Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Jastarnia
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

NA ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastarni zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

 

Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastarni ul. Portowa 24

 

Przedmiot zamówienia: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

 

Termin realizacji świadczenia: Rok 2018

 

Kryterium wyboru oferty: cena

 

Osoby wykonujące SUO powinny spełniać wymogi zgodne z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z 2005 r.).

 

Ogólny zakres wykonywanych czynności: Terapia pedagogiczna, w tym: uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, zwłaszcza kształtowanie umiejętności zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności.

 

Niezbędne wymagania:

1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

2. Wykazać się, co najmniej półrocznym stażem w jednej z następujących placówek:

- szpitalu psychiatrycznym;

- jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

- ośrodku terapeutyczno- edukacyjno-wychowawczym;

-zakładzie rehabilitacji;

- placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub

upośledzeniem umysłowym;

-innej jednostce niż wymienione wyżej świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z

zaburzeniami psychicznym;

3. posiadać udokumentowane przeszklenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności

społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług.

 

Informacje dodatkowe.

- niniejsze zapytanie nie obliguje zamawiającego do zawarcia umowy

-otwarcie oferty cenowej nie ma charakteru publicznego

-po wybraniu najkorzystniejszej oferty zamawiający skontaktuje się wyłącznie z wybranym oferentem.

 

Oferta powinna zawierać:

 1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV)
 2. Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia, kwalifikacji i doświadczenia.
 1. Kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy.
 2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby rekrutacji danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).
 3. Oświadczenie o stanie zdrowia, w tym zdrowia psychicznego
 4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
 5. Oferta cenowa za wykonanie jednej godziny usługi

 

 

Oferty należy składać do dnia 15.12.2017 r. (decyduje data wpływu) osobiście lub pocztą na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastarni

ul. Portowa 24

84-140 Jastarnia

tel. 58 675-19-02 w godz. 9oo - 15oo

Pok. Nr 7

Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone

 

Załącznik:

  1. Formularz - OFERTA SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH

 

 

 

 

Barbara Koss

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastarni

 

Jastarnia,dnia 05.12.2017 rok

 

 

 

 

 • …………………………………….

( Nazwisko i imię adres oferenta )

 

 

 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Portowa 24

84-140 Jastarnia

 

 

 

OFERTA – SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych

dla osób z zaburzeniami psychicznymi składam ofertę następującej treści:

 

   1. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę brutto ……………………zł za 1 godzinę świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi , słownie : …………………………………………………………….

 

   1. Nazwisko , imię i adres wykonawcy………………………………………………...

………………………………………………………………………………………..

 

 1. Oświadczam, że w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do realizacji

zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie

określonym przez zamawiającego.

 

 

 

 1. …………….. ……………………………
 • podpis oferenta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 formularz.pdf (PDF, 41.64Kb) 2017-12-05 09:54:52 304 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Klaudia Budzisz 05-12-2017 09:51:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Koss 05-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Klaudia Budzisz 05-12-2017 09:54:52