Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Jastarnia
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dofinansowanie prac związanych z usunięciem eternitu i innych wyrobów zawierających azbest - edycja 2016

 

Dofinansowanie prac związanych

 

z usunięciem eternitu i innych wyrobów zawierających azbest - edycja 2016

 

W związku z ogłoszeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku kolejnej edycji konkursu pod nazwą  "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2016), . Burmistrz Miasta Jastarni informuje że do dnia 4 kwietnia 2016 r. można składać deklaracje udziału w powyższym konkursie. Formularze zgłoszenia wraz z załącznikami można pobrać ze strony www.bip.jastarnia.pl w zakładce ochrona środowiska bądź w pok. 305 Urzędu Miasta Jastarni

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 16 maja 2016r. a o wyniku gminy zostaną poinformowane do 30 maja 2016r. 

 1. Kosztami kwalifikowanymi zadania są koszty niezbędne do poniesienia w celu osiągnięcia efektu ekologicznego obejmujące wyłącznie koszty: demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiana lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest, poniesione po dacie rozstrzygnięcia konkursu.

 2. Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 85 % kosztów kwalifikowanych.

 3. Koszty kwalifikowane zadania należy obliczyć w oparciu o kryterium w postaci współczynnika efektywności kosztowej wynoszącego:

  1. nie więcej niż 800 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składają się łącznie takie elementy jak: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadu,

  2. nie więcej niż 400 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składa się wyłącznie transport i unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadu.

 4. Zaleca się, aby określając efekt ekologiczny jednostka samorządu terytorialnego (jst) przyjmowała, że 1 m2 powierzchni płyt azbestowo-cementowych waży 0,0135 Mg (13,5kg).

 5. Wymagane jest, by zadanie objęte wnioskiem o dofinansowanie było:

  1. zlokalizowane na terenie jst posiadającej program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, w której została przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest,

  2. zgodne z programem usuwania azbestu danej jst,

  3. wykonywane przez firmę posiadającą wymagane przepisami prawa zezwolenie lub decyzję na wytwarzanie i gospodarowanie odpadami zawierającymi azbest.

 6. WFOŚiGW ma prawo sprawdzenia, czy firmy wykonujące zadane posiadają zezwolenia i decyzje, o których mowa w pkt 5 c).

 7. Zgłaszane zadania musza posiadać dokumentację fotograficzną obrazującą ich aktualny stan (przed rozpoczęciem prac).

Szczegółowe informacje i regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.wfosigw-gda.pl.

Równocześnie Burmistrz Miasta Jastarni przypomina właścicielom, użytkownikom i zarządcom posesji o corocznym obowiązku przedłożenia Marszałkowi Województwa Pomorskiego lub Burmistrzowi Miasta Jastarni informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania oraz informacji o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone. Powyższa informacja winna być corocznie składana do dnia 31 stycznia. Osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami przedkładają informację Burmistrzowi Miasta Jastarni, pozostałe podmioty Marszałkowi Województwa Pomorskiego.

Obowiązek ten wynika z § 10 - Rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2010r. Nr 8, poz. 31).

Wszystkie osoby, które nie wywiązały się z nałożonego obowiązku winny niezwłocznie przygotować stosowną informację i złożyć ją odpowiednio Burmistrzowi i Marszałkowi. Wzory formularzy, na jakich winna być składana informacja, znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Jastarni (www.bip.jastarnia.pl) w zakładce ochrona środowiska

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Deklaracja udziału w konkursie.doc (DOC, 30.00Kb) 2016-03-14 14:38:54 562 razy
2 INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST - zkończenie użytkowania.doc (DOC, 25.00Kb) 2016-03-14 14:38:54 547 razy
3 OCENA_-_AZBEST.doc (DOC, 76.50Kb) 2016-03-14 14:38:54 550 razy
4 oświadczenie o dysponowaniu gruntem-NOWY.pdf (PDF, 2.26Mb) 2016-03-14 14:38:54 583 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Żelechowska 14-03-2016 14:38:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Żelechowska 14-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Kamila Żelechowska 14-03-2016 14:40:07