Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Jastarnia
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 331/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2019-01-24 09:50:54
dokument Zarządzenie Nr 330/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2019-01-24 09:47:03
dokument Zarządzenie Nr 329/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gminnej, z przeznaczeniem pod prowadzenie pola kempingowego 2019-01-24 09:42:30
dokument Zarządzenie Nr 328/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2019-01-24 09:38:27
dokument Zarządzenie Nr 327/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2019-01-24 09:34:56
dokument Zarządzenie Nr 325/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia dla pracowników Urzędu Miejskiego w Jastarni dnia wolnego od pracy 2018-12-14 14:45:29
dokument Zarządzenie Nr 324/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastarni 2018-12-13 08:41:04
dokument Zarządzenie Nr 323/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia kwoty dotacji dla przedszkoli niepublicznych 2019-01-24 09:25:42
dokument Zarządzenie Nr 322/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2019-01-24 09:31:42
dokument Zarządzenie Nr 321/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2019-01-24 09:21:52
dokument Zarządzenie Nr 320/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2019-01-24 09:18:34
dokument Zarządzenie Nr 319/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2019-01-24 09:16:04
dokument Zarządzenie Nr 318/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2019-01-24 09:13:33
dokument Zarządzenie Nr 317/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji Inwentaryzacyjnej 2019-01-24 09:09:33
dokument Zarządzenie Nr 316/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 3 grudnia 2018 r. o powierzeniu wykonywania zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w Gminie Jastarnia w okresie od 01.01.2019 r. do 31.03.2020 r. 2018-12-04 13:03:15
dokument Zarządzenie Nr 315/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 3 grudnia 2018 r. o zmianie składu komisji przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w Gminie Jastarnia w okresie od 01.01.2019 r. do 31.03.2020 r. 2018-12-04 13:01:51
dokument Zarządzenie Nr 314/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2019-01-24 09:07:56
dokument Zarządzenie Nr 313/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia prac odbioru nieruchomości obejmującej kemping Maszoperia w Jastarni 2019-01-24 08:52:10
dokument Zarządzenie Nr 312/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Jastarni za rok 2018 2019-01-24 13:38:08
dokument Zarządzenie Nr 311/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2019-01-24 08:47:38
dokument Zarządzenie Nr 310/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2019-01-24 08:44:21
dokument Zarządzenie Nr 309/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia na lata 2018-2024 2018-11-29 22:01:06
dokument Zarządzenie Nr 308/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 20 listopada 2018 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w Gminie Jastarnia w okresie od 01.01.2019 r. do 31.03.2020 r. 2018-11-28 11:19:33
dokument Zarządzenie Nr 307/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2018-11-29 21:58:53
dokument Zarządzenie Nr 306/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-11-29 21:56:44
dokument Zarządzenie Nr 305/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Jastarnia na rok 2019 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do projektu uchwały budżetowej 2018-12-19 11:07:06
dokument Zarządzenie Nr 304/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia na lata 2018-2024 2018-12-19 11:01:21
dokument Zarządzenie Nr 303/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w ramach zamiany gruntów 2018-11-29 21:48:34
dokument Zarządzenie Nr 302/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2018-11-29 21:45:38
dokument Zarządzenie Nr 301/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 31 października 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2018-11-29 21:43:39
dokument Zarządzenie Nr 300/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-11-29 21:41:50
dokument Zarządzenie Nr 229/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 31 października 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jurata, z przeznaczeniem pod prowadzenie szaletu publicznego 2018-11-29 21:38:28
dokument Zarządzenie Nr 228/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 31 października 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jurata, z przeznaczeniem pod prowadzenie mieszkalnictwa mieszkaniowego 2018-11-29 21:18:36
dokument Zarządzenie Nr 227/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 26 października 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Jastarnia za IIII kwartał 2018 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 2018-10-30 13:12:59
dokument Zarządzenie Nr 226/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 19 października 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2018-11-29 21:16:39
dokument Zarządzenie Nr 225/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-11-29 21:13:50
