Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Jastarnia
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwały Rady Miasta z 2012 roku

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XXVII/191/2012 Rady Miasta Jastarni z dnia 26.11.2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2012-12-04 11:38:20
dokument Uchwała Nr XXVII/192/2012 Rady Miasta Jastarni z dnia 26.11.2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku 2012-12-04 11:31:58
dokument Uchwała Nr XXVII/193/2012 Rady Miasta Jastarnia z dnia 26.11.2012r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie miasta i gminy Jastarnia 2012-12-04 11:25:52
dokument Uchwała Nr XXVII/194/2012 Rady Miasta Jastarnia z dnia 26.11.2012r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz terminy ich płatności 2012-12-04 11:19:08
dokument Uchwała Nr XXVII/195/2012 Rady Miasta Jastarnia z dnia 26.11.2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów 2012-12-04 11:14:04
dokument Uchwała Nr XXVII/196/2012 Rady Miasta Jastarnia z dnia 26.11.2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji dla potrzeb wymiaru podatku od nieruchomości dla osób prawnych obowiązujących na terenie Miasta Jastarni 2012-12-04 11:05:47
dokument Uchwała Nr XXVII/197/2012 Rady Miasta Jastarnia z dnia 26.11.2012r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej 2012-12-04 10:58:27
dokument Uchwała Nr XXVII/198/2012 Rady Miasta Jastarnia z dnia 26.11.2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Jastarnia na 2013 rok 2012-12-04 10:52:24
dokument Uchwała Nr XXVII/199/2012 Rady Miasta Jastarni z dnia 26.11.2012r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Jastarnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok 2012-12-04 10:23:36
dokument Uchwała Nr XXVII/200/2012 Rady Miasta Jastarni z dnia 26.11.2012r. w sprawie zmian do Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni 2012-12-04 10:16:07
dokument Uchwała Nr XXVII/201/2012 Rady Miasta Jastarni z dnia 26.11.2012r. w sprawie zmian do Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastarni 2012-12-04 10:11:36
dokument Uchwała Nr XXVII/202/2012 Rady Miasta Jastarni z dnia 26.11.2012r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki 2012-12-04 10:08:09
dokument Uchwała Nr XXVII/203/2012 Rady Miasta Jastarni z dnia 26.11.2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 2012-12-04 09:56:58
dokument Uchwała Nr XXVII/204/2012 Rady Miasta Jastarnia z dnia 26.11.2012r. w sprawie przedłużenia na okres od 1.01.2013r. do dnia 31.03.2013r. czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na rok 2012 2012-12-04 09:47:39
dokument Uchwała Nr XXVII/205/2012 Rady Miasta Jastarnia z dnia 26.11.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 2012-12-04 09:44:17
dokument Uchwała Nr XXVII/206/2012 Rady Miasta Jastarnia z dnia 26.11.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych 2012-12-04 09:39:52
dokument Uchwała Nr XXVII/207/2012 Rady Miasta Jastarnia z dnia 26.11.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Jastarni 2012-12-04 09:32:06
dokument Uchwała Nr XXVII/208/2012 Rady Miasta Jastarnia z dnia 26.11.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata 2012-12-04 09:26:36
dokument Uchwała Nr XXVII/209/2012 Rady Miasta Jastarnia z dnia 26.11.2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Jastarnia na 2012r. 2012-12-04 09:20:29
dokument Uchwała Nr XXVII/210/2012 Rady Miasta Jastarnia z dnia 26.11.2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastarnia na lata 2012-2019 2012-12-04 09:09:25
dokument Uchwała Nr XXVII/211/2012 Rady Miasta Jastarni z dnia 26.11.2012r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla miasta Jastarni" 2012-12-04 08:58:17
dokument Uchwała Nr XXVII/212/2012 Rady Miasta Jastarnia z dnia 26.11.2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/183/2012 Rady Miasta Jastarnia z dnia 29.10.2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Jastarnia 2012-12-04 08:51:09