Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Jastarnia
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XVI/114/2012 Rady Miasta Jastarni w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/94/2011 Rady Miasta Jastarni z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarni


UCHWAŁA Nr XVI/114/2012

RADY MIASTA JASTARNIA

z dnia 23 stycznia 2012 rok

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/94/2011 Rady Miasta Jastarni z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j. t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( j. t. z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

RADA MIASTA JASTARNIA

uchwala, co następuje

§1

Wprowadza się zmianę do Uchwały Nr XIV/94/2011 Rady Miasta Jastarnia z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia, zwanej dalej uchwałą -w ten sposób, iż w par. 1 uchwały po zdaniu pierwszym, wprowadza się treść: „ Rada Miasta Jastarnia wyraża zgodę na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy tej nieruchomości.”

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jastarnia.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący RM Jastarnia

Wojciech Kohnke

 

UZASADNIENIE

Przedmiotem dzierżawy jest część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 10/22; 10/29, km 4 o pow. 6.000 m2, stanowiącej własność Gminy Jastarnia. Grunt zostaje przeznaczony pod dzierżawę w trybie bezprzetargowym, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności handlowo usługowej - funkcjonowanie obiektu handlowego typu market. Zlokalizowanie przedmiotowego obiektu ma na celu uzupełnienie infrastruktury usługowej na terenie Gminy Jastarnia wraz z ożywieniem gospodarczym tego terenu zapewniającym nowe miejsca pracy.

Zgodnie z treścią przepisu art. 13 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość stanowiąca własność gminy może być oddana w dzierżawę. Przy zawieraniu umów dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata obowiązuje tryb przetargowy. Rada Miasta uznaje za zasadne wyrażenie zgody na oddanie przedmiotowego gruntu na wskazany powyżej cel w trybie bezprzetargowym. W celu umożliwienia wydzierżawienia przedmiotowej nieruchomości z pominięciem trybu przetargowego konieczne jest wprowadzenie zmiany do treści Uchwały Nr XIV/94/2011 Rady Miasta Jastarni z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Natalia Sikora 24-02-2012 13:11:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Konkel 24-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Natalia Sikora 23-03-2012 13:40:44