Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Jastarnia
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XVI/117/2012 Rady Miasta Jastarni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rybołówstwa i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Jastarnia na 2012 rok


UCHWAŁA Nr XVI/117/2012

RADY MIASTA JASTARNIA

z dnia 23 stycznia 2012 rok

 

W sprawie : zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rybołówstwa i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Jastarnia na 2012 rok.

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity : Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

 

RADA MIASTA JASTARNIA uchwala, co następuje :

 

 

§ 1

 

  1. Zatwierdza się roczny plan pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rybołówstwa i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Jastarnia na 2012 rok.

  2. Plan pracy Komisji stanowi załącznik do uchwały.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Komisji Ochrony Środowiska, Rybołówstwa i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Jastarnia.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

Przewodniczący RM Jastarnia

Wojciech Kohnke

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do uchwały Nr XVI/117/2012 Rady Miasta Jastarnia z dnia 23.01.2012r.

 

PLAN PRACY KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA, RYBOŁÓWSTWA I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO RADY MIASTA JASTARNIA na 2012 rok

 

STYCZEŃ

  1. Wizja komisji na terenie portu w Jastarni - zapoznanie się z efektem prac budowlanych budynku magazynowego na sprzęt rybacki. Zapoznanie się ze stanem zakupionego nowego sprzętu mechanicznego dla potrzeb MZP ze środków w ramach wykonanej inwestycji.

  2. Dyskusja na temat pisma w sprawie gazu na dnie morza - wybrzeże Półwyspu Helskiego.

  3. Zapoznanie się dokumentacją projektu rozbudowy remizy OSP w Jastarni.

  4. Sprawy bieżące komisji.

 

LUTY

1. Spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji.

2. Informacja na temat stanu prac wyznaczania granic obszarów Natura 2000. Ocena wpływy obszarów Natura 2000.

3. Dyskusja nad projektem uchwały dot. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Jastarnia miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia stałego zakazu ich sprzedaży, podawania i spożywania.

4. Sprawy bieżące komisji.

 

MARZEC

1.Wizja w terenie - przegląd brzegów morskich oraz od strony Zatoki, pod kątem zniszczeń pozimowych i wskazanie miejsc wymagających prac zabezpieczających.

2.Spotkanie z przedstawicielami Urzędu Morskiego oraz z osobami odpowiedzialnymi za zabezpieczenie brzegów przed powodzią.

3. Zapoznanie się z zakresem prac zaplanowanych przez Urząd Morski do wykonania w 2012 w zakresie refulacji i innych prac zabezpieczających brzegi.

4. Sprawy bieżące komisji.

 

KWIECIEŃ

1.Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2011 rok.

2.Szczegółowe omówienie sprawozdania z wykonania budżetu MZP z udziałem kierownika jednostki.

3.Wypracowanie stanowiska w sprawie sprawozdania za rok ubiegły.

4.Informacja o realizacji prac związanych z rozbudową Przystani Rybackiej w Kuźnicy.

5.Sprawy bieżące komisji.

 

MAJ

1.Informacje na temat gospodarki odpadami komunalnymi. Informacja na temat składowania odpadów. Dyskusja.

2.Nowe kierunki ustawodawcze UE.

3.Rządowe programy wsparcia (EKO-POLSKA) proekologiczne ulgi podatkowe.

4. Sprawy bieżące komisji.

 

CZERWIEC

1.Przygotowanie do sezonu letniego pod katem zabezpieczenia porządku publicznego w Gminie.

2. Spotkanie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej, Straży Granicznej, NPK, Policji.

3. Informacja pracownika UM o przygotowaniu do sezonu letniego kąpielisk strzeżonych, nadmorskich.

4.Sprawy bieżące.

 

 

LIPEC-SIERPIEŃ

1.Wizja w terenie : miejscowości Gminy pod katem stanu terenów zielonych, plaż nadzatokowych i plaż strzeżonych oraz miejsc prowadzenia działalności gospodarczej. Dyskusja i wypracowanie wniosków komisji.

2.Spotkanie z funkcjonariuszami Policji , Straży Miejskiej i Straży Granicznej - wypracowanie opinii dot. zabezpieczenia stanu porządku publicznego w Gminie.

3.Sprawy bieżące komisji.

 

 

WRZESIEŃ

1.Wizja w terenie - zapoznanie się komisji z zakończoną inwestycją rozbudowy Morskiej Przystani w Kuźnicy.

2.Dyskusja na temat przebiegu sezonu letniego w Gminie. Wypracowanie opinii i wniosków z udziałem funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej.

3. Sprawy bieżące komisji.

 

PAűDZIERNIK

1.Wypracowanie wniosków do projektu budżetu miasta na 2013 rok.

2.Akcja Zima - spotkanie z Dyrektorem PUK KOMEX.

3.Sprawy bieżące komisji.

 

LISTOPAD

1.Dyskusja na temat projektu budżetu miasta na 2013 rok.

2.Sprawy bieżące komisji.

 

GRUDZIEŃ

1.Ustalenie planu pracy komisji na 2013 rok.

2.Zapoznanie się z ostateczną wersją projektu budżetu Miasta na 2013 rok.

3.Sprawy bieżące komisji.

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Natalia Sikora 24-02-2012 13:13:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Konkel 24-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Natalia Sikora 23-03-2012 13:41:11