Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Jastarnia
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwały Rady Miasta z 2014 roku

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XLVII/380/2014 Rady Miasta Jastarnia z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek 10/19 i 10/18 k.m.4 położonej w Jastarni 2014-04-07 15:14:50
dokument Uchwała Nr XLVII/379/2014 Rady Miasta Jastarnia z dnia 31 marca 2014 r. w przedmiocie nie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego gruntu położonego w Jastarni 2014-04-07 15:11:17
dokument Uchwała Nr XLVII/378/2014 Rady Miasta Jastarnia z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa wniesionego przez Wspólnotę Mieszkaniową "Willa na Wydmach" 2014-04-07 15:08:51
dokument Uchwała Nr XLVII/377/2014 Rady Miasta Jastarnia z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Jastarnia na 2014 rok 2014-04-07 15:05:32
dokument Uchwała Nr XLVII/376/2014 Rady Miasta Jastarnia z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miasta Jastarnia na 2014 rok 2014-04-07 15:02:00
dokument Uchwała Nr XLVII/375/2014 Rady Miasta Jastarnia z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia 2014-04-07 14:51:28
dokument Uchwała Nr XLVII/374/2014 Rady Miasta Jastarnia z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia 2014-04-07 14:03:15
dokument Uchwała Nr XLVII/373/2014 Rady Miasta Jastarnia z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia 2014-04-07 13:59:43
dokument Uchwała Nr XLVII/372/2014 Rady Miasta Jastarnia z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia 2014-04-07 13:56:45
dokument Uchwała Nr XLVII/371/2014 Rady Miasta Jastarnia z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Juracie 2014-04-07 13:52:10
dokument Uchwała Nr XLVII/370/2014 Rady Miasta Jastarnia z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/184/2012 Rady Miasta Jastarni z dnia 29 października 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2014-04-07 13:48:44
dokument Uchwała Nr XLVII/369/2014 Rady Miasta Jastarnia z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasta Jastarnia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi 2014-04-07 13:37:02
dokument Uchwała Nr XLVII/368/2014 Rady Miasta Jastarnia z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia: Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Jastarnia w roku 2014 2014-04-07 13:32:34
dokument Uchwała Nr XLVII/367/2014 Rady Miasta Jastarnia z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do granic administracyjnych Miasta Jastarni w okresie sezonu kąpielowego 2014 r. 2014-04-07 13:25:26
dokument Uchwała Nr XLVII/366/2014 Rady Miasta Jastarnia z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Miasta Jastarnia 2014-04-07 13:20:16
dokument Uchwała Nr XLVII/365/2014 Rady Miasta Jastarnia z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia na lata 2013-2019 2014-04-08 12:54:58
dokument Uchwała Nr XLVII/364/2014 Rady Miasta Jastarnia z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XLIV/336/13 Rady Miasta Jastarnia z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2014 rok 2014-04-08 13:04:59