Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Jastarnia
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nabór wniosków - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2019)

 

Azbest 2019 nabór wniosków WFOŚiGW w Gdańsku

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił nabór wniosków w konkursie: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2019). W związku z powyższym Burmistrz Jastarni ogłasza nabór wniosków beneficjentów ostatecznych. Osoby chcące uzyskać dofinansowanie w ramach konkursu winny złożyć deklarację udziału w konkursie, w biurze obsługi interesanta Urzędu Miejskiego w Jastarni (p. 101) w terminie do 22 lipca 2019 r. Wzór deklaracji znajduje się w załączniku do niniejszej informacji.

 •  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30.08.2019 r.

 • Wyniki zostaną opublikowane w terminie do 06.09.2019 r.

Celem konkursu jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, a przez to minimalizacja szkodliwego oddziaływania azbestu na ludzi i środowisko.

Środki finansowe na realizację zadań konkursowych pochodzić będą z dotacji WFOŚiGW z udziałem środków udostępnionych przez NFOŚiGW w ramach Programu priorytetowego, o którym mowa w pkt 1.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone zadania z zakresu:

 1. demontażu, zbierania, transportu, zabezpieczania i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest;

 2. transportu, zabezpieczania i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest znajdujących się w miejscach do tego nieprzeznaczonych (np. dzikie wysypiska, posesje) i objętych inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest.

Zadania muszą zostać wykonane przez wyspecjalizowaną firmę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r., Nr 71, poz. 649z późn. zm.). Przed rozpoczęciem inwestycji należy wykonać będą dokumentację fotograficzną obrazującą stan przed rozpoczęciem prac, umożliwiającą porównanie z fotograficzną dokumentacją powykonawczą.

Inwestycja muszą zostać przeprowadzone przy uwzględnieniu obowiązków Wykonawcy prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest realizowanych w ramach konkursu Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego określonych przez WFOŚiGW w Gdańsku tj:

Wykonawca przed przystąpieniem do prac oraz po ich realizacji ma obowiązek przedłożyć właścicielowi celem przedstawienia gminie następujące dokumenty:

 • kopię dokumentów potwierdzających uprawnienie Wykonawcy do wykonywania działalności związanej z usuwaniem wyrobów niebezpiecznych zawierających azbest,

 • dokument potwierdzający zgłoszenie przystąpienia do prac polegających na zabezpieczaniu
  lub usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu - zgodnie z §6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
  z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649 ze zm.) - np. potwierdzenie nadania,

 • Protokół odbioru prac z usuwania wyrobów zawierających azbest,

 • oryginały Kart przekazania odpadów na składowisko docelowe z pieczątką składowiska.

Zebrane odpady zawierające azbest muszą być przekazane na składowisko docelowe (ostateczne miejsce unieszkodliwienia odpadów) w terminie do dnia złożenia Rozliczenia zadania.

 

Dofinansowanie w formie dotacji udzielane jest do kosztów kwalifikowanych stanowiących wyłącznie udokumentowane koszty: demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiana odpadów zawierających azbest, poniesione w 2019 lub 2020 roku, pod warunkiem że zadanie nie zostało zakończone przed dniem 31 maja 2019 r.

Koszt kwalifikowany oblicza się w oparciu o kryterium w postaci współczynnika efektywności kosztowej wynoszącego:

 1. nie więcej niż 600 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składają się łącznie: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu;

 2. nie więcej niż 300 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składa się wyłącznie transport i unieszkodliwienie odpadu.

Kwota dofinansowania zadania dla Gminy Jastarnia wynosi do 40 % jego kosztów kwalifikowanych, gdyż uzależniona jest od wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku. Wskaźnik G dla Gminy Jastarnia wg danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów wyniósł 2214,63 zł. W związku z powyższym kwota dofinansowania 1 tony usunięcia, transportu i utylizacji odpadu zawierającego azbest wynosić będzie maksymalnie 240 zł, a sam transport i utylizacja odpadu maksymalnie 120 zł.

W przypadku przekazywania dofinansowania ostatecznemu odbiorcy dotacji za pośrednictwem jst, zasady udzielania pomocy publicznej stosowane są w odniesieniu do tych odbiorców. Podmiotem udzielającym pomocy ostatecznemu odbiorcy, zobowiązanym do zapewnienia zgodności pomocy publicznej z zasadami jej udzielania oraz do realizacji innych obowiązków podmiotu udzielającego pomocy jest w takiej sytuacji dotowana jst. W odniesieniu do ostatecznego odbiorcy dotacji stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 362 ze zm.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Regulamin konkursu_NFOS.doc (DOC, 57.00Kb) 2019-07-02 13:34:05 285 razy
2 Obowiazki Wykonawcy prac-2.doc (DOC, 104.50Kb) 2019-07-02 13:34:05 286 razy
3 Deklaracja udziału w konkursie.doc (DOC, 30.00Kb) 2019-07-02 13:32:22 300 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Żelechowska 02-07-2019 13:32:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Żelechowska 02-07-2019
Ostatnia aktualizacja: Kamila Żelechowska 02-07-2019 13:34:05