Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Jastarnia
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Księgowość Budżetowa

pokój 105 (I piętro)

Inspektor ds. Finansowych i Płac

MARIA BUDDA

 

 

Do zadań Inspektora ds. Finansowych i Płac należy:

 • Naliczanie wynagrodzeń dla pracowników i zleceniobiorców;

 • Sporządzanie miesięcznego zestawienia list płac dla celów ewidencji księgowej;

 • Naliczanie i odprowadzanie potrąceń z list płac, w tym :ZUS, PZU, podatek dochodowy i inne

 • Naliczanie zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych;

 • Zgłaszanie i wyrejestrowanie pracowników i zleceniobiorców do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego;

 • Naliczanie i przekazywanie składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne ( sporządzanie deklaracji) pracowników i zleceniobiorców;

 • Prowadzenie ewidencji sporządzonych list płac i gromadzenie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie;

 • Roczne rozliczenie pracowników z podatku dochodowego;

 • Sporządzanie informacji PIT 11 dla pracowników i zleceniobiorców;

 • Archiwizowanie dokumentacji płacowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 • Prowadzenie ewidencji pozostałych środków trwałych ( księgi  inwentarzowe – ewidencja ilościowa i ilościowo-wartościowa);

 • Uzgadnianie zapisów w księgach inwentarzowych z zapisami w księgach rachunkowych ( konto 013);

 • Sporządzanie na koniec roku obrotowego inwentaryzacji środków trwałych – ewidencja ilościowa;

 • Sporządzanie sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 

Referent ds. Księgowości Budżetowej

BOŻENA SIKORA

 

 

Do zadań Referenta ds. Księgowości Budżetowej należy:

 • Prowadzenie rejestru faktur, w tym:

        - rejestrowanie faktur oraz współpraca z wydziałami Urzędu w zakresie przestrzegania terminowości działań z opisem

          faktur,

        - nadzorowanie działań związanych z prawidłowym i kompletnym udokumentowanie faktur, uzyskaniem właściwych

          podpisów, pieczątek odnośnie celowości wydatków, sprawdzeniem ich pod względem merytorycznym przez właściwe

          osoby,

        - nadzorowanie terminów płatności faktur,

        - uzgadnianie kont z dostawcami i odbiorcami, wynikające z rozliczania faktur;

 • Przygotowanie rachunków, list i faktur do wypłaty oraz sporządzenie poleceń przelewów ( home banking);

 • Rozliczanie inwentaryzacji środków  trwałych.

 • Prowadzenie księgowości Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska;

 • Sporządzanie sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 

Inspektor ds. Księgowości Budżetowej

mgr EDYTA KAMIŃSKA

 

 

Do zadań Inspektora ds. Księgowości Budżetowej należy:

 • Otwieranie z B.O. ksiąg rachunkowych wydatków budżetowych;

 • Wstępna analiza prawidłowości dokonanych operacji bankowych na podstawie wyciągów bankowych;

 • Chronologiczne księgowanie dowodów finansowych dotyczących wydatków budżetowych ( wyciągi bankowe i raporty kasowe);

 • Sporządzanie miesięcznych  sprawozdań o wydatkach budżetowych;

 • Dekretowanie dowodów finansowych;

 • Numerowanie dokumentów księgowych z podziałem na wyciągi, raporty  kasowe i inne;

 • Comiesięczne uzgadnianie sald kont syntetycznych i analitycznych;

 • Roczne zamykanie ksiąg rachunkowych;

 • Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczącychoperacji gospodarczych i finansowych;

 • Archiwizacja dokumentów księgowych;

 • Ewidencja zaangażowania wydatków z podziałem klasyfikację  budżetową.

 • Terminowe dokonywanie rozliczeń podatku VAT z Urzędem Skarbowym;

 • Sporządzanie deklaracji VAT w określonym terminie;

 • Wystawianie rachunków i faktur VAT;


 

Podinspektor ds. Księgowości Budżetowej

Danuta Boszke

 

 

Do zadań Podinspektora ds. Księgowości Budżetowej należy:

 • Komputerowe dokonywanie przypisów i odpisów na podstawie rejestrów wymiarów;

 • Komputerowe księgowanie wpłat podatków i opłat;

 • Dokonywanie zwrotu nadpłat na indywidualne podania;

 • Dokonywanie przerachowań wpłat i nadpłat z Urzędu i na żądanie podatników;

 • Uzgadnianie przypisów na dziennikach obrotów z rejestrami przypisów i odpisów;

 • Składanie w odpowiednie teczki i zabezpieczanie dowodów księgowych;

 • Terminowe wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych;

 • Sporządzanie wykazów zaległości i nadpłat;

 • Wydawanie zaświadczeń o stanie zaległości na podstawie indywidualnych podań;

 • Sporządzenie półrocznych i rocznych bilansów oraz miesięcznych sprawozdań z wpływów na poszczególne rodzaje podatków;

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Natalia Sikora 24-02-2012 13:53:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Natalia Sikora 24-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Klaudia Budzisz 08-01-2013 08:46:13