Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Jastarnia
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XVI/116/2012 Rady Miasta Jastarni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Turystyki i Sportu Rady Miasta Jastarnia na 2012 rok


UCHWAŁA Nr XVI/116/2012

RADY MIASTA JASTARNIA

z dnia 23 stycznia 2012 rok

 

W sprawie : zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Turystyki i Sportu Rady Miasta Jastarnia na 2012 rok.

 

 

Na podstawie: art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity : Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

 

RADA MIASTA JASTARNIA uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

 1. Zatwierdza się roczny plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Turystyki i Sportu Rady Miasta Jastarnia na 2012 rok.

 2. Plan pracy Komisji stanowi załącznik do uchwały.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Turystyki i Sportu Rady Miasta Jastarnia.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

Przewodniczący RM Jastarnia

Wojciech Kohnke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do uchwały Nr XVI/116/2012 Rady Miasta Jastarnia z dnia 23.01.2012r.

 

 

PLAN PRACY KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, TURYSTYKI I SPORTU RADY MIASTA JASTARNI na 2012 rok

 

L.P.

TEMATY, ZADANIA

OKRES REALIZACJI

1.

 • Przyjęcie planu pracy Komisji na 2012 rok.

 • Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych.

Styczeń

2.

 • Przygotowanie propozycji zmian do regulaminu stypendium dla uczniów.

 • Dyskusja na temat wykorzystania budynków szkół w Juracie i Kuźnicy.

Luty

3.

 • Ocena wykonania budżetu za 2011 rok w działach właściwych dla obszaru działania Komisji.

 • Omówienie stanu opieki zdrowotnej w Gminie.

Marzec

4.

 • Debata z dyrektorami szkół na temat określenia kierunku rozwoju oświaty w gminie Jastarnia.

 • Informacja o realizacji projektu „Moja droga aktywności- zatrudnienie przez szkolenie”

Kwiecień

5.

 • Przygotowanie gminy do sezonu letniego- kalendarz imprez organizowanych przez MOKSiR

Maj

6.

 • Informacja dyrektorów szkół na temat wykorzystania placówek jako bazy noclegowej w sezonie letnim.

Czerwiec

7.

 • Analiza wyników egzaminów klas VI szkoły podstawowej, klas III gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012

Lipiec

8.

 • Przyjęcie informacji w sprawie przygotowania szkół do realizacji zadań w roku szkolnym 2012/2013

Sierpień

9.

 

 • Posumowanie sezonu letniego 2012

 • Informacja na temat funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i realizacji zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

Wrzesień

10.

 

 • Informacja na temat realizacji zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Październik

11.

 • Możliwości rozwoju infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie.

 • Spotkanie z dyrektorami jednostek(szkoły, biblioteka MOKSiR, MOPS) w celu analizy projektu budżetu na 2013 rok- wypracowanie wniosków do Komisji Budżetowej.

Listopad

12.

 • Podsumowanie pracy Komisji w 2012 roku.

 • Propozycje planu pracy na rok 2013

Grudzień

 

Ponadto plan pracy Komisji obejmuje:

 • Opiniowanie projektów uchwał będących w przedmiotem działalności Komisji;

 • Wykonywanie innych działań statutowych wynikających z bieżących potrzeb;

 • Podejmowanie inicjatyw uchwałodawczych, formułowanie wniosków i opinii w zakresie kompetencji Komisji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Natalia Sikora 24-02-2012 13:12:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Konkel 24-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Natalia Sikora 23-03-2012 13:41:02