Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Jastarnia
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwały Rady Miasta z 2016 roku

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XXIV/214/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchmości położonej w miejscowości Jastarni 2016-07-07 15:09:08
dokument Uchwała Nr XXIV/213/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchmości położonej w miejscowości Jastarni 2016-07-07 15:07:26
dokument Uchwał Nr XXIV/212/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchmości położonej w miejscowości Jastarni 2016-07-07 15:05:26
dokument Uchwała Nr XXIV/211/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/370/2002 Rady Miasta Jastarni z dnia 29 kwietnia 2002 roku 2016-07-07 15:01:35
dokument Uchwała Nr XXIV/210/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasta Jastarni w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchmości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi 2016-07-07 14:58:38
dokument Uchwała Nr XXIV/209/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-07-07 14:56:02
dokument Uchwała Nr XXIV/208/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchmości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchmości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-07-07 14:52:51
dokument Uchwała Nr XXIV/207/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Jastarni 2016-07-07 14:48:40
dokument Uchwała Nr XXIV/206/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przekazania Miejskiemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni składnika majątkowego Gminy w celu realizacji zadań statutowych 2016-07-07 14:45:39
dokument Uchwała Nr XXIV/205/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jastarni 2016-07-07 14:43:26
dokument Uchwała nr XXIV/204/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 30 czercwa 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Jastarni na lata 2016-2019 2016-07-07 14:41:50
dokument Uchwała Nr XXIV/203/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XVII/139/2015 Rady Miasta Jastarni z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Jastarnia na 2016 rok 2016-07-07 14:40:16
dokument Uchwała Nr XXIV/202/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Jastarni na lata 2016-2019 2016-07-07 14:36:58
dokument Uchwała Nr XXIV/201/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 30 czercwa 2016 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Jastarni absolutorium z wykonania budżetu za 2015 rok 2016-07-07 14:34:17
dokument Uchwała nr XXIV/200/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Gminy Miasta Jastarni za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jastarni za 2015 rok 2016-07-07 14:32:36