Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Jastarnia
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sprawozdania IV kwartał 2012 roku

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Rb-27S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012r. 2013-02-25 10:50:06
dokument Rb-28S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012r. 2013-02-25 10:46:32
dokument Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2012r. 2013-02-25 10:38:16
dokument Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2012r. 2013-02-25 10:36:21
dokument Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec 2012r. 2013-02-25 10:34:15
dokument Rb-UN roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec 2012r. 2013-02-25 10:32:22
dokument Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2012r. 2013-02-25 10:30:03
dokument Rb-PDP roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu na koniec 2012r. 2013-02-25 10:28:34
dokument Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 2013-02-25 10:26:38
dokument Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego Gminy Jastarnia sporządzony na dzień 31.12.2012r. 2013-05-10 12:50:14
dokument Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2012r. 2013-05-10 12:47:51
dokument Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2012r. 2013-05-10 12:46:04
dokument Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gminy Jastarnia sporządzony na dzień 31.12.2012r. 2013-05-10 12:43:51
dokument Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2012r. 2013-05-09 11:43:43
dokument Zarządzenie Nr 66/2013 Burmistrza Miasta Jastarnia z dnia 28.03.2013r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2012 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz informacji o stanie mienia komunalnego 2013-05-07 12:41:29
dokument Zarządzenie Nr 65/2013 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 28.03.2013r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Jastarnia za 2012 rok 2013-05-07 12:36:56