Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Jastarnia
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 240/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 22 grudnia 2017 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia" obejmującego wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku OSP w Jastarni oraz remoncie i przebudowie budynku OSP w Jastarni z możliwością składania ofert częściowych" 2018-01-03 07:21:49
dokument Zarządzenie Nr 239/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 22 grudnia 2017 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Nadzór inwestorski - branża drogowa nad realizacją zadania pn. "Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Juracie w ramach projektu Pomorskich Tras Rowerowych oraz przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Sambora" 2017-12-29 08:59:20
dokument Zarządzenie Nr 238/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 22 grudnia 2017 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Juracie w ramach projektu Pomorskich Tras Rowerowych oraz przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Sambora" 2017-12-27 10:55:51
dokument Zarządzenie Nr 237/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 22 grudnia 2017 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia" obejmującego wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Hali Widowiskowo-Sportowej w Jastarni z możliwością składania ofert częściowych" 2017-12-27 10:53:08
dokument Zarządzenie Nr 235A/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w ramach zamiany gruntów 2017-12-29 08:05:28
dokument Zarządzenie Nr 233/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia kwoty dotacji dla przedszkoli niepublicznych 2017-12-21 11:07:08
dokument Zarządzenie Nr 232/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej 2017-12-18 14:34:51
dokument Zarządzenie Nr 231/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2017-12-21 11:01:30
dokument Zarządzenie Nr 230/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-12-21 10:59:06
dokument Zarządzenie Nr 229/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 12 grudnia 2017 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia obejmująca zadania: I. Termomodernizację budynku OSP w Jastarni oraz Remont i przebudowę budynku OSP w Jastarni, II. Termomodernizację budynku Hali Widowiskowo-Sportowej w Jastarni 2017-12-21 10:36:06
dokument Zarządzenie Nr 228/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko Referenta ds. ogólno-organizacyjnych w Urzędzie Miejskim w Jastarni 2017-12-08 12:34:46
dokument Zarządzenie Nr 227/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod sieć obserwacyjno - badawczą wód podziemnych 2017-12-21 10:33:16
dokument Zarządzenie Nr 226/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2017-12-21 10:30:24
dokument Zarządzenie Nr 225/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-12-21 10:28:59
dokument Zarządzenie Nr 224/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za utrzymanie w czystości umundurowania służbowego strażników Straży Miejskiej w Jastarni 2017-12-21 10:27:25
dokument Zarządzenie Nr 223/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2017-12-21 10:24:31
dokument Zarządzenie Nr 221/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2017-12-21 10:22:06
dokument Zarządzenie Nr 220/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-12-21 10:20:10
dokument Zarządzenie Nr 219/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2017-12-21 10:18:07
dokument Zarządzenie nr 218/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie parkingu 2017-12-01 08:46:59
dokument Zarządzenie Nr 217/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Jastarni za rok 2017 2017-12-01 08:44:46
dokument Zarządzenie Nr 216/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego, w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastarni w dniu 22 kwietnia 2017 r. 2017-11-27 11:40:53
dokument Zarządzenie Nr 215/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2017-12-01 08:38:24
dokument Zarządzenie Nr 214/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-12-01 08:35:21
dokument Zarządzenie Nr 213/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Kuźnicy, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie parkingu 2017-12-01 08:33:23
dokument Zarządzenie Nr 212/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomicznej 2017-12-01 08:30:20
dokument Zarządzenie Nr 211/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie karuzeli 2017-12-01 08:27:48
dokument Zarządzenie Nr 210/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod składowanie sprzętu 2017-12-01 08:25:43
dokument Zarządzenie Nr 209/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 16 listopada 2017 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia obejmująca zadania: I. Termomodernizację budynku OSP w Jastarni oraz Remont i przebudowę budynku OSP w Jastarni, II. Termomodernizację budynku Hali Widowiskowo-Sportowej w Jastarni 2017-11-30 15:24:45
