Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Jastarnia
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Bilans jednostki budżetowej Aleksandra Arendt 2022-05-05 14:39:14 dodanie dokumentu
Zestawienie zmian Aleksandra Arendt 2022-05-05 14:38:46 dodanie dokumentu
Rachunek zysków i strat Aleksandra Arendt 2022-05-05 14:38:03 dodanie dokumentu
Informacja dodatkowa Aleksandra Arendt 2022-05-05 14:37:38 dodanie dokumentu
Bilans skonsolidowany Aleksandra Arendt 2022-05-05 14:27:53 dodanie dokumentu
Bilans z wykonania budżetu Aleksandra Arendt 2022-05-05 14:27:31 dodanie dokumentu
Bilans Aleksandra Arendt 2022-05-05 14:27:04 dodanie dokumentu
Rachunek zysków i strat jednostki Aleksandra Arendt 2022-05-05 14:26:26 dodanie dokumentu
Zestawienie zmian w funduszu jednostki Aleksandra Arendt 2022-05-05 14:25:59 dodanie dokumentu
Informacja dodatkowa Aleksandra Arendt 2022-05-05 14:25:08 dodanie dokumentu
Bilans 2021 (zakładka menu) Aleksandra Arendt 2022-05-05 13:54:17 dodanie pozycji menu
Informacje dla mieszkańców Aleksandra Arendt 2022-05-04 11:46:50 edycja dokumentu
Budżet - 2022 rok Aleksandra Arendt 2022-05-04 08:46:54 edycja dokumentu
Wieloletnia prognoza finansowa 2018 - 2024 Aleksandra Arendt 2022-05-04 08:44:52 edycja dokumentu
Budżet - 2022 rok Aleksandra Arendt 2022-05-04 08:44:19 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Aleksandra Arendt 2022-05-04 08:25:31 edycja dokumentu
Informacje dla mieszkańców Aleksandra Arendt 2022-04-29 15:26:02 edycja dokumentu
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Wioletta Orzechowska 2022-04-29 14:56:19 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLIV/458/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Jastarni Ewa Świątczak 2022-04-29 14:37:24 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLIV/457/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu gminnego w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej w Jastarni Ewa Świątczak 2022-04-29 14:36:57 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLIV/456/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości Ewa Świątczak 2022-04-29 14:36:28 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLIV/455/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości Ewa Świątczak 2022-04-29 14:35:58 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLIV/454/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia z zasobu nieruchomości gminnych działek niezabudowanych w zamian za odszkodowanie za nieruchomość przejęta na rzecz Gminy Jastarnia od osoby fizycznej pod Budowę ulicy Sportowej w Jastarni Ewa Świątczak 2022-04-29 14:35:33 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLIV/453/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Kuźnica Ewa Świątczak 2022-04-29 14:35:02 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLIV/452/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata Ewa Świątczak 2022-04-29 14:34:32 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLIV/451/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia Ewa Świątczak 2022-04-29 14:34:01 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLIV/450/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia Ewa Świątczak 2022-04-29 14:33:34 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLIV/449/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXII/189/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/147/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę Miasta Jastarnia do realizacji projektu ?Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej?. Ewa Świątczak 2022-04-29 14:32:59 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLIV/448/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu pomieszczeń magazynowych na sprzęt rybacki w budynku stanowiącym własność Gminy Jastarnia położonym w Kuźnicy przy ul. Hallera 23 na działce nr 217/43 obręb Kuźnica Ewa Świątczak 2022-04-29 14:32:31 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLIV/447/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Jurata w gminie Jastarnia - dla fragmentu dz. nr 525 Ewa Świątczak 2022-04-29 14:32:05 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLIV/446 /2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jastarni dla miejscowości Jurata Ewa Świątczak 2022-04-29 14:31:39 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLIV/445/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXXIV/260/2013 Rady Miasta Jastarni z dnia 11 maja 2013 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Jastarnia, wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania. Ewa Świątczak 2022-04-29 14:31:11 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLIV/444/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do granic administracyjnych Gminy Jastarnia w okresie sezonu kąpielowego 2022 r. Ewa Świątczak 2022-04-29 14:30:42 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLIV/443/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla Członków Ochotniczej Straży Pożarnej Ewa Świątczak 2022-04-29 14:30:13 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLIV/442/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia Ewa Świątczak 2022-04-29 14:29:31 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLIV/441/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXVIII/393/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2022 rok Ewa Świątczak 2022-04-29 14:29:05 dodanie dokumentu
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jastarnia Beata Turzynska 2022-04-29 13:50:30 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 98/2022 BURMISTRZA JASTARNI z dnia 26.04.2022 r. w sprawie ustanowienia dla pracowników Urzędu Miejskiego w Jastarni dni wolnych od pracy i ustalenia terminu ich odpracowania. Aleksandra Arendt 2022-04-29 11:22:09 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ NR XXIV/2020 z obrad XXIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Jastarni, która odbyła się w dniu 26 listopada 2020 r. o godz. 12.00 w sali obrad w Urzędzie Miejskim w Jastarni Ewa Świątczak 2022-04-28 14:15:13 edycja dokumentu
PROTOKÓŁ NR XXXIV/2021 z obrad XXXIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Jastarni, która odbyła się w dniu 28 października 2021 r. o godz. 10.00 w sali obrad w Urzędzie Miejskim w Jastarni Ewa Świątczak 2022-04-28 14:14:45 edycja dokumentu