Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Jastarnia
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwały Rady Miasta z 2013 roku

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XLIII/332/2013 Rady Miasta Jastarnia z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 2013-11-29 10:18:54
dokument Uchwała Nr XLIII/331/2013 Rady Miasta Jastarnia z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki 2013-11-29 10:16:25
dokument Uchwała Nr XLIII/330/2013 Rady Miasta Jastarnia z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/184/2012 Rady Miasta Jastarni z dnia 29 października 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-11-29 10:13:11
dokument Uchwała Nr XLIII/329/2013 Rady Miasta Jastarnia z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/183/2012 Rady Miasta Jastarnia z dnia 29 października 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Jastarnia 2013-11-29 09:49:25
dokument Uchwała Nr XLIII/328/2013 Rady Miasta Jastarnia z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Miasta Jastarnia projektu "Pomorska 13-stka - wsparcie JST w zakresie wdrażania standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych" przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2013-11-29 09:44:44
dokument Uchwała Nr XLIII/327/2013 Rady Miasta Jastarnia z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia 2013-11-29 09:40:32
dokument Uchwała Nr XLIII/326/2013 Rady Miasta Jastarnia z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata 2013-11-29 09:37:07
dokument Uchwała Nr XLIII/325/2013 Rady Miasta Jastarnia z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata 2013-11-29 09:33:34
dokument Uchwała Nr XLIII/324/2013 Rady Miasta Jastarnia z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o przedłużenie terminu użytkowania wieczystego gruntu położonego w Juracie 2013-11-29 09:31:04
dokument Uchwała Nr XLIII/323/2013 Rady Miasta Jastarnia z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii do planu aglomeracji Jastarnia 2013-11-29 09:27:52
dokument Uchwała Nr XLIII/322/2013 Rady Miasta Jastarnia z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Jastarnia na rok 2014. 2013-11-29 09:24:59
dokument Uchwała Nr XLIII/321/2013 Rady Miasta Jastarnia z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Jastarnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok 2013-11-29 09:19:25
dokument Uchwała Nr XLIII/320/2013 Rady Miasta Jastarnia z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie opłaty od posiadania psów 2013-11-29 09:15:38
dokument Uchwała Nr XLIII/319/2013 Rady Miasta Jastarnia z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz terminu jej płatności 2013-11-29 09:12:59
dokument Uchwała Nr XLIII/318/2013 Rady Miasta Jastarnia z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Miasta Jastarnia 2013-11-29 09:09:21
dokument Uchwała Nr XLIII/317/2013 Rady Miasta Jastarnia z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2013-11-29 09:06:44
dokument Uchwała Nr XLIII/316/2013 Rady Miasta Jastarnia z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych 2013-11-29 09:03:46
dokument Uchwała Nr XLIII/315/2013 Rady Miasta Jastarnia z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku 2013-11-29 08:35:20
dokument Uchwała Nr XLIII/314/2013 Rady Miasta Jastarnia z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Jastarnia na lata 2013-2019 2013-11-29 08:30:39
dokument Uchwała Nr XLIII/313/2013 Rady Miasta Jastarnia z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVIII/214/2012 Rady Miasta Jastarnia z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jastarnia na 2013 rok 2013-11-29 08:25:49