dokument Zarządzenie Nr 208/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2017-11-30 15:22:23
dokument Zarządzenie Nr 207/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-11-30 15:18:29
dokument Zarządzenie Nr 206/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2017-11-15 15:10:09
dokument Zarządzenie Nr 205/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy-Miasta Jastarnia na rok 2018 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do projektu uchwały budżetowej 2017-11-30 15:16:05
dokument Zarządzenie Nr 204/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Jastarnia na lata 2018-2024 2017-11-30 15:13:16
dokument Zarządzenie Nr 203/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie usług transportu drogowego 2017-11-30 15:10:43
dokument Zarządzenie Nr 202/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 13 listopada 2017 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Obsługa geodezyjno - kartograficzna Gminy Jastarnia w latach 2018-2020" 2017-11-14 08:34:15
dokument Zarządzenie Nr 201/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gospodarczej 2017-11-30 15:08:36
dokument Zarządzenie Nr 200/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności handlowej 2017-11-30 15:06:04
dokument Zarządzenie Nr 199/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie parkingu 2017-11-30 15:03:22
dokument Zarządzenie Nr 198/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 6 listopada 2017 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zamówień uzupełniających związanych z zadaniem "Budowa miejsc rekreacyjnych w Jastarni: a) placu zabaw i siłowni terenowej u zbiegu ulic: Mickiewicza - ks. B.Sychty b) placu zabaw i siłowni terenowej u zbiegu ulic: Herrmanna - Plac Necla (z możliwością składania ofert częściowych)" 2017-11-30 14:59:33
dokument Zarządzenie Nr 197/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie organizacji i przeprowadzenia ćwiczeń taktycznych Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastarni 2017-11-30 14:54:35
dokument Zarządzenie Nr 196/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 31 października 2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2017-11-30 14:52:07
dokument Zarządzenie Nr 195/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-11-30 14:49:02
dokument Zarządzenie Nr 194/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 30 października 2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2017-11-30 14:43:48
dokument Zarządzenie Nr 193/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 25 października 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Jastarnia za III kwartał 2017 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 2017-10-26 07:59:49
dokument Zarządzenie Nr 192/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 23 października 2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2017-11-03 12:25:28
dokument Zarządzenie Nr 191/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 18 października 2017 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego 2017-11-03 12:23:49
dokument Zarządzenie Nr 190/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 18 października 2017 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego 2017-11-03 12:22:22
dokument Zarządzenie Nr 189/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 13 października 2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2017-11-03 12:18:24
dokument Zarządzenie Nr 188/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-11-03 12:17:00
dokument Zarządzenie Nr 187/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 10 października 2017 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu 2017-11-03 12:15:23
dokument Zarządzenie Nr 186/2017 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 5 października 2017 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług transportowych na rzecz Gminy Jastarnia 2017-10-09 15:24:21
dokument Zarzadzenie Nr 185/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 5 października 2017 r. o zmianie składu komisji przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług transportowych na rzecz Gminy Jastarnia 2017-10-09 15:27:36
dokument Zarządzenie Nr 184/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 5 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zieleni 2017-11-03 12:13:13
dokument Zarządzenie nr 183/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 5 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie parkingu 2017-11-03 12:11:31
dokument Zarządzenie Nr 182/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 5 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zieleni 2017-11-03 12:09:26
dokument Zarządzenie Nr 181/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 5 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomicznej 2017-11-03 12:07:34