dokument Zarządzenie Nr 224/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 19 października 2018 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-11-29 21:08:33
dokument Zarządzenie Nr 223/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 18 października 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2018-11-29 21:06:19
dokument Zarządzenie Nr 222/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 16 października 2018 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach projektu "Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej obejmująca przedłużenie istniejących pomostów cumowniczych" 2018-11-29 21:01:51
dokument Zarządzenie Nr 221/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 16 października 2018 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Nadzór inwestorski w branży sanitarnej nad realizacją zadania pn.: Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej obejmująca przebudowę i rozbudowę budynku gromadzenia odpadów wraz z rozszerzeniem o funkcję sanitarną" 2018-11-29 20:56:40
dokument Zarządzenie Nr 220/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 9 października 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2018-11-29 20:54:38
dokument Zarządzenie Nr 219/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-11-29 20:51:55
dokument Zarządzenie Nr 218/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 8 października 2018 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w Gminie Jastarnia w okresie od 01.11.2018 r. do 31.03.2020 r. 2018-10-11 14:13:28
dokument Zarządzenie Nr 217/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 8 października 2018 r. o powierzeniu wykonywania zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w Gminie Jastarnia w okresie od 01.11.2018 r. - 31.03.2020 r. 2018-10-11 14:10:38
dokument Zarządzenie Nr 216/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 4 października 2018 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej 2018-10-17 11:05:46
dokument Zarządzenie Nr 215/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 2 października 2018 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach projektu Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej obejmująca przedłużenie istniejących pomostów cumowniczych 2018-10-17 11:03:33
dokument Zarządzenie Nr 214/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 2 października 2018 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Nadzór inwestorski w branżach budowlanej, sanitarnej i elektrycznej nad realizacją zadania pn.: Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej obejmująca przebudowę i rozbudowę budynku gromadzenia odpadów wraz z rozszerzeniem o funkcję sanitarną 2018-10-17 11:02:15
dokument Zarządzenie Nr 213/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 1 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnej, z przeznaczeniem pod prowadzenie lądowiska statków powietrznych 2018-10-17 11:00:13
dokument Zarządzenie Nr 212/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 1 października 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod składowanie materiałów opałowych 2018-10-17 10:56:53
dokument Zarządzenie Nr 211/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 1 października 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Kuźnica, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zieleni ogrodowej i placu zabaw 2018-10-17 10:55:00
dokument Zarządzenie Nr 210/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 1 października 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Kuźnica, z przeznaczeniem pod zlokalizowanie kontenera przejazdowego 2018-10-17 10:52:53
dokument Zarządzenie Nr 209/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 1 października 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod prowadzenie prezentacji i sprzedaży autorskich wyrobów ceramicznych 2018-10-17 10:50:33
dokument Zarządzenie Nr 208/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 1 października 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod lokalizację urządzeń instalacji telekomunikacyjnych 2018-10-17 10:47:03
dokument Zarządzenie Nr 207/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 28 września 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2018-11-29 20:45:59
dokument Zarządzenie Nr 206/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2019-01-24 08:38:16
dokument Zarządzenie Nr 205/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 27 września 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetow 2018-11-29 20:49:39
dokument Zarządzenie Nr 204/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia 2018-10-17 10:44:50
dokument Zarządzenie Nr 203/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 25 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej do przyznania lokalu mieszkalnego położonego w Helu przy ul. Żeromskiego 2 m C/5 2018-10-17 09:25:38
dokument Zarządzenie Nr 202/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 24 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Kuźnica, z przeznaczeniem pod składowanie kontenerów 2018-10-17 09:18:27
dokument Zarządzenie Nr 201/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 18 września 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2018-11-29 20:41:05
