Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Jastarnia
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 13/2024 Burmistrza Jastarni z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2024 Małgorzata Stromska 2024-04-25 11:13:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 12/2024 Burmistrza Jastarni z dnia 18.01.2024 r. w sprawie ustalenia kwoty dotacji dla przedszkoli niepublicznych Małgorzata Stromska 2024-04-25 10:53:50 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE Nr 358/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU I z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Jastarni Małgorzata Stromska 2024-04-25 10:49:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 11/2024 Burmistrza Jastarni z dnia 15 stycznia 2024 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udziale zamówienia publicznego pn. Modernizacja nawierzchni drogowej ul. Rybackiej w Jastarni Małgorzata Stromska 2024-04-25 10:26:44 dodanie dokumentu
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Monika Szewczyk 2024-04-25 09:13:41 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia Monika Szewczyk 2024-04-25 09:05:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 10/2024 Burmistrza Jastarni z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia planów finansowych dla wydzielonych rachunków środków z Funduszu Pomocy na 2024 r. Małgorzata Stromska 2024-04-25 08:54:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 9/2024 Burmistrza Jastarni z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Małgorzata Stromska 2024-04-25 08:46:18 dodanie dokumentu
zarządzenie Nr 8/2024 Burmistrza Jastarni z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok Małgorzata Stromska 2024-04-24 15:18:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 7/2024 Burmistrza Jastarni z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z kaplicy przycmentarnej w Jastarni stanowiącej mienie Gminy Jastarnia Małgorzata Stromska 2024-04-24 15:13:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 6/2024 Burmistrza Jastarni z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działki niezabudowanej przeznaczonej z zasobu nieruchomości gminnych w zamian za odszkodowanie za nieruchomości przejęte na rzecz Gminy Jastarnia przeznaczone pod "Budowę ulicy Sportowej w Jastarni" Małgorzata Stromska 2024-04-24 15:07:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 5/2024 Burmistrza Jastarni z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej. Małgorzata Stromska 2024-04-24 14:59:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 4/2024 Burmistrza Jastarni z dnia 8 stycznia 2024 r w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i klas I szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Jastarnia. Małgorzata Stromska 2024-04-24 14:52:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 3/2024 Burmistrza Jastarni z dnia 5 stycznia 2024 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2024 rok. Małgorzata Stromska 2024-04-24 14:44:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 2/2024 Burmistrza Jastarni z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie uchylenia w całości Zarządzenia Nr 304/2023 Burmistrza Jastarni z dnia 22.12.2023 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2024 rok. Małgorzata Stromska 2024-04-24 14:34:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1/2024 Burmistrza Jastarni z dnia 03.01.2024 r. o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jastarnia w 2024 r. Małgorzata Stromska 2024-04-24 14:24:47 dodanie dokumentu
ZO 1/2024 Wymiana uszkodzonych fragmentów nawierzchni EPDM placu zabaw przy ulicy Plac Necla w Jastarni Agnieszka Konkel 2024-04-24 13:58:39 edycja dokumentu
ZO 1/2024 Wymiana uszkodzonych fragmentów nawierzchni EPDM placu zabaw przy ulicy Plac Necla w Jastarni Agnieszka Konkel 2024-04-24 13:58:29 edycja dokumentu
ZO 1/2024 Wymiana uszkodzonych fragmentów nawierzchni EPDM placu zabaw przy ulicy Plac Necla w Jastarni Agnieszka Konkel 2024-04-24 13:58:03 edycja dokumentu
ZO 1/2024 Wymiana uszkodzonych fragmentów nawierzchni EPDM placu zabaw przy ulicy Plac Necla w Jastarni Agnieszka Konkel 2024-04-24 13:57:41 edycja dokumentu
ZO 1/2024 Wymiana uszkodzonych fragmentów nawierzchni EPDM placu zabaw przy ulicy Plac Necla w Jastarni Agnieszka Konkel 2024-04-24 13:57:15 dodanie dokumentu
Uchwała nr LXXIII/691/2024 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jastarnia w roku 2024 Ewa Świątczak 2024-04-24 12:16:20 edycja dokumentu
Zawiadomienie nr UAN.6733.1.2024.AK z dnia 19.04.2024r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie łącznika odcinka drogi gminnej nr 112031G - ulicy Szkolnej w Jastarni w zakresie przebudowy nawierzchni wraz z konstrukcją oraz wykonania miejscowych odwodnień powierzchniowych na terenie działki nr 102 obręb Jastarnia 26. Aleksandra Kryszczak 2024-04-24 12:08:35 dodanie dokumentu
INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW Małgorzata Stromska 2024-04-24 10:28:54 edycja dokumentu
Lista wpłat wadium oraz o osób i firm dopuszczonych do przetargu na przetarg ustny nieograniczony na poddzierżawę plaży morskiej, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomiczno-rekreacyjnej ( cz. dz. nr 13/5 obręb Jastarnia 02 o pow. 1000 m2 Małgorzata Stromska 2024-04-24 08:16:42 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2024 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego Aleksandra Kryszczak 2024-04-23 15:45:57 dodanie dokumentu
Budżet - 2024 rok Małgorzata Stromska 2024-04-23 13:49:56 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR /2024 BURMISTRZA JASTARNI z dnia 23 kwietnia 2024 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Jastarnia za I kwartał 2024 roku oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych Małgorzata Stromska 2024-04-23 13:16:34 usunięcie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR /2024 BURMISTRZA JASTARNI z dnia 23 kwietnia 2024 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Jastarnia za I kwartał 2024 roku oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych Małgorzata Stromska 2024-04-23 13:15:20 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ NR LXXIV/2024 z obrad LXXIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Jastarni, która odbyła się w dniu 4 kwietnia 2024 r. o godz. 10.00 w sali obrad w Urzędzie Miejskim w Jastarni Ewa Świątczak 2024-04-22 10:17:07 dodanie dokumentu
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku Małgorzata Stromska 2024-04-19 08:43:52 dodanie dokumentu
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2024 Małgorzata Stromska 2024-04-19 08:40:35 dodanie dokumentu
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku Małgorzata Stromska 2024-04-19 08:35:17 dodanie dokumentu
Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2024 do końca 1 kwartału roku 2024 Małgorzata Stromska 2024-04-19 08:30:36 dodanie dokumentu
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2024 Małgorzata Stromska 2024-04-19 08:25:31 dodanie dokumentu
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2024 Małgorzata Stromska 2024-04-19 08:17:38 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku znak RDOŚ-Gd-WOO.420.2.2024.MC.10 z dnia 12.04.2024 r. w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowa przystani jachtowej w Kuźnicy? wydane zostało postanowienie RDOŚ-Gd-WOO.420.2.2024.MC.9 odwieszające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Ponadto informuje się, że przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach nr: 71/23, 71/24, 217/43, 285/1, 285/2, 286, obręb Kuźnica, gmina Jastarnia. Kamila Żelechowska 2024-04-18 14:39:29 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe M. Grafik Ewa Świątczak 2024-04-17 14:38:23 dodanie dokumentu
INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW Małgorzata Stromska 2024-04-17 12:11:17 edycja dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 Agnieszka Konkel 2024-04-17 09:21:53 edycja dokumentu