dokument Zarządzenie Nr 180/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 5 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie i utrzymanie zieleni 2017-11-03 12:05:42
dokument Zarządzenie Nr 179/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 5 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zieleni 2017-11-03 12:04:17
dokument Zarządzenie Nr 178/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 5 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zieleni 2017-11-03 12:02:49
dokument Zarządzenie Nr 177/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 5 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko Inspektora ds. gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Jastarni 2017-10-06 12:18:50
dokument Zarządzenie Nr 176/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 2 października 2017 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Świadczenie usług transportowych na rzecz Gminy Jastarnia" 2017-10-05 12:42:01
dokument Zarządzenie Nr 175/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 28 września 2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2017-11-03 11:58:58
dokument Zarządzenie Nr 174/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wzoru wniosków i umowy o przyznanie dotacji celowych na realizację przedsięwzięć związanych z modernizacją systemów grzewczych na terenie Gminy Jastarnia 2017-12-08 09:59:48
dokument Zarządzenie Nr 173/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 22 września 2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2017-11-03 11:57:18
dokument Zarządzenie Nr 172/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-11-03 11:55:55
dokument Zarządzenie Nr 171/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 20 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 2017-11-03 11:54:20
dokument Zarządzenie Nr 170/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 15 września 2017 r. o zmianie zarządzenia o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w związku z planowaną inwestycją Budowa węzła integracyjnego Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi w ramach przedsięwzięcia partnerskiego realizowanego wspólnie z Gminą Władysławowo jako Partnera Wiodącego projektu ?Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi? 2017-09-19 14:50:06
dokument Zarządzenie Nr 169/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 13 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomicznej 2017-09-19 14:49:45
dokument Zarządzenie Nr 168/2017 Burmistrza Jastarnia z dnia 12 września 2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2017-09-19 14:49:19
dokument Zarządzenie Nr 167/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-09-19 14:48:58
dokument Zarządzenie Nr 166/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 11 września 2017 r. w sprawie określenia założeń budżetowych oraz organizacji prac nad projektem budżetu gminy Jastarnia na 2018 rok oraz nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia na rok 2018 i lata następne 2017-09-19 14:48:37
dokument Zarządzenie Nr 165/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 200/2012 Burmistrza Jastarni z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta w Jastarni 2017-09-19 14:47:32
dokument Zarządzenie Nr 164/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 6 września 2017 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w związku z planowaną inwestycją Budowa węzła integracyjnego Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi w ramach przedsięwzięcia partnerskiego realizowanego wspólnie z Gminą Władysławowo jako Partnera Wiodącego projektu ?Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi? 2017-09-19 14:47:10
dokument Zarządzenie Nr 163/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 6 września 2017 w sprawie ustalenia wzorów wniosków o przyznanie stypendium Gminy Jastarnia 2017-09-19 14:46:48
dokument Zarządzenie Nr 162/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2017-09-19 14:46:24
dokument Zarządzenia Nr 161/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-09-19 14:46:02
dokument Zarządzenie Nr 160/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie utworzenia Formacji Obrony Cywilnej Gminy Jastarnia 2017-09-19 14:45:35
dokument Zarządzenie Nr 159/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w ramach zamiany gruntów 2017-09-19 14:45:05
dokument Zarządzenie Nr 158/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w ramach zamiany gruntów 2017-09-19 14:44:37
dokument Zarządzenie Nr 157/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko Zastępcy Skarbnika Miasta w Urzędzie Miejskim w Jastarni 2017-08-16 11:31:49
dokument Zarządzenie Nr 156/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2017-09-19 14:44:07
dokument Zarządzenie Nr 155/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej 2017-09-19 14:43:34
