Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Jastarnia
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 240/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 30 grudnia 2016 r. o ustanowieniu Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Jastarni 2017-01-02 10:58:30
dokument Zarządzenie Nr 239/2016 Burmistrza Jastarni z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Jastarnia i jej jednostkach budżetowych 2017-01-02 10:53:39
dokument Zarządzenie nr 238/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomicznej 2017-01-02 12:50:45
dokument Zarządzenie Nr 236/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 27 grudnia 2016 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zamówień uzupełniających związanych z zadaniem "Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i posegregowanych odpadów komunalnych z nieruchmości na terenie Gminy Miasta Jastarnia w terminie 02.01.2017-13.01.2017 r." 2017-01-02 12:54:38
dokument Zarządzenie Nr 235/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 27 grudnia 2016 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zamówień uzupełniających związanych z zadaniem "Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i posegregowanych odpadów komunalnych z nieruchmości na terenie Gminy Miasta Jastarnia w terminie 02.01.2017 r. - 13.01.2017 r. " 2017-01-02 12:58:03
dokument Zarządzenie Nr 231/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 16 grudnia 2016 r. o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Jastarni na 2017 r. 2016-12-22 10:03:04
dokument Zarządzenie Nr 230/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2016-12-22 10:05:15
dokument Zarządzenie Nr 229/216 Bumistrza Miasta Jastarni z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2016-12-22 10:07:58
dokument Zarządzenie Nr 228/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2016 rok 2016-12-22 10:11:07
dokument Zarządzenie Nr 227/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia normy eksploatacyjnej na Średni samochód ratowniczo-gaśniczy (4x4) na podwoziu SCANIA GPU 11U2 w Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastarni 2017-01-02 13:01:30
dokument Zarządzenie Nr 226/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2016-12-22 10:14:27
dokument Zarządzenie Nr 225/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-12-22 10:16:45
dokument Zarządzenie Nr 224/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zapewnienie dojazdu do nieruchmości sąsiedniej 2016-12-22 10:19:16
dokument Zarządzenie Nr 223/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości niezabudowanej położonej w Jastanri, z przeznaczeniem pod zapewnienie dojazdu do nieruchmości sąsiedniej 2016-12-22 10:21:36
dokument Zarządzenie Nr 222/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności rekreacyjnej plac zabaw dla dzieci 2016-12-22 10:24:08
dokument Zarządzenie Nr 221/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie parkingu 2016-12-22 10:26:17
dokument Zarządzenie Nr 220/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie parkingu 2016-12-22 10:28:21
dokument Zarządzenie Nr 219/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności handlowej 2016-12-22 10:38:04
dokument Zarządzenie Nr 218/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznacoznych do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej 2016-12-22 10:40:00
dokument Zarządzenie Nr 217/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 22 listopada 206 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod składowanie sprzętu 2016-12-22 10:42:25
dokument Zarządzenie Nr 216/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2016-12-22 10:45:37
dokument Zarządzenie Nr 215/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-12-22 10:48:01
dokument Zarządzenie Nr 214/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w urzedzie Miasta Jastarni za rok 2016 2016-12-22 10:50:34
dokument Zarządzenie Nr 213/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych w Urzędzie Miasta w Jastarni 2016-12-22 10:52:30
dokument Zarządzenie Nr 212/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 15 listopada 2016 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Obsługa komunalna terenu administracyjnego Gminy Miasta Jastarni w latach 2017-2018 w zakresie zimowego utrzymania dróg 2016-11-17 12:13:59
dokument Zarządzenie Nr 211/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 15 listopada 2016 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Obsługa komunalna teenu administracyjnego Gminy Miasta Jastarni w latach 2017-2018 w zakresie zimowego utrzymania dróg 2016-11-17 12:11:13
dokument Zarządzenie Nr 208/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieogranicoznego nieruchomości niezabudowanej położonej w Kuźnicy, z przeznaczeniem pod prowadzenie parkingu 2016-11-17 12:09:00
dokument Zarządzenie Nr 207/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2016-11-08 15:03:57
dokument Zarządzenie Nr 206/2016 Burmistrz Miasta Jastarni z dnia 7 listopada 2016 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbieranie i zagospodarowanie zmiaszanych i segregowanych odpadów komunalnych na terenie Gminy Jastarnia oraz segregowanych odpadów komunalnych z PSZOK w Jastarni 2016-11-17 12:06:36
dokument Zarządzenie Nr 205/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 7 listopada 2016 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych na terenie Gminy Jastarnia oraz segregowanych odpadów komunalnych z PSZOK w Jastarni 2016-11-17 12:03:37