dokument Zarządzenie Nr 200/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-11-29 20:43:33
dokument Zarządzenie Nr 199/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 13 września 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia prac odbioru nieruchomości obejmującej lądowisko w Jastarni 2018-10-17 08:55:28
dokument Zarządzenie Nr 198/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 13 września 2018 r. w sprawie powołania biegłego do składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej obejmująca przedłużenie istniejących pomostów cumowniczych 2018-10-17 08:53:07
dokument Zarządzenie Nr 197/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 13 września 2018 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej obejmująca przedłużenie istniejących pomostów cumowniczych 2018-10-17 08:19:36
dokument Zarządzenie Nr 196/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 11 września 2018 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzilenie zamówienia publicznego pn. Utwardzenie terenu przeznaczonego na miejsca postojowe przy ulicy Hallera w m. Kuźnica - etap I 2019-01-25 11:03:33
dokument Zarządzenie Nr 195/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 10 września 2018 r. w sprawie określenia założeń budżetowych oraz organizacji prac nad projektem budżetu gminy Jastarnia na 2019 rok oraz nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia na rok 2019 i lata następne 2018-09-13 07:43:43
dokument Zarządzenie Nr 194/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2018-11-29 20:36:57
dokument Zarządzenie Nr 193/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-11-29 20:34:14
dokument Zarządzenie Nr 192/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 13 sierpnia 2018 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Obsługa komunalna w zakresie utrzymania czystości przestrzeni publicznej Gminy Jastarnia 2018-10-17 08:09:13
dokument Zarządzenie Nr 191/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 13 sierpnia 2018 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Obsługa komunalna w zakresie utrzymania czystości przestrzeni publicznej Gminy Jastarnia 2018-10-17 08:07:51
dokument Zarządzenie Nr 190/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania biegłego do składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej obejmująca przedłużenie istniejących pomostów cumowniczych 2018-10-16 15:19:43
dokument Zarządzenie Nr 189/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 13 sierpnia 2018 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej obejmująca przebudowę i rozbudowę budynku gromadzenia odpadów wraz z rozszerzeniem o funkcję sanitarną 2018-10-16 14:56:12
dokument Zarządzenie Nr 188/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 13 sierpnia 2018 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej obejmująca przedłużenie istniejących pomostów cumowniczych 2018-10-16 14:49:52
dokument Zarządzenie Nr 187/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2018-11-29 20:31:49
dokument Zarządzenie Nr 186/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-11-29 20:23:57
dokument Zarządzenie Nr 185/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod prowadzenie placu zabaw dla dzieci 2018-10-16 14:46:19
dokument Zarządzenie Nr 184/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 13.08.2018 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej 2018-08-14 08:48:24
dokument Zarządzenie Nr 183/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w ramach zamiany gruntów 2018-08-14 08:45:09
dokument Zarządzenie Nr 182/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2018-11-29 20:27:08
dokument Zarządzenie Nr 181/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-11-29 20:20:31
dokument Zarządzenie Nr 181A/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2018-10-16 14:42:38
dokument Zarządzenie Nr 180/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jastarnia za I półrocze 2018 roku i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia 2018-11-29 20:16:14
dokument Zarządzenie Nr 179/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2018 roku Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni 2018-11-29 20:11:23
dokument Zarządzenie Nr 178/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2018-10-16 14:41:26
dokument Zarządzenie Nr 177/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko Inspektora ds. gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Jastarni 2018-08-06 11:14:19
dokument Zarządzenie Nr 176/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Miejskiego w Jastarni 2018-10-16 14:39:20
dokument Zarządzenie Nr 175/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2018-11-29 20:08:38
dokument Zarządzenie Nr 174/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-11-29 20:05:40
dokument Zarządzenie Nr 173/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 27 lipca 2018 r. o ogłoszeniu powołania komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jastarnia w 2018 r. 2018-10-16 14:37:16
dokument Zarządzenie Nr 172/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Jastarnia za II kwartał 2018 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 2018-07-30 07:57:46