dokument Zarządzenie Nr 154/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 7 sierpnia 2017 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku stanowiącego własność Gminy Jastarnia obejmująca zadania: a) Termomodernizacja budynku OSP w Jastarnia, b) Remont i przebudowę budynku OSP w Jastarni 2017-09-19 14:43:00
dokument Zarządzenie Nr 153/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Jastarnia za I półrocze 217 roku i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Jastarnia 2017-09-19 14:42:36
dokument Zarządzenie Nr 152/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 4 sierpnia 217 r. w sprawie przedstawienie informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2017 roku Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni 2017-09-19 14:42:09
dokument Zarządzenie Nr 151/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym miejsca na zamontowanie serwera, nadajników w obudowie z anteną, łącza telekomunikacyjnego kamery internetowe i hot spot na budynku Urzędu Miejskiego w Jastarni 2017-09-19 14:41:35
dokument Zarządzenie Nr 150/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2017-09-19 14:41:09
dokument Zarządzenie Nr 149/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-09-19 14:40:35
dokument Zarządzenie Nr 148/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Jastarnia z a II kwartał 2017 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 2017-07-31 15:16:43
dokument Zarządzenie Nr 147/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2017-09-19 14:39:58
dokument Zarządzenie Nr 146/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomicznej 2017-07-25 09:47:04
dokument Zarządzenie Nr 145/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jurata, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomicznej 2017-07-25 09:46:29
dokument Zarządzenie Nr 144/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomicznej 2017-07-25 09:45:53
dokument Zarządzenie nr 143/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekreutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowiska - Starszego Strażnika Straży Miejskiej w Jastarni 2017-07-21 11:51:57
dokument Zarządzenie nr 142/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działkę przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w ramach zamiany gruntów 2017-07-25 09:45:17
dokument Zarządzenie Nr 141/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej 2017-07-25 09:44:45
dokument Zarządzenie Nr 140/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zaplecza działalności gospodarczej 2017-07-25 09:44:06
dokument Zarządzenie Nr 139/2017 Burmistrza Jastarni dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zaplecza działalności gospodarczej 2017-07-25 09:43:29
dokument Zarządzenie Nr 138/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie placu dojazdowo-manewrowego 2017-07-25 09:42:51
dokument Zarządzenie Nr 137/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Planu Ochrony Zabytków w Gminie Jastarnia na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych 2017-07-25 09:42:14
dokument Zarządzenie Nr 136/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowiska - Starszego Strażnika Straży Miejskiej w Jastarni 2017-07-04 09:38:20
dokument Zarządzenie Nr 134/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu płatnych parkingów Gminy Jastarnia 2017-07-10 09:58:24
dokument Zarządzenie Nr 133/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastarni 2017-07-25 09:41:30
dokument Zarządzenie Nr 132/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko Inspektora ds. księgowości budżetowej i VAT w Urzędzie Miejskim w Jastarni 2017-06-26 13:31:11
dokument Zarządzenie Nr 131/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko Podinspektora ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Miejskim w Jastarni 2017-06-26 13:28:10
dokument Zarządzenie Nr 130/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Jastarnia 2017-07-25 09:40:24
dokument Zarządzenie Nr 129/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 21 czerwca 2017 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przewozy autobusowe uczniów z terenu Gminy Jastarnia w roku szkolnym 2017-2018 2017-06-23 14:19:56
dokument Zarządzenie Nr 128/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Jastarnia 2017-06-28 14:32:21
dokument Zarządzenie Nr 127/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Jastarnia 2017-06-28 14:32:56
dokument Zarządzenie Nr 126/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jastarni 2017-06-28 14:33:28
dokument Zarządzenie Nr 125/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jastarni 2017-06-28 14:33:58
dokument Zarządzenie Nr 124/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Jastarni 2017-06-28 14:34:23
dokument Zarządzenie Nr 123/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Jastarni 2017-06-28 14:34:59
dokument Zarządzenie Nr 122/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 14 czerwca 2017 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie gminy Jastarnia od dnia 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. 2017-06-28 14:35:27
