Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Jastarnia
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XVI/115/2012 Rady Miasta Jastarni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Miejskiej i Budżetu Rady Miasta Jastarnia na 2012 rok


UCHWAŁA Nr XVI/115/2012

RADY MIASTA JASTARNIA

z dnia 23 stycznia 2012 rok

 

W sprawie : zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Miejskiej i Budżetu Rady Miasta Jastarnia na 2012 rok.

 

 

Na podstawie: art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

 

RADA MIASTA JASTARNIA uchwala, co następuje :

 

 

§ 1.

 

  1. Zatwierdza się roczny plan pracy Komisji Gospodarki Miejskiej i Budżetu Rady Miasta Jastarnia na 2012 rok.

  2. Plan pracy Komisji stanowi załącznik do uchwały.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Komisji Gospodarki Miejskiej i Budżetu Rady Miasta Jastarnia.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

 

Przewodniczący RM Jastarnia

Wojciech Kohnke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do uchwały Nr XVI/115/2012 Rady Miasta Jastarnia z dnia 23.01.2012r.

 

PLAN PRACY KOMISJI GOSPODARKI MIEJSKIEJ I BUDŻETU

RADY MIASTA JASTARNIA na 2012

Luty

1.Zaopiniowanie wniosków gruntowych.

2.Omówienie funkcjonowania targowisk miejskich, ustalenia dot. inkasentów poboru opłat miejskich.

3.Zapoznanie się z informacją o zaległych podatkach, opłatach wynikających z umów dzierżaw oraz innych opłatach na rzecz Gminy i skuteczność ich windykacji.

4.Opiniowanie projektów uchwał.

5.Sprawy bieżące komisji.

 

Marzec

 

1.Ocena sprawozdań z wykonania budżetu miasta za 2011 rok oraz zadań statutowych i wykorzystania środków finansowych przez : Miejski Zarząd Portu, MOKSiR, MOPS, Szkołę Podstawową i Gimnazjum oraz Bibliotekę i realizacja PPA i N.

2. Informacja o stanie bezrobocia w Gminie, propozycje jej zmniejszenia.

3.Opiniowanie projektów uchwał.

4.Zaopiniowanie wniosków gruntowych.

5.Sprawy bieżące Komisji.

 

KWIECIEŃ

 

1.Analiza i ocena sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2011 rok. Opracowanie stanowiska Komisji w sprawie sprawozdania rocznego.

2.Szczególowa informacja Burmistrza o wysokości środków jakie miasto przekazało PUK KOMEX na Akcję Zima - 2011-2012.

3.Zaopiniowanie wniosków dzierżaw terenów gminnych na okres sezonu letniego 2012.

4. Wysłuchanie sprawozdania przedstawicieli Gminy w Związkach i Stowarzyszeniach oraz spółkach.

5.Zaopiniowanie wniosków gruntowych.

6.Opiniowanie projektów uchwał.

7.Sprawy bieżące komisji.

 

MAJ

 

1.Zaopiniowanie wniosków dotyczących lokalizacji działalności gospodarczej-sezonowej na terenie Gminy.

2.Praca Komisji w terenie pod kątem przygotowań Gminy do sezonu letniego, stan terenów zielonych, estetyka obiektów kolejowych, przystanków komunikacyjnych oraz obiektów w których prowadzona jest działalność gospodarcza (sezonowa).Estetyka planów miejscowości.

3.Stwierdzenie realizacji zaleceń, zawartych w umowach na dzierżawę i lokalizację punktów działalności gospodarczej na terenach gminnych ( kaucje, organizacja wywozu nieczystości, zajęcie pasa drogowego w tym chodniki).

4.Zaopiniowanie wniosków gruntowych.

5.Opiniowanie projektów uchwał.

6.Sprawy bieżące komisji.

 

 

 

 

 

CZERWIEC

 

1.Przygotowanie miasta do sezonu turystycznego ( w tym: organizacja plaż i targowisk miejskich, pobieranie opłaty miejscowej oraz dzierżawa toalet miejskich). Informacje odpowiednich służb o przygotowaniu gminy do sezonu.

2.Zopiniowanie wniosków o dzierżawę gruntu gminnego, wniosków o zamiany gruntu i wykupy.

3.Opiniowanie projektów uchwał.

4.Sprawy bieżące komisji.

 

LIPIEC

 

  1. Sprawozdanie przewodniczącego komisji dotyczące pracy Komisji w okresie do lipca 2011.

  2. Dyskusja nt wykorzystania majątku gminnego w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych, związanych z rozwojem Gminy w oparciu m.in. o Programy UE (propozycje-wnioski).

  3. Opiniowanie projektów uchwał.

  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

WRZESIEŃ

 

1.Informacja burmistrza - ocena przebiegu sezonu letniego w Gminie. Wnioski komisji.

2.Analiza i wydanie opinii o realizacji budżetu miasta za I półrocze 2012 rok.

3. Informacja w sprawie aktualnego zasobu lokali mieszkalnych i socjalnych w Gminie.

4.Zaopiniowanie wniosków w sprawach gruntowych.

5.Opiniowanie projektów uchwał.

6.Sprawy bieżące.

 

PAűDZIERNIK

 

1.Opracowanie propozycji wysokości podatków i opłat lokalnych na 2013 rok.

2.Spotkanie z przedstawicielem PUK KOMEX. Dyskusja na temat jakości wykonania prac przez firmę w sezonie letnim ( ustalenie nowych warunków umowy).

3.Opracowanie wniosków Komisji w sprawie propozycji zadań do budżetu miasta na 2013 rok.

4.Opiniowanie projektów uchwał.

5.Sprawy bieżące komisji.

 

LISTOPAD

 

1.Analiza projektu budżetu miasta na 2013 rok - wypracowanie wniosków do budżetu.

2. Informacja burmistrza o stopniu wdrażania nowych przepisów zw. z ustawą o utrzymaniu porządku w gminie.

3.Zaopiniowanie wniosków gruntowych.

4.Opiniowanie projektów uchwał.

5.Sprawy bieżące komisji.

 

GRUDZIEŃ

 

1.Opracowamie planu pracy komisji na 2013 rok.

2.Zaopiniowanie wniosków w sprawach gruntowych.

3.Opiniowanie projektów uchwał.

4.Sprawy bieżące komisji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Natalia Sikora 24-02-2012 13:12:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Konkel 24-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Natalia Sikora 23-03-2012 13:40:53