dokument Zarządzenie Nr 204/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie loklau mieszklanego położonego w miejscowości Jurata 2016-11-17 12:00:22
dokument Zarządzenie Nr 203/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 31 października 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2016-11-17 11:58:29
dokument Zarządzenie Nr 202/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-11-17 11:55:55
dokument Zarządzenie Nr 201/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości gminnej, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie dojazdu i miejsc parkingowych 2016-11-17 11:53:05
dokument Zarządzenie Nr 200/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości gminnej, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności handlowej 2016-11-17 11:41:22
dokument Zarządzenie Nr 199/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości niezabudowanej położonej w Kuźnicy, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie parkingu 2016-11-17 11:39:24
dokument Zarządzenie Nr 198/206 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 28 paźdzernika 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości niezabudowanej położonej w Jastanri, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności handlowej 2016-11-17 11:37:15
dokument Zarządzenie Nr 197/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości gminnej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomicznej 2016-11-17 11:34:54
dokument Zarządzenie Nr 196/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie karuzeli 2016-11-17 11:32:26
dokument Zarządzenie Nr 195/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 28 paździenrika 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod zaplecze budowy i taras - dek drewniany 2016-11-17 11:29:57
dokument Zarządzenie Nr 194/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 27 października 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2016-11-17 11:27:46
dokument Zarządzenie Nr 193/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 26 października 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości infomacji o wykonaniu budżetu Gminy Miasta Jastarnia za III kwartał 2016 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 2016-11-17 11:25:17
dokument Zarządzenie nr 192/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 24 października 2016 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie prac konserwacyjnych oraz drobnych robót elektrycznych w budynkach będących właśnością Gminy Jastarnia, konserwacji oświetlenia ulicznego oraz innych prac elektrycznych na rzecz Gminy Jastarnia w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r. 2016-10-31 13:50:02
dokument Zarządzenie Nr 191/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 21 października 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2016-11-17 11:22:03
dokument Zarządzenie Nr 190/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-11-17 11:15:26
dokument Zarządzenie Nr 189/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 19 października 2016 r. w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Jastarni w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 2016-11-17 11:10:19
dokument Zarządzenie Nr 188/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 10 października 2016 r. w sprawie przystąpienia Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia do Związku Małych Portów 2016-11-17 11:07:55
dokument Zarządzenie Nr 187/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 10 października 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2016-11-17 11:05:20
dokument Zarządzenie Nr 186/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-11-17 11:02:47
dokument Zarządzenie Nr 185/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 30 września 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2016-11-17 11:00:47
dokument Zarządzenie Nr 184/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 29 września 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jendostek budżetowych 2016-11-17 10:59:07
dokument Zarządzenie Nr 183/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości niezabudowanej położonej w Jastarni 2016-11-17 10:55:42
dokument Zarządzenie Nr 182/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zogdy na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomicznej 2016-11-17 10:53:33
dokument Zarządzenie Nr 181/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 28 września 2016 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa oświetlenia odcinków ulic Sztormowej i Polnej w Jastarni 2016-11-17 10:51:32
dokument Zarządzenie Nr 180/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 26 września 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2016-11-17 10:49:37
dokument Zarządzenie Nr 179/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-11-17 10:46:54
dokument Zarządzenie Nr 178/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 21 września 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2016-11-17 10:44:48
dokument Zarządzenie Nr 177/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości niezabudowanej położonej w Kuźnicy, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zieleni ogrodowej 2016-09-16 11:56:58
dokument Zarządzenie Nr 176/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 13 września 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2016-09-16 12:01:01