dokument Zarządzenie nr 121/2017 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności artystycznej 2017-06-28 14:36:09
dokument Zarządzenie Nr 120/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod dojście do punktu działalności gospodarczej 2017-06-28 14:36:37
dokument Zarządzenie Nr 119/2017 Burmistrza Jastarni w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod prowadzenie salonu gier i zabaw dla dzieci 2017-06-28 14:37:24
dokument Zarządzenie Nr 118/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod ustawienie pojemników na odpady komunalne 2017-06-28 14:37:54
dokument Zarządzenie nr 117/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 5 czerwca 2017 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Jastarnia od dnia 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. 2017-06-28 14:38:27
dokument Zarządzenie Nr 116/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2017-11-03 11:50:51
dokument Zarządzenie Nr 115/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-11-03 11:47:25
dokument Zarządzenie nr 114/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 30 maja 2017 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa miejsc rekreacyjnych w Jastarni : a) placu zabaw i siłowni terenowej u zbiegu ulic Mickiewicza - ks. B. Sychty B) placu zabaw i siłowni terenowej u zbiegu ulic Hermanna - Plac Necla (z możliwością składania ofert częściowych) 2017-06-28 14:41:45
dokument Zarządzenie nr 113/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 29 maja 217 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie parkingu 2017-06-28 14:42:12
dokument Zarządzenie nr 112/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 29 maja 217 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie parkingu 2017-06-28 14:42:41
dokument Zarządzenie nr 111/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 29 maja 217 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Kuźnica, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności rekreacyjnej 2017-06-28 14:43:06
dokument Zarządzenie Nr 110/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2017-11-03 11:43:37
dokument Zarządzenie Nr 109/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Jastarni 2017-05-30 10:34:41
dokument Zarządzenie Nr 108/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomicznej 2017-05-22 10:33:01
dokument Zarządzenie Nr 107/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Jastarni oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej 2017-05-22 10:32:05
dokument Zarządzenie Nr 106/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności promocyjnej 2017-05-22 10:31:23
dokument Zarządzenie Nr 105/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Juracie 2017-05-22 10:30:28
dokument Zarządzenie nr 104/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gospodarczej 2017-05-22 10:29:45
dokument Zarządzenie Nr 103/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia dla pracowników Urzedu Miejskiego w Jastarni dnia wolnego od pracy 2017-05-22 11:55:46
dokument Zarządzenie Nr 102/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Jastarnia na lata 2017-2021 2017-05-22 10:28:50
dokument Zarządzenie Nr 101/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zieleni 2017-05-22 10:28:16
dokument Zarządzenie Nr 100/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zieleni 2017-05-22 10:27:35
dokument Zarządzenie Nr 99/2017 Burmistrza Jastarni w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zaplecza działalności gospodarczej 2017-05-22 10:26:53
dokument Zarządzenie Nr 98/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2017-05-22 10:25:51
dokument Zarządzenie Nr 97/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. 2017-05-22 10:24:33
dokument Zarządzenie Nr 96/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia Gminnego Ćwiczenia Obronnego pod kryptonimem "Jastarnia - 2017" 2017-05-22 10:23:26
dokument Zarządzenie Nr 95/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia a drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej 2017-05-22 10:20:42
dokument Zarządzenie Nr 94/2017 Burmistrza Jastarnia z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2017-05-22 10:19:32
dokument Zarządzenie Nr 93/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 29 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zapewnienie dojścia do nieruchomości sąsiedniej 2017-05-22 10:18:03
dokument Zarządzenie Nr 92/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 29 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomicznej 2017-05-22 10:17:04
dokument Zarządzenie Nr 91/2017 Burmistrza Jastarnia z dnia 29 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod urządzenie dojścia do nieruchomości sąsiedniej 2017-05-22 10:16:16
dokument Zarządzenie Nr 90/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-05-22 10:14:54
