Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Jastarnia
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych Beata Turzynska 2021-12-03 12:06:01 usunięcie dokumentu
Miejsce zagospodarowania odebranych z nieruchomości położonych na terenie gminy odpadów komunalnych Beata Turzynska 2021-12-03 12:03:46 edycja dokumentu
Miejsce zagospodarowania zebranych w PSZOK odpadów komunalnych Beata Turzynska 2021-12-03 11:53:57 usunięcie dokumentu
Miejsce zagospodarowania odebranych z nieruchomości położonych na terenie gminy odpadów komunalnych Beata Turzynska 2021-12-03 11:53:50 edycja dokumentu
Gospodarka nieruchomościami - ogłoszenia Monika Szewczyk 2021-12-03 09:26:39 usunięcie dokumentu
Gospodarka nieruchomościami - ogłoszenia Monika Szewczyk 2021-12-03 09:25:02 dodanie dokumentu
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 226/2021 BURMISTRZA JASTARNI z dnia 29.11.2021 r. w sprawie: sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w ramach zamiany gruntów Monika Szewczyk 2021-12-03 09:15:06 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę Wioletta Orzechowska 2021-12-03 09:05:58 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXVI/386/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Ewa Świątczak 2021-11-30 13:21:05 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXVI/385/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki Ewa Świątczak 2021-11-30 13:20:35 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXVI/384/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXV/265/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21.12.2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2021 rok Ewa Świątczak 2021-11-30 13:20:02 dodanie dokumentu
RR.271.16.2021 Utrzymanie czystości terenu administracyjnego Gminy Jastarnia w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Agnieszka Konkel 2021-11-26 10:44:15 edycja dokumentu
RR.271.16.2021 Utrzymanie czystości terenu administracyjnego Gminy Jastarnia w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Agnieszka Konkel 2021-11-26 10:03:35 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXV/383/2021 Rada Miejskiej Jastarni z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntów gminnych w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, położonych w Jastarni Ewa Świątczak 2021-11-26 08:33:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/382/2021 Rada Miejskiej Jastarni z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntów gminnych w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, położonych w Jastarni Ewa Świątczak 2021-11-26 08:32:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/381/2021 Rada Miejskiej Jastarni z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu gminnego w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Jastarni Ewa Świątczak 2021-11-26 08:32:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/380/2021 Rada Miejskiej Jastarni z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia Ewa Świątczak 2021-11-26 08:31:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/379/2021 Rada Miejskiej Jastarni z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia Ewa Świątczak 2021-11-26 08:31:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/378/2021 Rada Miejskiej Jastarni z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia Ewa Świątczak 2021-11-26 08:30:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/377/2021 Rada Miejskiej Jastarni z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia Ewa Świątczak 2021-11-26 08:30:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/376/2021 Rada Miejskiej Jastarni z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie zaległości z tytułu opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności Ewa Świątczak 2021-11-26 08:29:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/375/2021 Rada Miejskiej Jastarni z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/26/2015 Rady Miasta Jastarnia z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet radnym oraz zwrotów kosztów związanych z podróżą służbową Ewa Świątczak 2021-11-26 08:29:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/374/2021 Rada Miejskiej Jastarni z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Jastarni Ewa Świątczak 2021-11-26 08:29:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/373/2021 Rada Miejskiej Jastarni z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jastarnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok. Ewa Świątczak 2021-11-26 08:28:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/372/2021 Rada Miejskiej Jastarni z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 rok. Ewa Świątczak 2021-11-26 08:28:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/371/2021 Rada Miejskiej Jastarni z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/246/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 rok. Ewa Świątczak 2021-11-26 08:27:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/370/2021 Rada Miejskiej Jastarni z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne Ewa Świątczak 2021-11-26 08:26:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/369/2021 Rada Miejskiej Jastarni z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia Ewa Świątczak 2021-11-26 08:26:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/368/2021 Rada Miejskiej Jastarni z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXV/265/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21.12.2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2021 rok Ewa Świątczak 2021-11-26 08:25:56 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ NR XXXIV/2021 z obrad XXXIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Jastarni, która odbyła się w dniu 28 października 2021 r. o godz. 10.00 w sali obrad w Jastarni Ewa Świątczak 2021-11-26 08:24:15 dodanie dokumentu
Informacje dla mieszkańców Waldemar Antkowski 2021-11-25 15:08:02 edycja dokumentu
Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.420.24.2020.MŚB.27 z dn. 19.11.2021 r. dla przedsięwzięcia pn. Budowa pomostu brzegowego w Porcie Jastarnia Ewa Świątczak 2021-11-24 11:31:59 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.420.23.2020.MŚB.28 z dn. 19.11.2021 r. dla przedsięwzięcia pn. Budowa pomostu pływającego na przedłużeniu mola spacerowego Kuźnica Ewa Świątczak 2021-11-24 11:28:59 dodanie dokumentu
RR.271.17.2021 Dostawa pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Jastarnia w ramach Programu Wyrównania Różnic Między Regionami III ze środków PFRON, obszar D likwidacja barier transportowych. Agnieszka Konkel 2021-11-24 10:24:01 edycja dokumentu
RR.271.17.2021 Dostawa pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Jastarnia w ramach Programu Wyrównania Różnic Między Regionami III ze środków PFRON, obszar D likwidacja barier transportowych. Agnieszka Konkel 2021-11-22 12:08:13 edycja dokumentu
RR.271.17.2021 Dostawa pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Jastarnia w ramach Programu Wyrównania Różnic Między Regionami III ze środków PFRON, obszar D likwidacja barier transportowych. Agnieszka Konkel 2021-11-22 08:54:46 edycja dokumentu
RR.271.14.2020 Odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych z terenu Gminy Jastarnia Agnieszka Konkel 2021-11-19 12:20:58 edycja dokumentu
RR.271.17.2021 Dostawa pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Jastarnia w ramach Programu Wyrównania Różnic Między Regionami III ze środków PFRON, obszar D likwidacja barier transportowych. Agnieszka Konkel 2021-11-17 07:45:21 edycja dokumentu
RR.271.17.2021 Dostawa pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Jastarnia w ramach Programu Wyrównania Różnic Między Regionami III ze środków PFRON, obszar D likwidacja barier transportowych. Agnieszka Konkel 2021-11-16 15:31:38 edycja dokumentu
RR.271.17.2021 Dostawa pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Jastarnia w ramach Programu Wyrównania Różnic Między Regionami III ze środków PFRON, obszar D likwidacja barier transportowych. Agnieszka Konkel 2021-11-16 15:31:28 edycja dokumentu