dokument Zarządzenie Nr 175/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-09-16 12:03:48
dokument Zarządzenie Nr 174/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 9 września 2016 r. w sprawie określenia założeń budżetowych oraz organizacji prac nad projektem budżetu gminy Jastarni na 2017 rok oraz nad projektem Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Jastarnia na rok 2017 i lata następne 2016-09-16 12:06:59
dokument Zarządzenie Nr 173/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 8 września 2016 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastarni" 2016-09-12 08:51:20
dokument Zarządzenie Nr 172/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 7 września 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2016-09-16 12:10:35
dokument Zarządzenie nr 171/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-09-16 12:16:51
dokument Zarządzenie Nr 170/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 5 września 2016 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków oraz określenia wzoru wniosku o udzielenie uczniom pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych 2016-09-06 13:49:23
dokument Zarządzenie Nr 169/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 5 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania (SWA). 2016-09-16 12:19:09
dokument Zarządzenie Nr 167/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod zlokalizowanie sezonowego ogródka cukierni oraz zaplecza magazynowego sklepu 2016-09-05 12:49:20
dokument Zarządzenie Nr 166/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w ramach zamiany gruntów 2016-09-05 12:51:08
dokument Zarządzenie Nr 165/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 25 sierpnia 2016 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Obsługa komunalna terenu administracyjnego Gminy Miasta Jastarni 2016-09-05 12:53:50
dokument Zarządzenie Nr 164/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 25 sierpnia 2016 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Obsługa komunalna terenu administracyjnego Gminy Miasta Jastarni 2016-09-05 12:56:06
dokument Zarządzenie Nr 163/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Jastarni 2016-09-05 12:58:11
dokument Zarządzenie Nr 162/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Dyrektora Gimnajzum im. Jana Pawła II w Jastarni 2016-09-05 13:00:01
dokument Zarządzenie Nr 161/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Jastarni 2016-09-05 13:17:18
dokument Zarządzenie Nr 160/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gimnajzum w Jastarni 2016-09-05 13:19:05
dokument Zarządzenie Nr 159/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie organizacji Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) związanego z przemieszczaniem i pobytem wojsk sojuszniczych na terenie miasta Jastarnia 2016-09-05 13:25:12
dokument Zarządzenie Nr 158/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 2016-09-05 13:26:53
dokument Zarządzenie Nr 157/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zlokalizowanie banerów reklamowych 2016-09-05 13:29:56
dokument Zarządzenie Nr 156/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Miasta Jastarni 2016-09-05 13:32:16
dokument Zarządzenie Nr 155/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finasnowych jednostek budżetowych 2016-09-05 13:33:57
dokument Zarządzenie Nr 154/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-09-05 13:36:29
dokument Zarządzenie Nr 151/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowiska - Starszego Strażnika Straży Miejskiej w Jastarni 2016-08-01 15:03:01
dokument Zarządzenie Nr 150/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2016-09-16 12:22:10
dokument Zarządzenie Nr 149/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-09-05 13:39:14
dokument Zarządzenie nr 148/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miasta Jastarnia za II kwartał 2016 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 2016-07-28 14:25:03
dokument Zarządzenie Nr 147/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2016-09-05 13:41:55
dokument Zarządzenie Nr 146/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 25 lipca 2016 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Hali Widowiskowo-Sportowej oraz termomodernizacji i remontu budynku remizy OSP w Jastarni z możliwością wykorzystania odnawialnych źródeł energii" 2016-07-25 13:32:49
dokument Zarządzenie Nr 145/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości niezabudowanej położonej w miejscowości Jurata, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomicznej 2016-09-05 13:44:40
dokument Zarządzenie Nr 144/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości niezabudowanej położonej w Jastarni 2016-09-05 13:46:22
dokument Zarządzenie Nr 143/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości gminnych, z przeznaczeniem pod prowadzenie wypożyczalni sprzętu wodnego 2016-09-05 13:48:24
dokument Zarządzenie Nr 142/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2016-09-05 13:50:35
dokument Zarządzenie Nr 141/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-09-05 13:53:02
dokument Zarządzenie Nr 140/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej 2016-09-05 14:06:58
dokument Zarządzenie nr 139/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Jastarni od roku szkolnego 2016/2017 w formie elektronicznej 2016-09-05 14:09:11
dokument Zarządzenie Nr 138/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia wybrakowania Skutera wodnego YAMAHA FX 140, nr rej PZMINW "RAT-2" 2016-09-05 14:11:30