dokument Zarządzenie Nr 89/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miasta Jastarnia za 2016 rok oraz innych informacji 2017-04-28 15:09:26
dokument Zarządzenie Nr 88/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2017-05-22 10:13:44
dokument Zarządzenie Nr 87/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Jastarnia za I kwartał 2017 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 2017-04-28 15:08:59
dokument Zarządzenie Nr 86/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Jastarni 2017-04-21 09:03:21
dokument Zarządzenie Nr 85/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 14 kwietnia 2017 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Organizacja i administrowanie strefa płatnego parkowania oraz płatnymi parkingami na terenie Gminy Jastarnia w sezonach letnich 2017-2019 2017-04-28 15:08:32
dokument Zarządzenie Nr 84/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 14 kwietnia 2017 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego (z możliwością składania ofert częściowych) dla zadania "Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem odcinków ulic: Herrmanna, ks. Kossak-Główczewskiego, Braci Kłosów i Ceynowy w miejscowości Jastarnia". 2017-04-27 14:23:42
dokument Zarządzenie Nr 83/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zieleni 2017-04-28 15:07:25
dokument Zarządzenie Nr 82/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2017-04-28 15:06:58
dokument Zarządzenie Nr 81/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-04-28 15:06:31
dokument Zarządzenie Nr 80/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod lokalizację ogródka kawiarnianego 2017-04-28 15:05:55
dokument Zarządzenie Nr 79/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności handlowej 2017-04-28 15:05:29
dokument Zarządzenie Nr 78/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Jastarni, z przeznaczeniem pod ustawienie kontenerów sanitarnych 2017-04-28 15:05:03
dokument Zarządzenie Nr 77/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod funkcjonowanie stacji LNG zapewniającej gazyfikację Miasta Jastarni 2017-04-28 15:04:29
dokument Zarządzenie Nr 76/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie parkingu 2017-04-28 15:04:03
dokument Zarządzenie Nr 75/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności handlowej 2017-04-28 15:03:36
dokument Zarządzenie Nr 74/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, ż przeznaczeniem pod urządzenie dojazdu do Ośrodka Wypoczynkowego Instytutu Kolejnictwa 2017-04-28 15:03:10
dokument Zarządzenie Nr 73/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod dojście do punktu handlowego 2017-04-28 15:02:36
dokument Zarządzenie Nr 72/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie wzoru wniosków i umowy o przyznanie dotacji celowych na realizację przedsięwzięć związanych z modernizacją systemów grzewczych na terenie Gminy Jastarnia 2017-12-08 10:03:23
dokument Zarządzenie Nr 71/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i klas I szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Jastarnia 2017-04-10 11:03:52
dokument Zarządzenie Nr 70/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 4 kwietnia 2017 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Oczyszczenia plaż w obszarze kąpielisk i wskazanych miejsc tradycyjnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Jastarnia 2017-04-28 15:01:45
dokument Zarządzenie Nr 69/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 4 kwietnia 2017 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Oczyszczanie plaż w obszarze kąpielisk i wskazanych miejsc tradycyjnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Jastarnia 2017-04-28 15:01:19
dokument Zarządzenie Nr 68/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 31 marca 2017 r. o ogłoszeniu powołania komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jastarnia w 2017 r. 2017-04-28 15:00:25
dokument Zarządzenie Nr 67/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2017-04-28 14:58:49
dokument Zarządzenie Nr 66/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-04-28 14:58:17
dokument Zarządzenie Nr 65/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2017-04-28 14:57:46
dokument Zarządzenie Nr 64/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych 2017-03-31 11:34:24
dokument Zarządzenie Nr 63A/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 28 marca 2017 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem odcinków ulic: Herrmanna, ks. Kossak-Główczewskiego, Braci Kłosów i Ceynowy w miejscowości Jastarnia 2017-04-04 13:26:50
dokument Zarządzenie Nr 63/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 27 marca 217 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Jastarnia za 2016 r. 2017-03-31 11:35:10
dokument Zarządzenie Nr 62/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych za 2016 rok Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastarni a także informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2016 r. 2017-03-31 11:36:16
