważność 2023-08-23 15:01:13
dokument Zawiadomienie RDOŚ w Gdańsku o wszczęciu postępowania administracyjnego dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa obiektów zabezpieczenia powodziowego miejscowości Jastarnia przed powodzią od strony Zatoki Puckiej" na wniosek Urzędu Morskiego w Gdyni - dokument stracił ważność 2023-07-05 14:00:53
dokument Obwieszczenie RDOŚ w Gdańsku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu dla przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Morska Farma Wiatrowa Baltica" w związku ze zmianą decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 24.01.2020 r. - dokument stracił ważność 2023-06-16 14:18:00
dokument Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu w formie dokumentu elektronicznego 2023-02-15 10:33:07
dokument Konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego w zakresie rozwoju przestrzennego i gospodarowania gruntami dla obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 z perspektywą 2050 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego w zakresie rozwoju przestrzennego i gospodarowania gruntami dla obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 z perspektywą 2050, opracowanych w ramach projektu pn. ?NORDA ? Północny Biegun Wzrostu?, dofinansowanego z funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego - dokument stracił ważność 2015-10-29 08:57:34
dokument Konsultacje społeczne projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 z perspektywą 2050 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 z perspektywą 2050, opracowanych w ramach projektu pn. ?NORDA ? Północny Biegun Wzrostu?, dofinansowanego z funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego - dokument stracił ważność 2015-10-29 09:09:11
dokument Zawiadomienie "Budowa morskiej farmy wiatrowej Bałtyk Środkowy III" - dokument stracił ważność 2016-07-18 14:46:43
dokument Konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego w zakresie rozwoju gospodarczego dla obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 z perspektywą 2050 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego w zakresie rozwoju gospodarczego dla obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 z perspektywą 2050, opracowanych w ramach projektu pn. ?NORDA ? Północny Biegun Wzrostu?, dofinansowanego z funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego - dokument stracił ważność 2015-10-29 08:37:40
dokument Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Programu Ochrony Środowiska Gminy Miasta Jastarni na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2020-2025 - dokument stracił ważność 2016-08-31 14:10:20
dokument Obwieszczenie RDOŚ w Gdańsku - spotkanie dot. gazociągu Nord Stream 2 2017-05-30 08:09:57
dokument "Monitoring gatunków i siedliskprzyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016-2018" na gruntach leśnych, nieleśnych i wodach wszystkich form własności na terenie całego kraju 2016-10-07 09:52:45
dokument Nabór wniosków - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2019) 2019-07-02 13:32:22
dokument Ponowne konsultacje społeczne projektu Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM 10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu - dokument stracił ważność 2020-06-26 12:51:01
dokument Konsultacje społeczne Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej 2020-02-27 11:03:42
dokument Konsultacje społeczne Sejmiku Województwa Pomorskiego dotyczące tzw. "uchwały antysmogowej dla województwa pomorskiego" 2019-10-25 09:48:15