dokument Zarządzenie Nr 171/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia wydania nieruchomości obejmującej dz. nr. 88, położoną w Juracie 2018-10-16 14:35:03
dokument Zarządzenie Nr 170/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie oddania w poddzierżawę w trybie bezprzetargowym plaży położonej w miejscowości Jurata, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności rekreacyjnej - szkółki wodnej 2018-10-16 14:33:27
dokument Zarządzenie Nr 169/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod składowanie sprzętu 2018-10-16 14:31:14
dokument Zarządzenie Nr 168/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2018-11-29 19:59:33
dokument Zarządzenie Nr 167/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2018-07-25 10:16:29
dokument Zarządzenie Nr 166/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-07-25 10:15:31
dokument Zarządzenie Nr 165/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowiska - Starszego Strażnika Straży Miejskiej w Jastarni 2018-07-04 11:48:55
dokument Zarządzenie Nr 164/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie mieszkalne 2018-07-25 10:12:25
dokument Zarządzenie Nr 163/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie mieszkalne 2018-07-25 10:11:03
dokument Zarządzenie Nr 162/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnych, z przeznaczeniem pod prowadzenie przechowalni szkółki sprzętu wodnego ze strefą wypoczynku 2018-07-25 10:07:46
dokument Zarządzenie Nr 161/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności obozów windsurfingowych 2018-07-25 10:04:00
dokument Zarządzenie Nr 160/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej 2018-07-03 15:18:49
dokument Zarządzenie Nr 159/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zielonego ogródka 2018-07-25 10:02:36
dokument Zarządzenie Nr 158/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2018-07-25 10:01:23
dokument Zarządzenie Nr 157/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-07-25 10:00:22
dokument Zarządzenie Nr 156/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2018-07-25 09:59:11
dokument Zarządzenie Nr 155/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wdrożenia procedury podzielonej płatności VAT 2018-07-02 12:32:49
dokument Zarządzenie Nr 154/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2018-07-25 09:58:01
dokument Zarządzenie Nr 153/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastarni 2018-07-25 09:56:51
dokument Zarządzenie Nr 152/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Kuźnicy, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie parkingu 2018-07-25 09:48:40
dokument Zarządzenie Nr 151/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod ustawienie pojemników na odpady komunalne 2018-07-25 09:43:30
dokument Zarządzenie Nr 150/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomicznej 2018-07-25 09:42:14
dokument Zarządzenie Nr 149/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomicznej 2018-07-25 09:41:05
dokument Zarządzenie Nr 148/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wzoru książki opłaty miejscowej 2018-06-27 07:36:38
dokument Zarządzenie Nr 147/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2018-07-25 09:37:40
dokument Zarządzenie Nr 146/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej 2018-06-13 08:42:52
dokument Zarządzenie Nr 145/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomicznej 2018-07-25 09:34:21
dokument Zarządzenie Nr 144/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji ds. Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 2018-07-25 09:31:23
dokument Zarządzenie Nr 143/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 7 czerwca 2018 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przewozy autobusowe uczniów z terenu Gminy Jastarnia w roku szkolnym 2018/2019 2018-07-25 09:28:34
dokument Zarządzenie Nr 142/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej, z przeznaczeniem pod prowadzenie parkingu 2018-07-25 09:24:47
dokument Zarządzenie Nr 141/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 7 czerwca 2018 r. o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jastarnia w 2018 r. 2018-07-25 09:22:20
dokument Zarządzenie Nr 140/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2018-07-25 09:19:49
dokument Zarządzenie Nr 139/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-07-25 09:18:14
dokument Zarządzenie Nr 138/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Jastarni 2018-07-25 09:16:35
dokument Zarządzenie Nr 137/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomicznej 2018-07-25 09:13:02
dokument Zarządzenie Nr 136/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod dojście do punktu działalności gospodarczej 2018-07-25 09:10:44
dokument Zarządzenie Nr 135/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod ustawienie pojemników na odpady komunalne 2018-07-25 09:08:50
dokument Zarządzenie nr 134/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jurata, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności artystycznej 2018-07-25 09:06:03