dokument Zarządzenie Nr 137/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2016-09-05 14:13:30
dokument Zarządzenie Nr 136/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-09-05 14:15:09
dokument Zarządzenie nr 135/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunlanych zlokalizowanego w Jastarni 2016-07-05 13:09:10
dokument Zarządzenie nr 134/2016 Burmistrza Miasta Jastarni w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko - Starszego Strażnika Straży Miejskiej w Jastarni 2016-07-04 15:21:13
dokument Zarządzenie Nr 133/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2016-09-05 14:17:35
dokument Zarządzenie Nr 132/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-09-05 14:21:49
dokument Zarządzenie Nr 131/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2016-09-05 14:23:43
dokument Zarządzenie Nr 130/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 27 czerwca 2016 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykoananie robót dodatkowych związanych z zadaniem "Budowa zachodniego odcinka drogi ulicy Sztormowej w Jastarni" 2016-06-29 14:30:11
dokument Zarządzenie nr 129/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji ds. oceny składnika majątku Gminy Miasta Jastarni 2016-06-29 14:27:44
dokument Zarządzenie Nr 128/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastarni 2016-06-29 14:26:12
dokument Zarządzenie Nr 127/2016 Burmistrza Miasta jastanri z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości niezabudowanej połozonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zlokalizowanie sklepu ze sprzedażą odzieży 2016-06-29 14:22:17
dokument Zarządzenie nr 126/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości niezabudowanej położonej w Kuźnicy, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie parkingu 2016-06-29 14:20:06
dokument Zarządzenie nr 125/2016 Burmistrza Miasta Jastanri z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2016-06-29 14:18:30
dokument Zarządzenie nr 124/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. 2016-06-29 14:16:29
dokument Zarządzenie nr 123/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w ramach zamiany gruntów 2016-06-17 09:36:53
dokument Zarządzenie nr 122/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zieleni 2016-06-29 14:12:49
dokument Zarządzenie Nr 121/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 14 czerwca 2016 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej, stworzenie bazy danych, opracowanie elementów wykorzystywanych w opracowywanych planach zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz, przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Gminy Miasta Jastarni" 2016-06-14 13:49:47
dokument Zarządzenie Nr 120/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości niezabudowanej położonej w Kuźnicy, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie parkingu 2016-06-29 14:10:42
dokument Zarządzenie Nr 119/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod zlokalizowanie punktu wędzarni ryb 2016-06-29 14:09:00
dokument Zarządzenie nr 118/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości niezabudowanej połozonej w Jastanri, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zieleni i parkingu 2016-06-29 14:07:03
dokument Zarządzenie nr 117/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod zlokalizowanie stoiska sklepu spożywczego 2016-06-29 14:05:21
dokument Zarządzenie Nr 116/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod prowadzenie salonu gier i zabaw dla dzieci 2016-06-29 14:02:07
dokument Zarządzenie Nr 115/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie parkingu 2016-06-29 14:00:05
dokument Zarządzenie nr 114/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzatargowym nieruchmości gminnej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod działalność usługową 2016-06-09 10:51:15
dokument Zarządzenie nr 113/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzatargowym nieruchmości gminnej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zapewnienie miejsc postojowych dla przyczep campingowych 2016-06-09 10:49:36
dokument Zarządzenie nr 112/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finasnowych jednostek budżetowych 2016-06-09 10:47:18
dokument Zarządzenie nr 111/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-06-09 10:44:41
dokument Zarządzenie Nr 110/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 3 czerwca 2016 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie gminy Jastarnia od dnia 1.7.2016 r. do 30.06.2017 r." 2016-06-09 10:42:34
dokument Zarządzenie nr 109/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej połozonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod prowadzenie parkingu 2016-06-09 10:39:32
dokument Zarządzenie Nr 108/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości niezabudowanej położonej w miejscowości Kuźnica, z przeznaczniem pod prowadzenie szkółki wodnej kitesurfingowej 2016-06-09 10:37:50
dokument Zarządzenie nr 107/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 312 maja 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2016-06-09 10:35:46
dokument Zarządzenie Nr 106/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-06-09 10:33:56
dokument Zarządzenie nr 105/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2016-06-09 10:31:18
