Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Jastarnia
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwały Rady Miejskiej Jastarni z 2017 roku

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XXXIII/297/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego gruntu położonego w Jastarni 2017-04-10 14:47:06
dokument Uchwała Nr XXXIII/296/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez nieruchmość gminną położoną w Jastarni 2017-04-10 14:44:32
dokument Uchwała Nr XXXIII/295/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu gminnego w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków nieruchmości przyległej, położonej w Jastarni 2017-04-10 14:42:24
dokument Uchwała Nr XXXIII/294/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchmości położonej w miejscowości Jastarni 2017-04-10 14:39:50
dokument Uchwała Nr XXXIII/293/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 marca 217 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia 2017-04-10 11:24:55
dokument Uchwała Nr XXXIII/292/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia gody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia 2017-04-10 11:24:19
dokument Uchwała Nr XXXIII/291/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia 2017-04-10 11:23:44
dokument Uchwała Nr XXXIII/290/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata 2017-04-10 11:23:11
dokument Uchwała Nr XXXIII/289/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia ?Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kuźnica w mieście Jastarni?. 2017-04-10 11:22:17
dokument Uchwała Nr XXXIII/288/2017 Rady miejskiej Jastarni z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jastarnia oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Jastarni 2017-04-10 11:21:35
dokument Uchwała Nr XXXIII/287/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jastarnia w roku 2017 2017-04-10 11:16:47
dokument Uchwała Nr XXXIII/286/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jastarnia 2017-04-10 11:15:53
dokument Uchwała Nr XXXIII/285/2017 rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 marca 217 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez inne niż Gmina Jastarnia osoby prawne, osoby fizyczne oraz zakresu kontroli ich prawidłowego wykorzystania 2017-04-10 11:14:13
dokument Uchwała Nr XXXIII/284/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru i odpowiadającej im punktacji do klas pierwszych szkoły podstawowej, dla której Gmina Jastarnia jest organem prowadzącym, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół 2017-04-10 11:13:12
dokument Uchwała Nr XXXIII/283/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów oraz określenia ich wartości punktowej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej w Gminie Jastarnia 2017-04-10 11:12:27
dokument Uchwała Nr XXXIII/282/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr X/63/2011 Rady Miasta Jastarnia z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 2017-04-10 11:11:47
dokument Uchwała Nr XXXIII/281/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 marca 217 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe 2017-04-10 11:11:15
dokument Uchwała Nr XXXIII/280/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXIX/251/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Jastarnia na 2017 rok 2017-04-10 11:10:14
dokument Uchwała Nr XXXIII/279/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miast Jastarnia na lata 2017-2021 2017-04-10 11:08:04