dokument Zarządzenie Nr 133/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zielonego ogródka 2018-07-25 08:59:00
dokument Zarządzenie Nr 132/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod prowadzenie salonu gier i zabaw dla dzieci 2018-07-25 08:56:29
dokument Zarządzenie Nr 131/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2018-07-25 08:51:25
dokument Zarządzenie Nr 130/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2019-01-25 10:56:36
dokument Zarządzenie Nr 129/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie wschodniej części ulicy Mickiewicza 2018-05-24 11:28:01
dokument Zarządzenie Nr 128/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie parkingu 2019-01-25 10:49:13
dokument Zarządzenie Nr 127/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod ustawienie bankomatu 2019-01-25 10:46:47
dokument Zarządzenie Nr 126/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod dojście do punktu działalności gospodarczej 2019-01-25 09:08:46
dokument Zarządzenie Nr 125/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Jastarni, z przeznaczeniem pod udostępnienie przejazdu i przechodu do nieruchomości sąsiedniej 2019-01-25 09:06:26
dokument Zarządzenie Nr 124/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2019-01-25 09:03:50
dokument Zarządzenie Nr 123/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2019-01-25 08:58:40
dokument Zarządzenie Nr 122/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 15 maja 2018 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości do 3 692 235,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Jastarnia w 2018 roku 2018-05-16 09:01:24
dokument Zarządzenie Nr 121/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 14 maja 2018 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie kompleksowej usługi oświetlania ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Jastarnia od dnia 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. 2019-01-25 08:52:42
dokument Zarządzenie Nr 120/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2019-01-25 08:50:05
dokument Zarządzenie Nr 119/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie parkingu 2019-01-25 08:48:10
dokument Zarządzenie Nr 118/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zieleni 2019-01-25 08:44:36
dokument Zarządzenie Nr 117/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zieleni, urządzenie miejsc parkingowych oraz dojazdu do nieruchomości sąsiedniej 2019-01-25 08:41:34
dokument Zarządzenie Nr 116/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Kuźnica, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności handlowej 2019-01-25 08:36:15
dokument Zarządzenie Nr 115/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomicznej 2019-01-25 08:32:30
dokument Zarządzenie nr 114/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Kuźnica, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności rekreacyjnej 2019-01-25 08:03:38
dokument Zarządzenie Nr 113/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 11 maja 2018 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania Poprawa dostępności plaży nadzatokowej w rejonie mola spacerowego w Jastarni obejmująca zadanie: Budowa kładek pieszo-rowerowych wzdłuż wału wydmowego wraz z zejściami i zjazdem na plażę nadzatokową-etap I. 2019-01-25 07:59:46
dokument Zarządzenie Nr 112/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2019-01-24 14:41:06
dokument Zarządzenie Nr 111/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2019-01-24 14:33:34
dokument Zarządzenie Nr 110/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Jastarnia za 2017 rok oraz innych informacji 2018-05-08 15:13:56
dokument Zarządzenie Nr 109/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Jastarnia za I kwartał 2018 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 2018-05-02 07:56:07
dokument Zarządzenie Nr 108/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2019-01-24 14:21:23
dokument Zarządzenie Nr 107/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2019-01-24 14:10:20
dokument Zarządzenie Nr 106/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2019-01-24 14:08:53
dokument Zarządzenie Nr 105/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 25 kwietnia 2018 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Poprawa dostępności plaży nadzatokowej w rejonie mola spacerowego w Jastarni obejmująca zadanie: Budowa kładek pieszo-rowerowych wzdłuż wału wydmowego wraz z zejściami i zjazdem na plażę nadzatokową-etap I 2018-05-06 21:10:10
dokument Zarządzenie Nr 104/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych 2018-05-06 21:05:34
dokument Zarządzenie Nr 103/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Miejskim w Jastarni 2018-05-06 21:03:29
dokument Zarządzenie Nr 102/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie parkingu i zieleni 2018-05-06 21:01:44
dokument Zarządzenie Nr 101/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Jastarni, z przeznaczeniem pod ustawienie kontenerów sanitarnych 2018-05-06 20:57:37
dokument Zarządzenie Nr 100/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w poddzierżawę w trybie bezprzetargowym plaży położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomiczno-rekreacyjnej 2018-05-06 20:55:38