dokument Zarządzenie nr 104/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszów za dzierżawę, najem nieruchomości oraz opłat z tytułu bezumownego użytkowania gruntu gminnego na terenie Miasta Jastarnia 2016-06-09 10:29:54
dokument Zarządzenie nr 103/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie parkignu 2016-06-09 10:27:25
dokument Zarządzenie Nr 102/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Kuźnicy, z przeznaczeniem pod prowadzenie parkingu 2016-06-09 10:25:15
dokument Zarządzenie Nr 101/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości niezabudowanej połozonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności handlowej 2016-06-09 10:23:04
dokument Zarządzenie Nr 100/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 25 maja 216 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości gminnej, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomicznej 2016-06-09 10:20:23
dokument Zarządzenie Nr 99/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości niezabudowanej połozonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomicznej 2016-06-09 10:18:27
dokument Zarządzenie Nr 98/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności usługowej 2016-06-09 10:16:30
dokument Zarządzenie Nr 96/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszklane wchodzące w skład gminy Jastarnia 2016-06-09 10:14:33
dokument Zarządzenie Nr 95/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 24 maja 2016 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie gminy Jastarnia od dnia 01.7.2016 r. do 30.06.2017 r." 2016-06-09 10:12:50
dokument Zarządzenie Nr 94/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 23 maja 2016 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie zamówień dodatkowych związanych z zadaniem "Opracowanie dokumnetacji techniczno-kosztorysowej dróg, tras rowerowych, parkingów na terenie Gminy Miasta Jastarni" 2016-06-09 10:10:53
dokument Zarządzenie Nr 93/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 23 maja 2016 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie zamówień uzupełniających związanych z zadaniem "Opracowanie dokumnetacji techniczno-kosztorysowej dróg, tras rowerowych, parkingów na terenie Gminy Miasta Jastarni" 2016-06-09 10:03:10
dokument Zarządzenie Nr 92/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 16 maja 2016 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przewozy autobusowe uczniów z terenu Gminy Jastarnia w roku szkolnym 2016/2017" 2016-06-09 09:38:37
dokument Zarządzenie Nr 91/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2016-06-09 09:36:48
dokument Zarządzenie Nr 90/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-06-09 09:33:22
dokument Zarządzenie Nr 89/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 13 maja 216 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. " Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie gminy Jastarnia od dnia 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r." 2016-06-09 09:30:41
dokument Zarządzenie Nr 88/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 13 maja 2016 r. o ogłoszeniu powołania komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Jastarni w 2016 r. 2016-06-09 09:27:57
dokument Zarządzenie Nr 87/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod sieć obserwacyjno-badawczą wód podziemnych 2016-05-13 10:36:44
dokument Zarządzenie Nr 86/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miasta Jastarnia za 2015 rok oraz innych informacji 2016-05-11 10:04:14
dokument Zarządzenie Nr 85/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ustanowienia dla pracowników Urzędu Miasta Jastarni dnia wolnego od pracy i ustalenia terminu jego odpracowania 2016-05-13 10:39:05
dokument Zarządzenie Nr 84/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w poddzierżawę w trybie bezprzetargowym plaży położonej w miejscowości Jurata, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomiczno-rekreacyjnej 2016-05-13 10:41:11
dokument Zarządzenie nr 83/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w poddzierżawę w trybie bezprzetargowym plaży położonej w miejscowości Jurata, z przeznaczeniem pod prowadzenie wypożyczalni sprzętu wodnego 2016-05-13 10:43:14
dokument Zarządzenie Nr 82/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości zabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod sieć telefonii cyfrowej w Juracie 2016-05-13 10:45:09
dokument Zarządzenie Nr 81/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie parkingu 2016-05-13 10:47:09
dokument Zarządzenie Nr 80/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zieleni 2016-05-13 10:48:51
dokument Zarządzenie Nr 79/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności artystycznej 2016-05-13 10:51:11
dokument Zarządzenie Nr 78/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzatargowym nieruchmości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod ustawienie pojemników na odpady komunalne 2016-05-13 10:53:32
dokument Zarządzenie Nr 77/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym niercuhmości niezabudowanej połozonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomicznej 2016-05-13 10:55:25
dokument Zarządzenie Nr 76/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod prowadzenie sprzedaży wyrobów artystycznych 2016-05-13 10:57:25
dokument Zarządzenie nr 75/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzatargowym nieruchmości niezabudowanej położonej w Jastarni 2016-05-13 10:58:53
dokument Zarządzenei Nr 74/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Jurata 2016-05-13 11:00:57
