Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Jastarnia
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 2014-11-04 11:10:28
dokument Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów 2018-04-11 10:39:33
dokument Uchwała nr LIII/518/2022 RADY MIEJSKIEJ JASTARNI z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 2023-01-02 10:22:23
dokument Uchwała nr LXIX/637/2023 RADY MIEJSKIEJ JASTARNI z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 2023-12-19 12:44:23
dokument Uchwała nr XXXIX/404/2021 RADY MIEJSKIEJ JASTARNI z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zabudowanej domkami letniskowymi albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 2022-03-02 14:27:55
dokument Uchwała nr XIV/130/2019 RADY MIEJSKIEJ JASTARNI z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2019-12-18 10:26:38
dokument UCHWAŁA NR XL/408/2022 RADY MIEJSKIEJ JASTARNI w sprawie zmiany uchwały nr XIV/130/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2022-03-02 14:23:35
dokument Uchwała nr XIV/129/2019 RADY MIEJSKIEJ JASTARNI z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2019-12-18 11:44:34
dokument Uchwała nr LII/508/2022 RADY MIEJSKIEJ JASTARNI z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XIV/129/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2023-01-02 10:26:16
dokument Uchwała nr LI/499/2022 RADY MIEJSKIEJ JASTARNI z dnia 27 października 2022 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jastarnia. 2022-11-23 13:16:53
dokument Uchwała nr XV/150/2019 RADY MIEJSKIEJ JASTARNI z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia obowiązującej na terenie Gminy Jastarnia górnej stawki opłaty za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. 2020-01-22 11:22:29
dokument Uchwała nr XIV/127/2019 RADY MIEJSKIEJ JASTARNI z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jastarnia, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 2019-12-18 11:17:49
dokument UCHWAŁA NR XXIV/210/2016 RADY MIASTA JASTARNI z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasta Jastarni w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi. 2016-08-31 14:38:14
dokument Zarządzenie Nr 46/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Jastarni 2016-04-01 10:27:05