dokument Zarządzenie Nr 99/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnej, z przeznaczeniem pod prowadzenie parkingu 2018-05-06 20:52:38
dokument Zarządzenie Nr 98/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnej, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności o funkcji wystawienniczej 2018-05-06 20:50:44
dokument Zarządzenie Nr 97/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie placu rozrywki dla dzieci 2018-05-06 20:45:03
dokument Zarządzenie Nr 96/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2018-05-06 20:42:06
dokument Zarządzenie Nr 95/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-05-06 20:40:11
dokument Zarządzenie Nr 94/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 9 kwietnia 2018 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa nadzatokowego ciągu spacerowego z elementami małej architektury w Kuźnicy 2018-04-17 13:38:33
dokument Zarządzenie Nr 93/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2018-04-05 09:21:54
dokument Zarządzenie Nr 92/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności kulturalnej 2018-05-06 20:37:56
dokument Zarządzenie Nr 91/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnych, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomicznej i rekreacyjnej 2018-05-06 20:33:56
dokument Zarządzenie Nr 90/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnych, z przeznaczeniem pod zapewnienie dojścia i dojazdu do nieruchomości sąsiedniej 2018-05-06 20:29:05
dokument Zarządzenie Nr 89/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie parkingu 2018-05-06 20:24:08
dokument Zarządzenie Nr 88/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zieleni 2018-05-06 20:18:51
dokument Zarządzenie Nr 87/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci 2018-05-06 20:11:01
dokument Zarządzenie nr 86/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności artystycznej 2018-05-06 20:07:30
dokument Zarządzenie Nr 85/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod dojście do nieruchomości sąsiedniej 2018-05-06 20:04:36
dokument Zarządzenie Nr 84/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomiczno-rekreacyjnej 2018-05-06 20:01:09
dokument Zarządzenie Nr 83/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2018-05-06 19:58:04
dokument Zarządzenie Nr 82/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Miejskiego w Jastarni w Wielki Piątek 2018-03-29 08:47:43
dokument Zarządzenie Nr 81/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Jastarnia za 2017 r. 2018-05-06 19:56:49
dokument Zarządzenie Nr 80/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych za 2017 rok Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastarni a także informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2017 r. 2018-05-06 19:55:01
dokument Zarządzenie Nr 79/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 23 marca 2018 r. o ogłoszeniu powołania komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jastarnia w 2018 r. 2018-03-23 14:46:44
dokument Zarządzenie Nr 78/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Jurata 2018-05-06 19:52:29
dokument Zarządzenie Nr 77/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2018-05-06 19:50:41
dokument Zarządzenie Nr 76/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-05-06 19:49:16
dokument Zarządzenie Nr 75/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie unieważnienia Zarządzenia Nr 63/2018 rok z dnia 28.02.2018 r 2018-05-06 19:47:59
dokument Zarządzenie Nr 74/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie unieważnienia Zarządzenia Nr 62/2018 rok z dnia 28.02.2018 r. 2018-05-06 19:46:35
dokument Zarządzenie Nr 73/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie parkingu 2018-05-06 19:44:30
dokument Zarządzenie Nr 72/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2018-05-06 19:42:01
dokument Zarządzenie Nr 71/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-05-06 19:40:40
dokument Zarządzenie Nr 70/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w ramach zamiany gruntów 2018-03-14 07:33:21
dokument Zarządzenie Nr 69/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych 2018-03-14 07:36:35
dokument Zarządzenie Nr 68/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie wzoru wniosków i umowy o przyznanie dotacji celowych na realizację przedsięwzięć związanych z modernizacją systemów grzewczych na terenie Gminy Jastarnia 2018-03-21 12:09:14
dokument Zarządzenie Nr 67/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zieleni 2018-03-21 12:07:17
dokument Zarządzenie Nr 66/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie dojścia i dojazdu do nieruchomości sąsiedniej 2018-03-21 12:06:07
dokument Zarządzenie Nr 65/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie dojścia i dojazdu do nieruchomości sąsiedniej 2018-03-21 12:05:06
dokument Zarządzenie Nr 64/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 28 lutego 2018 r. o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jastarnia w 2018 r. 2018-03-21 11:59:54
dokument Zarządzenie Nr 63/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2018-03-21 11:58:16
dokument Zarządzenie Nr 62/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-03-21 11:48:41
