Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Jastarnia
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Oświata i Organizacje Pozarządowe

pokój 101 (I piętro)

Inspektor ds. Oświaty i Organizacji Pozarządowych

EMILIA POKRYWKA-KLEIN

 

 

Do zadań Inspektora ds. Oświaty  i Organizacji Pozarządowych należy:

 • Opracowywanie wniosków w sprawie lokalizacji, otwierania, zamykania i przekształcania szkół i placówek oświatowych;

 • Prowadzenie dokumentacji oraz spraw związanych z nadzorowaniem działających na terenie gminy placówek oświatowych, zapewnienie im odpowiednich warunków lokalowych i środków finansowych;

 • Nadzór nad przekazywaniem danych stanowiących podstawę do naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej;

 • Przygotowywanie na żądanie Burmistrza Miasta sprawozdań, ocen i analiz oraz bieżących informacji o realizacji zadań dot. stanowiska;

 • Wykonywanie zadań organu nadzorującego w zakresie stosunku pracy nauczycieli przedszkoli oraz dyrektorów placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez władze samorządowe;

 • Sprawdzenie i przygotowanie do zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych oraz aneksów do nich dla szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola;

 • Prowadzenia spraw związanych z powierzeniem stanowisk kierowniczych w oświacie;

 • Przygotowywanie konkursów na dyrektorów szkół, a także projektów regulaminu wynagradzania nauczycieli;

 • Uczestniczenie w procesie oceniania dyrektora w ramach kompetencji określonych prawem;

 • Wdrażanie w życie zarządzeń, instrukcji i wytycznych Ministra Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty w zakresie pracy dydaktyczno -wychowawczej szkół i realizacji programów nauczania;

 • Opracowywanie wspólnie z komórką ewidencji ludności , informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci w wieku 3-16 lat oraz przesyłanie ich do dyrektorów szkół;

 • Współdziałanie ze Skarbnikiem Gminy oraz Dyrektorami przy wdrażaniu nowych zmian oświatowych;

 • Ustalanie hierarchii potrzeb w zakresie remontów, inwestycji i modernizacji obiektów oświatowych;

 • Prowadzenie spraw wynikających z postanowień Karty Nauczyciela w zakresie należącym do organu prowadzącego szkoły;

 • Współdziałanie z dyrektorami w zakresie przeglądów technicznych;

 • Opiniowanie spraw wynikających z zadań i obowiązków gminy jako organu prowadzącego szkoły;

 • Dokonywanie okresowych analiz i ocen w zakresie oświaty i przedkładanie Burmistrzowi i Radzie Miasta;

 • Załatwianie spraw związanych z przyznawaniem i rozliczaniem stypendiów i zasiłków socjalnych;

 • Zapewnienie pomocy interesantom podczas wypełniania wniosków o przyznanie stypendium i innych;

 • Rozpatrywanie wniosków i podań w e-obiegu;

 • Przygotowanie dokumentacji do komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy na stopień awansu zawodowego - nauczyciel mianowany;

 • Zapewnienie transportu dzieci do i ze szkoły;

 • Realizacja zadań wymagających zgody lub porozumienia się z Kuratorium Oświaty w sprawach wynikających z obowiązujących przepisów;

 • Prowadzenie spraw związanych z egzekwowaniem realizacji obowiązku szkolnego w stosunku do uczniów szkół prowadzonych przez samorząd;

 • Koordynacja współdziałania placówek oświatowych z:

          - poradniami,

          - służbą zdrowia,

          - wszystkimi instytucjami i związkami, które zwalczają patologie;

 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownictwo Urzędu; W zakresie współpracy z Organizacjmai Pozarządowymi

 • Koordynacja działań związanych z przyznawaniem dotacji na realizację zadań publicznych oraz przedmioty prowadzące działalność pożytku publicznego;

 • Opiniowanie wniosków oraz spraw kierowanych przez organizacje do Urzędu;

 • Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z organizacjami oraz udzielanie pomocy przy załatwianiu spraw na terenie Urzędu;

 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego, związanych z zajmowanym stanowiskiem;

 • Pełnienie zastępstwa podczas nieobecności pracownika ds. administracyjnych oraz biura obsługi interesanta.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Natalia Sikora 24-02-2012 13:48:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Natalia Sikora 24-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Natalia Sikora 30-03-2012 10:49:26