dokument Zarządzenie Nr 61/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego położonego w Jastarni, z przeznaczeniem pod działalność usługową 2017-03-31 11:37:29
dokument Zarządzenie Nr 60/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zapewnienie miejsc postojowych dla przyczep campingowych 2017-03-31 11:38:21
dokument Zarządzenie Nr 59/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zieleni 2017-03-31 11:39:15
dokument Zarządzenie Nr 58/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zieleni 2017-03-31 11:40:41
dokument Zarządzenie Nr 57/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie parkingu i stojaków na rowery 2017-03-31 11:41:33
dokument Zarządzenie Nr 56/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Jurata 2017-03-31 11:42:37
dokument Zarządzenie Nr 55/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w ramach zamiany gruntów 2017-03-31 11:43:43
dokument Zarządzenie Nr 54/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2017-03-31 11:44:34
dokument Zarządzenie Nr 53/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-03-31 11:46:48
dokument Zarządzenie Nr 52/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zlokalizowanie bankomatów 2017-03-31 11:48:10
dokument Zarządzenie nr 51/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia gody na oddanie w poddzierżawę w trybie bezprzetargowym plaży położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomiczno-rekreacyjnej 2017-03-31 11:48:52
dokument Zarządzenie Nr 50/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie uczestnictwa w treningu rejonowym Systemu Wykrywania i Alarmowania 2017-03-31 11:49:25
dokument Zarządzenie Nr 49/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod lokalizację baneru reklamowego 2017-03-31 11:50:14
dokument Zarządzenie Nr 48/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 7 marca 217 r. o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jastarnia w 2017 r. 2017-03-31 11:51:11
dokument Zarządzenie Nr 47/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 3 marca 217 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pielęgnacja terenów zieleni miejskiej w Gminie Jastarni w latach 2017-2018 2017-03-31 11:51:59
dokument Zarządzenie Nr 46/217 Burmistrza Jastarni z dnia 3 marca 217 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pielęgnacja terenów zielenie miejskiej w Gminie Jastarnia w latach 2017-2018 2017-03-31 11:52:37
dokument Zarządzenie Nr 45/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie utworzenia Formacji Oborny Cywilnej Gminy Jastarnia 2017-03-31 11:53:19
dokument Zarządzenie Nr 44/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2017-03-31 11:55:36
dokument Zarządzenie Nr 43/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. 2017-03-31 11:57:52
dokument Zarządzenie Nr 42/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jastarni 2017-02-28 12:52:52
dokument Zarządzenie nr 41/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w poddzierżawę w trybie bezprzetargowym odcinka plaży położonej w miejscowości Jurata, z przeznaczeniem pod zlokalizowanie toalety publicznej 2017-02-22 10:31:13
dokument Zarządzenie nr 40/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w poddzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchmości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia, Jurata i Kuźcnia, z przeznaczeniem pod prowadzenie przebieralni plażowych 2017-02-22 10:34:01
dokument Zarządzenie nr 39/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w poddzierżawę w trybie bezprzetargowym plaży położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności rekreacyjnej-szkółki wodnej 2017-02-22 10:36:46
dokument Zarządzenie nr 38/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w poddzierżawę w trybie bezprzetargowym plaży położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności rekreacyjnej szkółki wodnej z gastronomią 2017-02-22 11:07:52
dokument Zarządzenie nr 37/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w poddzierżawę w trybie bezprzetargowym plaży położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomiczno-rekreacyjnej 2017-02-22 11:06:59
dokument Zarządzenie nr 36/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w poddzierżawę w trybie bezprzetargowym plaż położonych w miejscowości Jastarnia i Jurata, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w okresie sezonu letniego 2017 r. 2017-02-22 11:05:00
dokument Zarządzenie nr 35/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w poddzierżawę w trybie bezprzetargowym plaż położonych w miejscowości Jastarnia, Jurata i Kuźnica, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomiczno-rekreacyjnej w okresie sezonu letniego 2017 r. 2017-02-22 11:02:32
dokument Zarządzenie nr 34/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod prowadzenie szaletu publicznego 2017-02-22 11:00:55