dokument Zarządzenie Nr 61/2018 Burmistrza Jastarni Szefa Obrony Cywilnej Gminy Jastarnia z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie uczestnictwa w treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania 2018-05-06 19:37:02
dokument Zarządzenie Nr 60/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego ograniczonego 2018-03-21 11:47:22
dokument Zarządzenie Nr 59/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego ograniczonego 2018-03-21 11:40:31
dokument Zarządzenie Nr 58/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i klas I szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Jastarnia 2018-02-26 14:05:53
dokument Zarządzenie Nr 57/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2018-03-21 11:38:20
dokument Zarządzenie Nr 56/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w poddzierżawę w trybie bezprzetargowym plaż położonych w miejscowości Jastarnia i Jurata, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej w okresie sezonu letniego 2018 r. 2018-03-21 11:37:23
dokument Zarządzenie Nr 55/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji do wybrakowania i sprzedaży sprzętu z magazynów Ochotniczej Straży Pożarnej i Magazynu Przeciwpowodziowego w Urzędzie Miejskim w Jastarni 2018-03-21 11:35:05
dokument Zarządzenie Nr 54/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w poddzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia, Jurata i Kuźnica, z przeznaczeniem pod prowadzenie handlu obnośnego 2018-03-21 11:33:03
dokument Zarządzenie Nr 53/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w poddzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia, Jurata i Kuźnica, z przeznaczeniem pod prowadzenie przebieralni plażowych 2018-03-21 11:31:39
dokument Zarządzenie Nr 52/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod prowadzenie szaletu publicznego 2018-03-21 11:29:02
dokument Zarządzenie Nr 51/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia i Jurata, z przeznaczeniem pod zlokalizowanie tablic informacyjnych 2018-03-21 11:26:45
dokument Zarządzenie Nr 50/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, Juracie i Kuźnicy z przeznaczeniem pod zlokalizowanie bankomatów 2018-03-21 11:24:36
dokument Zarządzenie Nr 49/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia i Jurata, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomiczno-rekreacyjnej 2018-03-21 11:22:36
dokument Zarządzenie Nr 48/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w poddzierżawę w trybie bezprzetargowym plaży położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności rekreacyjnej - szkółki wodnej 2018-03-21 11:20:24
dokument Zarządzenie Nr 47/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w poddzierżawę w trybie bezprzetargowym plaży położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności rekreacyjnej - szkółki wodnej 2018-03-21 11:19:15
dokument Zarządzenie Nr 46/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastarnia i Jurata, z przeznaczeniem pod prowadzenie wypożyczalni sprzętu wodnego oraz gastronomię 2018-03-21 11:17:04
dokument Zarządzenie Nr 45/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w poddzierżawę w trybie bezprzetargowym plaży położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności rekreacyjnej szkółki wodnej z gastronomią 2018-03-21 11:14:50
dokument Zarządzenie Nr 44/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w poddzierżawę w trybie bezprzetargowym plaży położonej w miejscowości Jastarnia, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności rekreacyjnej - szkółki wodnej 2018-03-21 11:12:42
dokument Zarządzenie Nr 43/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnych położonych w miejscowości Jastarnia, Jurata i Kuźnica, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gospodarczej w okresie sezonu letniego 2018 r. 2018-03-21 11:10:05
dokument Zarządzenie Nr 42/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie parkingu 2018-03-21 11:07:25
dokument Zarządzenie Nr 41/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej 2018-02-15 14:45:29
dokument Zarządzenie Nr 40/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2018-03-21 11:05:05
dokument Zarządzenie Nr 39/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru nieruchomości zabudowanej obejmującej na dz. nr 418 położoną w Juracie 2018-03-21 10:47:38
dokument Zarządzenie Nr 38/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru nieruchomości obejmującej dz. nr 8/1, km 2 położoną w Jastarni 2018-03-21 10:45:45
dokument Zarządzenie Nr 37/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w ramach zamiany gruntów 2018-01-31 14:03:59
dokument Zarządzenie Nr 36/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej 2018-01-31 14:02:03
dokument Zarządzenie Nr 35/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych 2018-01-31 13:59:59
dokument Zarządzenie Nr 34/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2018-03-21 10:43:50
dokument Zarządzenie Nr 33/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-03-21 10:42:41
dokument Zarządzenie Nr 32/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności rekreacyjnej - plac gier i zabaw 2018-03-21 10:41:38