dokument Zarządzenie Nr 73/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia kwoty dotacji dla przedszkoli niepublicznych 2016-05-13 11:02:38
dokument Zarządzenie Nr 72/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miasta Jastarnia za I kwartał 2016 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 2016-04-29 07:42:48
dokument Zarządzenie Nr 71/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2016-05-13 11:05:55
dokument Zarządzenie Nr 70/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-05-13 11:08:29
dokument Zarządzenie Nr 69/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór pracownika na wolne stanowisko w Urzędzie Miasta w Jastarni 2016-04-19 11:29:06
dokument Zarządzenie Nr 68/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 15 kwietnia 2016 r. o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Jastarni w 2016 roku. 2016-04-21 07:48:56
dokument Zarządzenie Nr 67/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 14 kwietnia 2016 r. o ogłoszeniu powołania komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Jastarni w 2016 r. 2016-04-25 09:55:33
dokument Zarządzenie Nr 66/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomicznej 2016-04-25 09:53:37
dokument Zarządzenie Nr 65/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomicznej 2016-04-25 09:51:32
dokument Zarządzenie Nr 64/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zapewnienie miejsc postojowych dla przyczep campingowych 2016-04-25 09:49:30
dokument Zarządznie Nr 63/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości gminnej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomicznej 2016-04-25 09:47:37
dokument Zarządzenie Nr 62/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchmości gruntowych niezabudowanych położonych w Jastarni, z przeznaczeniem pod ustawienie kontenerów sanitarnych 2016-04-25 09:45:55
dokument Zarządzenie Nr 61/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchmości gruntowych niezabudowanych położonych w Jastarni, Juracie i Kuźnicy, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności kulturalno-rekreacyjnej 2016-04-25 09:43:51
dokument Zarządzenie Nr 60/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w poddzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia, Jurata i Kuźnica 2016-04-25 09:59:12
dokument Zarządzenie Nr 58/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2016-04-25 09:41:23
dokument Zarządzenie Nr 57/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-04-25 09:38:46
dokument Zarządzenie Nr 56/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły, przedszkola oraz nauczyciela, któremu powierzono czasowe pełnienie obowiązków dyrektora 2016-04-08 09:49:43
dokument Zarządzenie nr 55/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości zabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod prowadzenie szaletu publicznego 2016-04-07 14:27:36
dokument Zarządzenie Nr 54/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia i Jurata 2016-04-07 14:25:50
dokument Zarządzenie Nr 53/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności rekreacyjnej 2016-04-07 14:23:38
dokument Zarządzenie Nr 52/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w poddzierżawę w trybie bezprzetargowym odcinka plaży położonej w miejscowości Jurata, z przeznaczeniem pod zlokalizowanie toalety publicznej 2016-04-07 14:21:47
dokument Zarządzenie Nr 51/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości niezabudoawnej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod prowadzenie parkingu 2016-04-07 14:19:52
dokument Zarządzenie Nr 50/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w poddzierżawę w trybie bezprzetargowym plaż położonych w miejscowości Jastarnia i Jurata, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomiczno rekreacyjnej 2016-04-07 14:18:08
dokument Zarządzenie nr 49/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2016-04-07 14:15:43
dokument Zarządzenie Nr 48/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-04-07 14:12:29
dokument Zarządzenie Nr 47/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finasnowych jednostek budżetowych 2016-04-07 14:09:49
dokument Zarządzenie Nr 46/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunlanych zlokalizowanego w Jastarni 2016-04-01 07:59:37
dokument Zarządzenie nr 45/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 24 marca 2016 r. o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Jastarni w 2016 r. 2016-04-07 14:06:40
dokument Zarządzenie Nr 42/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej 2016-03-24 11:09:39
dokument Zarządzenie Nr 41/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej. 2016-03-24 11:07:49
dokument Zarządzenie Nr 40/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2016-04-07 14:03:58
dokument Zarządzenie Nr 39/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Miasta Jastarni w Wielki Piątek 2016-03-23 09:16:48
dokument Zarządzenie Nr 38/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2016-03-22 10:13:40
dokument Zarządzenie Nr 37/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomicznej 2016-03-17 13:46:12
dokument Zarządzenie Nr 36/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2016-03-22 10:11:56
dokument Zarządzenie Nr 35/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia powiatowego treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Jastanria 2016-03-22 10:10:13
