Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Jastarnia
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kierowca/Konserwator

Kierowca/Konserwator

ANDRZEJ CIECHAŃSKI

 podległość służbowa: w zakresie polityki gospodarowania budynkiem OSP - Burmistrzowi Miasta, w pozostałym zakresie Zastępcy Burmistrza Miasta

 

 

Do zadań Gospodarza OSP należy:

 • Opalanie obiektu remizy w okresie jesienno-zimowym;

 • Prawidłowa eksploatacja urządzeń znajdujących się na terenie obiektu i kontrola tych urządzeń;

 • Bieżąca konserwacja urządzeń i sprzętu będącego na terenie remizy;

 • Utrzymanie budynku i terenu do niego przyległego w należytej czystości pod względem sanitarnym i porządkowym;

 • Bieżąca kontrola hydrantów na terenie całej gminy Jastarnia we współpracy z zarządem sieci wodociągowej;

 • Wykonywanie cięć sanitarnych drzew na polecenie Burmistrza Jastarni;

 • Inne zadania związane z charakterem pracy wydawane przez przełożonego;

 • Usuwanie przecieków instalacji wodociągowej i c.o. na terenie obiektu;

 • Usuwanie usterek przewodów  odpływowych na urządzeniach sanitarnych;

 • Zabezpieczanie przed korozją i rdzewieniem instalacji i urządzeń;

 • Naprawa lub wymiana uszkodzonych zamków;

 • Bieżąca konserwacja budynku;

 • Utrzymanie w czystości pomieszczeń znajdujących się w budynku oraz terenu otaczającego budynek, usuwanie z placu chwastów i innych zanieczyszczeń, omiatanie nawierzchni, koszenie trawy – na bieżąco.

 

Do zadań Kierowcy należy:

 • Utrzymanie w należytym stanie technicznym oraz bieżąca eksploatacja pojazdów użytkowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Jastarni oraz pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych;

 • Przewóz osób niepełnosprawnych z terenu gminy Jastarnia;

 • Transport dzieci niepełnosprawnych do szkół;

 • Prawidłowe i rzetelne wykonywanie zleconych zadań w zakresie przewozu  osób lub  ładunku, bądź innych zadań zleconych przez przełożonego;

 • Prowadzenie pojazdów mechanicznych w sposób zapewniający bezpieczeństwo przewożonych osób i ekonomiczną eksploatację pojazdu;

 • Bezwzględne przestrzeganie przepisów o ruchu drogowym.

 

PONADTO :

 • Wykonywanie czynności  związanych z prawidłową eksploatacją i bezpośrednią obsługą pojazdów mechanicznych;

 • Wykonywanie obsługi codziennej pojazdów przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zespołów i podzespołów mających bezpośredni wpływ na  bezpieczeństwo  jazdy;

 • Posiadanie niezbędnych dokumentów pozwalających na poruszanie się pojazdami po drogach publicznych:

          - karty drogowej należycie wypełnionej,

          - delegacji służbowej,

          - zezwolenie na prowadzenie pojazdów mechanicznych/prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego pojazdu, ubezpieczeni

            pojazdu;

 • Prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej pojazdów/ karty drogowej/ w sposób przejrzysty i zgodny ze stanem faktycznym. Podsumowanie wyników eksploatacyjnych poszczególnych pojazdów po zakończeniu czasu pracy, przebiegu kilometrów, ilości zużytego i pobieranego paliwa itp. oraz zdanie karty drogowej osobie rozliczającej karty drogowe;

 • Przestrzeganie obowiązku garażowania pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych wyłącznie w obiektach Urzędu Miasta Jastarni, natomiast pojazdów OSP – w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastarni. przy czym pozostawiony pojazd winien zapewniać możliwość  szybkiego uruchomienia go, a jego ustawienie nie może blokować  dróg  wyjazdowych;

 • Bieżące wykonywanie drobnych napraw oraz usuwanie stwierdzonych usterek w pojeździe, możliwych do przeprowadzenia we własnym zakresie;

 •  Przestrzeganie norm zużycia materiałów pędnych i ogumienia;

 • Zgłaszanie swojemu zwierzchnikowi wszelkich przeszkód i trudności w wykonywaniu powierzonych obowiązków oraz natychmiastowe zawiadamianie o zaistniałych awariach, kolizjach drogowych i wypadkach przy pracy;

 • Przestrzeganie terminowego wykonywania przeglądu technicznego pojazdu oraz okresowej wymiany oleju itp.;

 • Bezwzględne przestrzeganie postanowień Kodeksu Pracy oraz Regulaminu Pracy a w szczególności:

          - stawianie się do pracy w stanie trzeźwym,

          - każdorazowo powiadamianie przełożonego o niezdolności do pracy;

 • Kierowca ponosi pełną odpowiedzialność za całokształt powierzonych mu obowiązków, a w szczególności:

          - prawidłowe i rzetelne wykonywanie zadań oraz bezpieczne prowadzenie pojazdu,

          - należyty stan techniczny, estetyczny pojazdu,

          - prawidłowe i zgodne ze  stanem faktycznym prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej pojazdu po zakończonej pracy,

          - awarie i inne uszkodzenia pojazdu wynikłe z nieprawidłowej obsługi, względnie zaniedbań,

          - racjonalne i oszczędne gospodarowanie pobranymi materiałami pędnymi.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Natalia Sikora 24-02-2012 13:46:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Natalia Sikora 24-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Natalia Sikora 24-02-2012 14:12:48