dokument Zarządzenie Nr 31/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod ustawienie bankomatów 2018-03-21 10:39:39
dokument Zarządzenie Nr 30/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej, z przeznaczeniem pod prowadzenie punktu sprzedaży pamiątek i biżuterii 2018-03-21 10:37:31
dokument Zarządzenie Nr 29/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomicznej 2018-03-21 10:33:30
dokument Zarządzenie Nr 28/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie parkingu 2018-03-21 10:31:53
dokument Zarządzenie Nr 27/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie parkingu 2018-03-21 10:30:09
dokument Zarządzenie Nr 26/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zieleni 2018-03-21 10:28:14
dokument Zarządzenie Nr 25/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 29 stycznia 2018 r. o ogłoszeniu powołania komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jastarnia w 2018 r. 2018-03-21 10:26:03
dokument Zarządzenie Nr 24/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2018-03-21 10:24:02
dokument Zarządzenie Nr 23/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 24 stycznia 2018 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzilenie zamówienia publicznego pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia" obejmującego wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Hali Widowiskowo-Sportowej w Jastarni z możliwością składania ofert częściowych 2019-01-24 13:54:12
dokument Zarządzenie Nr 22/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 24 stycznia 2018 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia" obejmującego wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku OSP w Jastarni oraz remoncie i przebudowie budynku OSP w Jastarni z możliwością składania ofert częściowych 2019-01-24 13:51:22
dokument Zarządzenie Nr 21/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 24 stycznia 2018 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzilenie zamówienia publicznego pn." Nadzór inwestorski w branżach drogowej i elektrycznej nad realizacją zadania pn.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Juracie w ramach projektu Pomorskich Tras Rowerowych oraz przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Sambora 2019-01-24 13:47:53
dokument Zarządzenie Nr 20/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej 2018-01-24 14:31:16
dokument Zarządzenie Nr 19/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zieleni 2018-01-19 13:07:03
dokument Zarządzenie Nr 18/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszów za dzierżawę, najem nieruchomości oraz opłaty z tytułu bezumownego użytkowania gruntu gminnego na terenie Gminy Jastarnia 2018-03-21 10:22:56
dokument Zarządzenie Nr 17/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 16 stycznia 2018 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia obejmująca zadania: I Termomodernizację budynku OSP w Jastarni oraz Remont i przebudowę budynku OSP w Jastarni, II Termomodernizację budynku Hali Widowiskowo-Sportowej w Jastarni 2018-01-23 10:06:28
dokument Zarządzenie Nr 16/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji Inwentaryzacyjnej 2018-03-21 10:20:28
dokument Zarządzenie Nr 15/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych 2018-03-21 10:18:57
dokument Zarządzenie Nr 14/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-03-21 10:17:31
dokument Zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w ramach zamiany gruntów 2018-01-05 14:57:59
dokument Zarządzenie Nr 12/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w ramach zamiany gruntów 2018-01-05 14:56:39
dokument Zarządzenie Nr 11/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w ramach zamiany gruntów 2018-01-05 14:55:06
dokument Zarządzenie Nr 10/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 5 stycznia 2018 r. o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jastarnia w 2018 r. 2018-01-08 14:20:34
dokument Zarządzenie Nr 9/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zaplecza działalności gospodarczej 2018-03-21 10:14:01
dokument Zarządzenie Nr 8/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności handlowej 2018-03-21 10:12:32
dokument Zarządzenie Nr 7/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie kwiaciarni 2018-03-21 10:10:37
dokument Zarządzenie Nr 6/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod ustawienie przyczepy kempingowej dla własnych potrzeb dzierżawcy 2018-03-21 10:09:00
dokument Zarządzenie Nr 5/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod urządzenie miejsc parkingowych 2018-03-21 10:06:44
dokument Zarządzenie Nr 4/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnych, z przeznaczeniem pod prowadzenie wypożyczalni sprzętu wodnego z kawiarnią 2018-03-21 10:04:54
dokument Zarządzenie Nr 3/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnych, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomicznej 2018-03-21 10:02:48
dokument Zarządzenie Nr 2/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastarni, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności handlowej 2018-03-21 10:00:49
dokument Zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok 2018-03-21 09:58:48