dokument Zarządzenie nr 33/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia i Jurata, z przeznaczeniem pod zlokalizowanie tablic informacyjnych 2017-02-22 11:00:02
dokument Zarządzenie nr 32/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zlokalizowanie bankomatów 2017-02-22 10:59:04
dokument Zarządzenie nr 31/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zapewnienie dojazdu do nieruchomości 2017-02-22 10:58:11
dokument Zarządzenie nr 30/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnych, z przeznaczeniem pod prowadzenie wypożyczalni sprzętu wodnego 2017-02-22 10:57:23
dokument Zarządzenie nr 29/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnych położonych w miejscowości Jastarni, Jurata i Kuźnica, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomicznej w okresie sezonu letniego 2017 r. 2017-02-22 10:56:31
dokument Zarządzenie nr 28/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 16 lutego 2017 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa desek i legarów impregnowanych ciśnieniowo w celu modernizacji mola spacerowego w Jastarni. 2017-02-22 10:54:12
dokument Zarządzenie nr 27/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla służbowego samochodu Dacia Duster GPU 77M2 użytkowanego przez Straż Miejską w Jastarni oraz odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie 2017-02-22 10:53:20
dokument Zarządzenie nr 26/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienie dla pracowników Urzędu Miejskiego w Jastarni dnia wolnego od pracy i ustalenie terminu jego odpracowania. 2017-02-22 10:52:29
dokument Zarządzenie nr 25/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2017-02-09 09:40:20
dokument Zarządzenie Nr 24/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 31 stycznia 2017 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pielęgnacja terenów zieleni miejskiej w Gminie Jastarnia w latach 2017-2018 2017-02-09 09:39:00
dokument Zarządzenie nr 23/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 31 stycznia 2017 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pielęgnacja terenów zieleni miejskiej w Gminie Jastarnia w latach 2017-2018 2017-02-09 09:37:20
dokument Zarządzenie Nr 22/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2017-02-09 09:35:04
dokument Zarządzenie nr 21/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-02-09 09:33:16
dokument Zarządzenie Nr 20/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod baner reklamowy 2017-01-27 14:05:25
dokument Zarządzenie Nr 19/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie parkingu 2017-01-27 14:04:45
dokument Zarządzenie Nr 18/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zieleni 2017-01-27 14:04:07
dokument Zarządzenie Nr 17/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2017-02-09 09:31:58
dokument Zarządznie Nr 16/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-02-09 09:30:26
dokument Zarządzenie Nr 15/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 13 stycznia 2017 r. o ogłoszeniu powołania komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jastarnia w 2017 r. 2017-01-27 14:03:31
dokument Zarządzenie Nr 14/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2017-02-09 09:29:10
dokument Zarządzenie nr 13/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-02-09 09:27:14
dokument Zarządzenie Nr 12/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zieleni, plac zabaw dla dzieci oraz miejsce parkingowe 2017-01-27 14:03:01
dokument Zarządzenie Nr 11/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod rekreację przydomową i drogę dojazdową do sąsiedniej nieruchomości 2017-01-27 14:00:51
dokument Zarządzenie Nr 10/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod składowanie sprzętu rybackiego 2017-01-27 14:00:17
dokument Zarządzenie Nr 9/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Kuźnicy, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zielonego ogrodu 2017-01-27 13:59:33
dokument Zarządzenie Nr 8/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zapewnienie dojazdu do ul. Kaszubskiej 2017-01-27 13:58:58
dokument Zarządzenie Nr 7/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod urządzenie miejsc parkingowych 2017-01-27 13:58:31
dokument Zarządzenie Nr 6/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod ustawienie przyczepy kempingowej dla własnych potrzeb dzierżawcy 2017-01-27 13:57:53
dokument Zarządzenie Nr 5/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie miejsc parkingowych, zieleni oraz altany sklepy spożywczego 2017-01-27 13:57:19
dokument Zarządzenie Nr 4/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Juracie 2017-01-27 13:55:58
dokument Zarządzenie Nr 3/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2017-02-09 09:23:06
dokument Zarządzenie Nr 2/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-02-09 09:21:00
dokument Zarządzenie Nr 1/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok 2017-02-09 09:18:46