Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Jastarnia
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Samodzielne stanowisko Ochrony Środowiska

pokój 305 (III piętro)

Inspektor ds. Ochrony Środowiska

mgr KAMILA ŻELECHOWSKA

 

 

Do zadań Inspektora ds. Ochrony Środowiska należy:

 • Prowadzenie postępowania oceny oddziaływania na środowisko i przygotowywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

 • Prowadzenie postępowania i przygotowywanie decyzji o pozwoleniu na usuwanie drzew i krzewów;

 • Prowadzenie procedur wydawania decyzji karnych za usuwanie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia;

 • Przygotowanie wniosków o pozwolenie na wycinkę drzew na terenach gminnych do Starosty Puckiego, Powiatowego Konserwatora Zabytków i Leśnictwa Jastarnia wraz z opracowywaniem inwentaryzacji drzew;

 • Prowadzenie procedury i przygotowywanie decyzji zezwalających na prowadzenie działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz odbieraniu i transporcie nieczystości ciekłych;

 • Nadzór nad wykonywaniem zadań określonych w zezwoleniach przez firmy prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz odbierania i transportu nieczystości ciekłych;

 • Prowadzenie ewidencji podpisanych umów na odbiór odpadów komunalnych;

 • Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków;

 • Kontrola realizacji regulaminu utrzymania czystości i porządku w Mieście Jastarnia w koordynacji z innymi jednostkami: SM i GKiM;

 • Prowadzenie ewidencji obiektów, w których wykorzystywane są wyroby zawierające azbest, przyjmowanie oświadczeń o miejscach wykorzystywania wyrobów zawierających azbest i zakończeniu ich użytkowania;

 • Prowadzenie ewidencji firm prowadzących działalność w zakresie odbioru i utylizacji odpadów zawierających azbest;

 • Przygotowywanie opinii planów gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi w czasie prowadzenia działalności gospodarczej na terenie powiatu puckiego;

 • Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie zadań z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz realizacja dofinansowanych zadań;

 • Prowadzenie procedur aktualizacji PGO, POŚ, Programu usuwania azbestu z terenu gminy, Regulaminu utrzymania i czystości w Mieście Jastarnia oraz nadzór nad wykonywaniem ich zapisów;

 • Nadzór i kontrola inwestycji w zakresie ochrony środowiska;

 • Przygotowywanie opinii planów i strategii dot. ochrony środowiska wyższego szczebla;

 • Sporządzanie sprawozdań i naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska;

 • Nadzór nad wykonywaniem zadań i sprawozdawstwo dot. Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz sprawozdawstwo dotyczące Aglomeracji Jastarnia;

 • Prowadzenie edukacji ekologicznej i nadzór nad gminnymi wydawnictwami dot. ochrony środowiska;

 • Kontrola nasadzeń drzew prowadzanych w związku z obowiązkiem nałożonym w decyzjach o pozwoleniu na wycinkę drzew na terenach gminnych oraz sprawozdawstwo w tym zakresie;

 • Sprawozdawstwo w zakresie ilości zebranych selektywnie odpadów do Urzędu Marszałkowskiego i WFOŚ;

 • Przygotowywanie opinii dla transgranicznego postępowania oceny oddziaływania środowisko;

 • Przygotowywanie wniosków o zaświadczenie organu odpowiedzialnego za nadzór nad obszarami Natura 2000 o braku szkodliwości inwestycji na obszary Natura 2000, dla inwestycji ubiegających się o dofinansowanie ze środków UE;

 • Przygotowywanie Załącznika 2.1 Informacja o zakresie przeprowadzonej OOŚ – dla inwestycji gminnych ubiegających się o dofinansowanie ze środków UE;

 • Udostępnianie informacji o środowisku i przekazywanie danych o nim do publicznie dostępnego wykazu danych zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jastarni.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Natalia Sikora 24-02-2012 13:44:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Natalia Sikora 24-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Ewa Świątczak 25-04-2016 09:35:29