dokument Zarządzenie Nr 34/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2016-03-22 10:08:34
dokument Zarządzenie Nr 33/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-03-22 10:06:41
dokument Zarządzenie Nr 32/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2016-03-22 10:05:19
dokument Zarządzenie Nr 31/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 25 lutego 2016 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa oświetlenia drogowego odcinków ulic Abrahama i Błękitnej w Jastarni 2016-03-22 10:03:35
dokument Zarządzenie Nr 30/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastarni do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia wychowawczego 2016-02-26 13:44:37
dokument Zarządzenie Nr 29/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w poddzierżawę w trybie bezprzetargowym plaż położonych w miejscowości Jastarnia, Jurata i Kuźnica, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalnosci gastronomiczno rekreacyjnej w okresie sezonu letniego 2016 r. 2016-02-25 12:12:15
dokument Zarządzenie nr 28/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w poddzierżawę w trybie bezprzetargowym plaż położonych w miejscowości Jastarnia i Jurata, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w okresie sezonu letniego 2016 r. 2016-02-25 12:09:45
dokument Zarządzenie nr 27/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia i Jurata, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności rekreacyjnej - wynajem sprzętu plażowego 2016-02-25 12:06:45
dokument Zarządzenie nr 26/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości gminnych, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomiczno-rekreacyjnej 2016-02-25 12:04:22
dokument Zarządzenie Nr 25/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zlokalizowanie bankomatów 2016-02-25 12:02:00
dokument Zarządzenie Nr 24/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym nieruchmości zabudowanej położonej w Juracie 2016-02-16 07:42:19
dokument Zarządzenie Nr 23/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności handlowej 2016-02-16 07:40:16
dokument Zarządzenie Nr 22/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości gminnych położonych w miejscowości Jastarnia, Jurata i Kuźnica, z przeznaczeniem pod prowadzenie dzialalności gospodarczej w okresie sezonu letniego 2016 r. 2016-02-25 12:14:50
dokument Zarządzenie Nr 21/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2016-03-22 09:58:48
dokument Zarządzenie Nr 20/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-03-22 09:57:09
dokument Zarządzenie Nr 19/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 9 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie handlu opałem i materiałami budowlanymi 2016-02-10 08:17:27
dokument Zarządzenie nr 18/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 9 lutego 2016 r. o ogłoszeniu powołania komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Jastarni w 2016 r. 2016-02-16 07:33:48
dokument Zarządzenie Nr 17 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w ramach zamiany gruntów. 2016-02-04 11:19:12
dokument Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 28 stycznia 2016 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego (z możliowścią składania ofert częściowych) dla zadania "Budowa zachodniego odcinka drogi ulicy Sztormowej w Jastarni" 2016-02-10 08:20:10
dokument Zarządzenie Nr 15/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 28 stycznia 2016 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa zachodniego odcinka drogi ulicy Sztormowej w Jastarni" 2016-02-10 08:22:19
dokument Zarządzenie Nr 14/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finasnowych jednostek budżetowych 2016-02-10 08:25:09
dokument Zarządzenie Nr 13/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok 2016-02-10 08:27:10
dokument Zarządzenie Nr 12/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomiczno-rekreacyjnej 2016-02-10 08:29:27
dokument Zarządzenie Nr 11/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażeniazgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności handlowej 2016-02-10 08:31:36
dokument Zarządzenie Nr 10/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości gminnych, z przeznaczeniem pod prowadzenie wypożyczalni sprzętu wodnego 2016-02-10 08:33:29
dokument Zarządzenie Nr 9/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności handlowej 2016-02-10 08:35:16
dokument Zarządzenie Nr 8/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie parkingu 2016-02-10 08:36:55
dokument Zarządzenie Nr 7/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 20 stycznia 2016 r. o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Jastarni w 2016 r. 2016-02-10 08:38:32
dokument Zarządzenie Nr 6/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Jastarni na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Jastarni 2016-02-10 08:40:41
dokument Zarządzenie Nr 5/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finasnowych jednostek budżetowych 2016-02-10 08:42:35
dokument Zarządzenie Nr 4/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-02-10 08:43:59
dokument Zarządzenie Nr 3/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2016-02-10 08:45:29
dokument Zarządzenie Nr 2/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok 2016-02-10 08:47:53
dokument Zarządzenie Nr 1/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 4 stycznia 2016 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa desek impregnowanych" 2016-02-10 08:49:19