Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Jastarnia
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sprawy Ogólno-Organizacyjne oraz Koncesje Alkoholowe

pokój 301 (III piętro)

Inspektor ds. Ogólno-Organizacyjnych

REGINA BUDZISZ

 

 

Do zadań Inspektora ds. Spraw Ogólno Organizacyjnych należy:

 • Prowadzenie spraw pracowniczych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, w tym:

        a) akt osobowych pracowników,

        b) spraw związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, zawieraniem umów zlecenia,ustalaniem wynagrodzeń,

            przyznawaniem innych świadczeń pracowniczych,

        c) miesięcznej ewidencji czasu pracy uwzględniającej urlopy, zwolnienia lekarskie, pracę w godzinach nadliczbowych,

        d) spraw związanych z przyznawaniem nagród i wyróżnień oraz odznaczeń,

        e) spraw związanych z odpowiedzialnością służbową i dyscyplinarną pracowników,

        f) spraw z zakresu zaopatrzenia emerytalnego pracowników,

        g) załatwianie innych spraw pracowniczych wynikających z ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o

            samorządzie gminnym i Kodeksu Pracy, oraz zapewnienie właściwej realizacji wyżej wskazanych przepisów;

 • Przygotowanie, wypełnianie, dokumentacji związanej z przechodzeniem pracowników Urzędu Miasta na renty i emerytury wynikające z Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;

 • Prowadzenie spraw wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad współpracy z ZUS z ubezpieczonymi i płatnikami składek w zakresie ustalania kapitału początkowego;

 • Zbieranie, analizowanie,przechowywanie i przekazywanie Burmistrzowi oraz Urzędowi Skarbowemu oświadczeń majątkowych, opracowywanie sprawozdań w tym zakresie;

 • Prowadzenie dokumentacji narad, zebrań pracowniczych;

 • Prowadzenie rejestru pieczęci i tablic Urzędu Miasta;

 • Przygotowywanie innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu, zleconych do wykonania przez bezpośredniego przełożonego;

 • Współpraca z Inspektorem ds. BHP w zakresie przestrzeganiem przepisów bhp oraz p.poż w Urzędzie;

 • Prowadzenie ewidencji wpisów w legitymacjach ubezpieczeniowych, aktach osobowych dot. ubezpieczenia i zatrudnienia;

 • Prowadzenie dokumentacji związanej z testamentami;

 • Prowadzenie rejestru instytucji kultury;

 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z zawieraniem umów o pracę pracowników samorządowych a także umów zlecenia;

 • Przygotowywanie dokumentacji z zakresu zaszeregowania, awansowania, odwoływania kierowników i zastępców jednostek organizacyjnych podporządkowanych Urzędowi Miasta;

 • Pełnienie zastępstwa podczas nieobecności pracownika ds. administracyjnych (sekretariat).

 • Przyjmowanie wniosków, weryfikacja załączników oraz współpraca z Miejską Komisją ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym;

 • Wydawanie decyzji o zezwoleniu na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych;

 • Kontrola terminowości wpłat oraz składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych;

 • Dokonywanie innych czynności wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Natalia Sikora 24-02-2012 13:50:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Natalia Sikora 24-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Natalia Sikora 24-02-2012 14:02:32